رومینگ و مکالمات بین الملل

رومینگ و مکالمات بین الملل

mci-pages-sharing
رومینگ

رومینگ

امکان استفاده از تلفن همراه برای ارسال یا دریافت صوت، دیتا وپیامک هنگام مسافرت به خارج از محدوده جغرافیایی تحت پوشش شبکه اپراتور کشور مبدا، با استفاده از شبکه های تلفن همراه کشور مقصد را سرویس رومینگ بین الملل می گویند.

رومینگ و مکالمات بین الملل

مکالمات و پیامک بین الملل

به تماس های صادره از ایران که مقصد آن (مخاطب) شماره تلفن ثابت یا همراه کشور دیگری باشد، مکالمه بین الملل یا خارجه گفته می شود.
کلیه پیامک هایی که از سرشماره های خارجی دریافت یا به آنها ارسال می گردد، پیامک بین المللی محسوب می شود.

مشاهده بیشتر