سامانه پیامکی 990009

سامانه پیامکی 990009

mci-pages-sharing

مشتركین تلفن همراه اول می‌‏توانند با ارسال یك پیام كوتاه (SMS) به شماره 990009 ، از قبض پایان دوره، كاركرد میان دوره ، خلاصه قبض و خدمات ذكرشده در جدول ذیل به تفكیك موارد آبونمان ، مكالمه ، خارجه ، پیام‌كوتاه و .... مطلع شوند. مشتركین تلفن همراه اول می‌‏توانند درخواست خود را طبق فرمت های ذیل به سیستم BillingSMS ارسال نمایند و چند لحظه بعد، خدمات مورد نظربرای آن ها ارسال خواهد شد.

خدمات ساختار پیام كوتاه ارسالی به 990009
قبض پایان دوره G یا g
قبض میان دوره M یا m
خلاصه قبض s یا S
شخصی سازی قبض t یا T
جزئیات کارمزد خدمات c یا C
جزئیات خدمات مبتنی بر محتوا k یا K
جزئیات خدمات دولت الکترونیک D یا d
راهنماي رومينگ R یا r
افزایش مبلغ بستانكاری B یا b
ثبت آدرس ایمیل E یا e
انصراف از دریافت ایمیل E0 یا e0
ایمیل قبض پایان دوره e g یا EG
ایمیل قبض میان دوره e m یا EM
دریافت راهنمای سیستم Help یا H یا h
توضیحات:
  • اطلاعات قبض ميان دوره به كاركرد علي الحساب مشترك قبل از پايان دوره جاري صورتحساب گفته مي شود.
  • در صورت درخواست قبض پایان دوره ، میان دوره و یا خلاصه قبض، شناسه قبض و پرداخت نیز به منظور استفاده از خدمات پرداخت های غیر حضوری بانك ها برای متقاضی ارسال خواهد شد.
  • پیامك قبض پایان دوره به همراه شناسه قبض و شناسه پرداخت در هرماه برای تمامی مشترکین ارسال می گردد.