اساس نامه، اطلاعات مالی و اطلاعات حقوقی همراه اول
mci-pages-sharing

اساس نامه، اطلاعات مالی و اطلاعات حقوقی همراه اول

مستندات مجمع فوق العاده سالیانه همراه اول 1400
pdf-icon بیانیه ثبت
حجم : 1.51 مگابایت
pdf-icon گزارش حسابرسی افزایش سرمایه
حجم : 5.41 مگابایت
مستندات مجمع عمومی سالیانه همراه اول 1400
pdf-icon صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399
حجم : 12.9 مگابایت
pdf-icon گزارش سالانه هیئت مدیره سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 (پارت اول)
حجم : 13.5 مگابایت
pdf-icon گزارش سالانه هیئت مدیره سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 (پارت دوم)
حجم : 10.9 مگابایت
pdf-icon آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399
حجم : 172 کیلوبایت
مستندات مجمع عمومی سالیانه همراه اول 99
pdf-icon صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398
حجم : 9.6 مگابایت
pdf-icon گزارش سالانه هیئت مدیره سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398
حجم : 13 مگابایت
jpg-icon جدول زمانبندی پرداخت سود دوره مالی منتهی به ۹۸.۱۲.۲۹
حجم : 50 کیلوبایت
jpg-icon آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و عاد‌ی به‌طور فوق‌العاده
حجم : 218 کیلوبایت
اساسنامه شركت ارتباطات سيــار ایران
اساسنامه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار/فرابورس
حجم : 2.2 مگابایت
اطلاعات مالی شرکت
pdf-icon صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 98.10.30
حجم : 108 کیلوبایت
pdf-icon گزارش تفسیری مدیریت 98.09.30
حجم : 1.7 مگابایت
pdf-icon گزارش مالی میان دوره تا تاریخ 30 آذرماه
حجم : 5.9 مگابایت
pdf-icon آگهی ثبتی افزایش سرمایه سال 98 شرکت
حجم : 195 کیلوبایت
pdf-icon مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
حجم : 23 کیلوبایت
pdf-icon سود سهام 98 منتهی به 98.12.29
حجم : 371 کیلوبایت
pdf-icon تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهي به 98.12.29
حجم : 33 کیلوبایت
pdf-icon آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده براي سال مالي منتهي به 98.12.29
حجم : 26 کیلوبایت
pdf-icon خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 98.12.29
حجم : 37 کیلوبایت
pdf-icon اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني نسبت به گزارش توجيهي هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه
حجم : 27 کیلوبایت
pdf-icon مداراک و مستندات در خواست افزایش سرمایه
حجم : 46 کیلوبایت
pdf-icon آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده براي سال مالي منتهي به 98.12.29
حجم : 26 کیلوبایت
pdf-icon تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 98.12.29
حجم : 33 کیلوبایت
pdf-icon صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 97.09.30 شرکت ارتباطات مبین نت (حسابرسی شده)
حجم : 85 کیلوبایت
pdf-icon معرفی یا تغییر در ترکیب اعضا هیئت مدیره
حجم : 29 کیلوبایت
pdf-icon مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
حجم : 40 کیلوبایت
pdf-icon صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 97.12.29 (حسابرسی نشده)
حجم : 143 کیلوبایت
pdf-icon گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395
حجم : 14.8 مگابایت
pdf-icon اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به ۹۳.۰۶.۳۱ (حسابرسی نشده)
حجم : 43.8 کیلوبایت
pdf-icon اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به ۹۳.۰۳.۳۱ (حسابرسی نشده)
حجم : 41.8 کیلوبایت
pdf-icon اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به ۹۲.۱۲.۲۹ (حسابرسی شده)
حجم : 63.3 کیلوبایت
pdf-icon اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به ۹۲.۰۶.۳۱ (حسابرسی نشده)
حجم : 38.4 کیلوبایت
pdf-icon اطلاعات و صورت‌های مالـی 12 ماهه منتهی به ۹۱.۱۲.۳۰ (حسابرسی شده)
حجم : 72.6 کیلوبایت
pdf-icon اطلاعات و صورت‌های مالـی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به ۹۱.۰۶.۳۱ (حسابرسی نشده)
حجم : 54.5 کیلوبایت
pdf-icon اطلاعات و صورت‌های مالـی 12 ماهه منتهی به ۹۰.۱۲.۲۹ (حسابرسی شده)
حجم : 75.4 کیلوبایت
pdf-icon طلاعات و صورت‌های مالـی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به ۹۰.۰۹.۳۰ (حسابرسی نشده)
حجم : 38.3 کیلوبایت
pdf-icon اطلاعات و صورت‌های مالـی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به ۹۰.۰۶.۳۱ (حسابرسی شده)
حجم : 63.3 کیلوبایت
pdf-icon اطلاعات و صورت‌های مالـی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به ۹۰.۰۳.۳۱ (حسابرسی نشده)
حجم : 61.3 کیلوبایت
pdf-icon تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال/دوره مالی منتهی به ۸۹.۱۲.۲۹ شرکت ارتباطات سيار
حجم : 50.8 کیلوبایت
pdf-icon اطلاعات و صورت‌های مالـی میاندوره‌ای 12 ماهه منتهی به ۸۹.۱۲.۲۹- حسابرسي شده
حجم : 59.7 کیلوبایت
اطلاعات حقوقی شرکت
pdf-icon پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران
حجم : 4.6 مگابایت
pdf-icon امیدنامه
حجم : 937 کیلوبایت