مسابقات باشگاه مشتریان

مسابقات باشگاه مشتریان

mci-pages-sharing
مسابقات باشگاه فیروزه ای
برندگان قرعه‌کشی جوایز 50 میلیون تومانی مهر 1401 باشگاه مشتریان همراه اول
نحوه شرکت در قرعه کشی:

اعضای باشگاه مشتریان همراه اول از تاریخ 1 الی 25 مهر 1401 می‌توانند با مصرف هر 10 امتیاز یک شانس شرکت در قرعه کشی «5 جایزه 50 میلیون تومانی» دریافت نمایند. حداکثر امکان دریافت 50 شانس در قرعه‌کشی وجود دارد.

جوایز :
 • 5 جایزه 50 میلیون تومانی
ردیف نام و نام خانوادگی شماره تلفن
1 معصومه عسگری 091243***58
2 رضا مافی 091247***40
3 رسول علیرضائی شالی 091997***18
4 محمد متین سرابی 091281***14
5 مرتضی یوسفی چهارفرسخی 091977***68
mci-embed-content-video
تعداد بازدید: 3390 بازدید تاریخ به روز رسانی: 10 آبان 1401 عنوان دسته بندی: طرح ها و مسابقات

برندگان قرعه‌کشی جوایز 50 میلیون تومانی شهریور 1401 باشگاه مشتریان همراه اول
اطلاعات بیشتر بستن
مسابقات باشگاه فیروزه ای
برندگان قرعه‌کشی جوایز 50 میلیون تومانی شهریور 1401 باشگاه مشتریان همراه اول
نحوه شرکت در قرعه کشی:

اعضای باشگاه مشتریان همراه اول از تاریخ 1 الی 25 شهریور 1401 می‌توانند با مصرف هر 10 امتیاز یک شانس شرکت در قرعه کشی «5 جایزه 50 میلیون تومانی» دریافت نمایند. حداکثر امکان دریافت 50 شانس در قرعه‌کشی وجود دارد.

جوایز :
 • 5 جایزه 50 میلیون تومانی
ردیف نام و نام خانوادگی شماره تلفن
1 مهدی حسینی فهرجی 091266***88
2 فرزانه زارع هنجنی 091233***56
3 خدیجه باقرزاده 091565***87
4 مجید بهشتی 091481***80
5 محسن دهداری 091796***69
mci-embed-content-video
تعداد بازدید: 2029 بازدید تاریخ به روز رسانی: 03 آبان 1401 عنوان دسته بندی: طرح ها و مسابقات

برندگان قرعه کشی بزرگ جوایز ۵۰ میلیون تومانی باشگاه فیروزه ای
اطلاعات بیشتر بستن
مسابقات باشگاه فیروزه ای
برندگان قرعه کشی بزرگ جوایز ۵۰ میلیون تومانی باشگاه فیروزه ای
نحوه شرکت در قرعه کشی:

به مشترکینی که از تاریخ 1399/10/01 الی 1399/12/30 اقدام به کسب یا مصرف امتیاز در باشگاه فیروزه‌ای نمایند، به قید قرعه 10 جایزه 50 میلیون تومانی جایزه اهدا می‌شود.

جوایز :
 • 10 جایزه 50 میلیون تومانی
برندگان
ردیف نام و نام خانوادگی شماره تلفن
1 رضا نیک زاد 091793***11
2 عباس مرادی 091629***99
3 حسین رستم زاده 091591***62
4 فاطمه جمشیدی 091915***60
5 سمیه خسروی ده جلی 099213***75
6 سجاد محمد فارسانی 091318***20
7 فرشاد اسکندری نیا 091639***60
8 مجید نیک آبادی 091697***12
9 رحیم داوریان 091127***56
10 نازآفرین زارع خفری 099099***08
برندگان قرعه کشی جوایز 10 میلیون تومانی بهمن 99 باشگاه فیروزه‌ای
اطلاعات بیشتر بستن
مسابقات باشگاه فیروزه ای
 
نحوه شرکت در قرعه کشی:

اعضای باشگاه فیروزه‌ای از تاریخ 1 الی 25 بهمن 99 می‌توانند با مصرف هر 10 امتیاز یک شانس شرکت در قرعه کشی "10 جایزه 10 میلیون تومانی" دریافت نمایند. حداکثر امکان دریافت 50 شانس در قرعه‌کشی وجود دارد.

جوایز :
 • 10 جایزه 10 میلیون تومانی
برندگان
ردیف نام و نام خانوادگی شماره تلفن
1 محمود صلواتی 091242***49
2 پرویز جعفرزاده 091211***34
3 امید حیدری ها 091236***08
4 خدیجه اشتیاقی 091113***82
5 اسماء رمضانی 091282***39
6 فرشید آژیر 091414***34
7 مهدی چراغی 091244***43
8 بهنام پورامیر 091208***72
9 پویان میرزاده 091221***36
10 سعید اصلانی 091852***61
برندگان قرعه کشی جوایز 10 میلیون تومانی دی 99 باشگاه فیروزه‌ای
اطلاعات بیشتر بستن
مسابقات باشگاه فیروزه ای
نحوه شرکت در قرعه کشی:

اعضای باشگاه فیروزه‌ای از تاریخ 1 الی 25 دی 99 می‌توانند با مصرف هر 10 امتیاز یک شانس شرکت در قرعه کشی "10 جایزه 10 میلیون تومانی" دریافت نمایند. حداکثر امکان دریافت 50 شانس در قرعه‌کشی وجود دارد.

جوایز :
 • 10 جایزه 10 میلیون تومانی
برندگان
ردیف نام و نام خانوادگی شماره تلفن
1 ماهرخ صفري 091999***98
2 الهام محمدابراهيمي 091281***52
3 سليمان سليمان تبار 091131***35
4 محمد شالفروشان ابتدائي 091524***30
5 مسلم كلهري 091881***61
6 سلامت صبحي قانلوبلاغ 091212***67
7 مظفر مهدوي پيازآباد 091806***51
8 رامين نميري 091221***72
9 عليرضا صارمي 091236***70
10 زهرا حبيبي مقدم 091020***50
برندگان قرعه کشی جوایز 10 میلیون تومانی آذر 99 باشگاه فیروزه‌ای
اطلاعات بیشتر بستن
مسابقات باشگاه فیروزه ای
نحوه شرکت در قرعه کشی:

اعضای باشگاه فیروزه‌ای از تاریخ 6 الی 25 آذر 99 می‌توانند با مصرف هر 10 امتیاز یک شانس شرکت در قرعه کشی "10 جایزه 10 میلیون تومانی" دریافت نمایند. حداکثر امکان دریافت 50 شانس در قرعه‌کشی وجود دارد.

جوایز :
 • 10 جایزه 10 میلیون تومانی
برندگان
ردیف نام و نام خانوادگی شماره تلفن
1 حسینعلی سعيدي ولاشاني 091337***69
2 مسعود اخوان كاظمي 091883***39
3 محمد باقري مدحت 091276***59
4 محمد علی منصور ابادي 091730***94
5 سمیه نوری 091041***04
6 اکبر ولی زاده 091242***38
7 معصومه پرازين 091569***00
8 جواد آريامنش 099002***01
9 حسین ایمانلو 091207***39
10 نورالدین عباس نژاد مغانلو 091445***72
برندگان قرعه کشی جوایز 10 میلیون تومانی آبان 99 باشگاه فیروزه‌ای
اطلاعات بیشتر بستن
مسابقات باشگاه فیروزه ای
نحوه شرکت در قرعه کشی:

اعضای باشگاه فیروزه‌ای از تاریخ 1 الی 25 آبان 99 می‌توانند با مصرف هر 10 امتیاز یک شانس شرکت در قرعه کشی "10 جایزه 10 میلیون تومانی" دریافت نمایند. حداکثر امکان دریافت 50 شانس در قرعه‌کشی وجود دارد.

جوایز :
 • 10 جایزه 10 میلیون تومانی
برندگان
ردیف نام و نام خانوادگی شماره تلفن
1 فرحناز حاجت پور 091691***12
2 مژگان فرمانی کرمانی 091246***77
3 جعفر مرادی زیریان 091422***56
4 جمشید چراغچی 091210***72
5 سیف اله عطاپور 091414***81
6 یوسف شقاقی 091018***20
7 میثم همتی 099173***93
8 فرشید خلیلی 091283***33
9 اسمعیل صادقی 091661***78
10 علی نظری 091930***63
برندگان قرعه کشی جوایز 10 میلیونی شهریور 99 باشگاه فیروزه ای
اطلاعات بیشتر بستن
نحوه شرکت در قرعه کشی:

اعضای باشگاه فیروزه‌ای از تاریخ 1 الی 25 شهریور 99 می‌توانند با مصرف هر 10 امتیاز یک شانس شرکت در قرعه کشی "10 جایزه 10 میلیون تومانی" دریافت نمایند. حداکثر امکان دریافت 50 شانس در قرعه‌کشی وجود دارد.

جوایز :
 • 10 جایزه 10 میلیون تومانی
برندگان
ردیف نام و نام خانوادگی شماره تلفن
1 محمود مومنی 091337***03
2 سعید لاله 091895***36
3 مینا فرمهينی 091279***50
4 بهرام درویشی 091737***28
5 صفر حسين پورفتمه سری 091118***33
6 مجید متين جو 091247***09
7 ناصر نیازمند 091588***90
8 رضا شرفی 099080***84
9 پروانه نيرحبيبی 091219***09
10 آرش محمدپورهنگروانی 091451***60
برندگان قرعه کشی جوایز 10 میلیون تومانی مرداد 99 باشگاه فیروزه‌ای
اطلاعات بیشتر بستن
مسابقات باشگاه فیروزه ای
نحوه شرکت در قرعه کشی:

اعضای باشگاه فیروزه‌ای از تاریخ 1 الی 25 مرداد 99 می‌توانند با مصرف هر 10 امتیاز یک شانس شرکت در قرعه کشی "10 جایزه 10 میلیون تومانی" دریافت نمایند. حداکثر امکان دریافت 50 شانس در قرعه‌کشی وجود دارد.

جوایز :
 • 10 جایزه 10 میلیون تومانی
برندگان
ردیف نام و نام خانوادگی شماره تلفن
1 خجسته سادات نيكوئي نهالي 91237***11
2 زينب کاظمی 91550***67
3 ایمان قدس 91204***69
4 سارا کريمي گجن 91430***81
5 عطاء رجبي نيا 91837***53
6 معصومه توسلی 91027***53
7 حمیدرضا سلحشوري 91324***01
8 موحد صفرپور 91702***57
9 حسین خانزاده 91981***03
10 امراله رنجبر 91269***88
برندگان قرعه کشی "10 جایزه 10 میلیون تومانی" باشگاه فیروزه‌ای
اطلاعات بیشتر بستن
مسابقات باشگاه فیروزه ای
نحوه شرکت در قرعه کشی:

اعضای باشگاه فیروزه‌ای از تاریخ 15 بهمن 98 الی 15 فروردین 99 می‌توانند با مصرف هر 10 امتیاز یک شانس شرکت در قرعه کشی "10 جایزه 10 میلیون تومانی" دریافت نمایند. حداکثر امکان دریافت 50 شانس در قرعه‌کشی وجود دارد.

جوایز :
 • 10 جایزه 10 میلیون تومانی
برندگان
ردیف نام و نام خانوادگی شماره تلفن
1 محمد مقتدا 9136***274
2 رضا شجاعي قواقلو 9192***365
3 مجتبي دامن جانی 9149***061
4 محمدتقي يگانه مفرد 9918***581
5 طاهره بابائی 9125***415
6 حميدرضا باقري گنيرانی 9162***969
7 ايمان ايزدجو 9117***989
8 حامد ترک چي 9129***288
9 احمد نياکان 9177***823
10 حيدر ذاكري 9122***979
برندگان قرعه کشی "۴ جایزه ۲۵ میلیون تومانی" باشگاه فیروزه ای
اطلاعات بیشتر بستن
نحوه شرکت در قرعه کشی:

اعضای باشگاه فیروزه ای از تاریخ ۲۰ بهمن الی ۲۰ اسفند ۹۷ می توانند با مصرف هر ۲۵ امتیاز یک شانس شرکت در قرعه‌کشی " ۴ جایزه ۲۵ میلیون تومانی" دریافت نمایند. حداکثر امکان دریافت ۵۰ شانس شرکت در قرعه کشی وجود دارد.

جوایز :
 • ۴ جایزه ۲۵ میلیون تومانی برای ۴ نفر
برندگان
ردیف نام و نام خانوادگی شماره تلفن
1 حسین تجری 9117***929
2 سید علی اصغر پردستان 9125***438
3 رضا شهیدی نژاد 9138***912
4 محمد طاهر رحیمی 9173***542
برندگان قرعه کشی "جشنواره فیلم فجر" باشگاه فیروزه ای
اطلاعات بیشتر بستن
نحوه شرکت در قرعه کشی:

اعضای باشگاه فیروزه ای از تاریخ 11 الی 12 بهمن 97 می توانند با مصرف 20 امتیاز یک شانس شرکت در قرعه کشی جشنواره فیلم فجر دریافت نمایند.

جوایز :
 • 15 پکیج بلیط جشنواره فجر برای 15 نفر
 • هر پکیج: 2 سری کامل بلیط ویژه شهر تهران
برندگان
ردیف نام و نام خانوادگی شماره تلفن
1 روح الله حسنی شهپر 9124***661
2 رامین آقائی بانی 9213***893
3 زینب وهابی 9195***114
4 آرمین سرتیپ زاده 9121***048
5 سارا غلامحسین 9902***932
6 محمد اباذر 9155***129
7 بهنام حسینی نجاتی 9199***608
8 نرگس صادقی 9127***949
9 افسانه قادری 9121***878
10 امیرعلی ملکیان 9199***459
11 زهرا لطفعلی 9105***886
12 محمد قلی زاده 9124***007
13 احمدرضا ناظمی شادباش 9123***520
14 فاطمه عرب سالاری 9192***036
15 علیرضا بیستون بیگلو 9123***938
برندگان قرعه کشی "فصل نارنجی" باشگاه فیروزه ای
اطلاعات بیشتر بستن
نحوه شرکت در قرعه کشی:

اعضای باشگاه فیروزه ای از تاریخ 20 آبان الی 10 آذر 97 می توانند با مصرف هر 20 امتیاز یک شانس شرکت در قرعه کشی فصل نارنجی دریافت نمایند.

جوایز :
 • 10 عدد هارد اکسترنال
 • 10 عدد هدفون بی سیم
 • 50 عدد کارت 1000 امتیازی باشگاه فیروزه ای
برندگان
ردیف نام و نام خانوادگی شماره تلفن جایزه
1 ناصر شیخعلی زاده 9143***856 هارد اکسترنال
2 شادیه پورساجد 9183***847 هارد اکسترنال
3 اکرم پیرویس 9126***320 هارد اکسترنال
4 مریم عفتی مطلق 9157***137 هارد اکسترنال
5 رضا ربانی پوراصفهانی 9129***702 هارد اکسترنال
6 علی رضا پورحسین برجلو 9101***565 هارد اکسترنال
7 رسول مقدسی 9192***347 هارد اکسترنال
8 محمدصادق رحیمی آبکناری 9190***521 هارد اکسترنال
9 مهدی عطاءالهی 9174***386 هارد اکسترنال
10 عفت تقی پور ملیانی 9916***479 هارد اکسترنال
11 ابوالفضل میرآبی 9192***217 هدفون بیسیم
12 حمیدرضا ولیانی شیخ سرخ الدین 9919***534 هدفون بیسیم
13 مریم مهربان 9125***227 هدفون بیسیم
14 هادی نادری 9124***085 هدفون بیسیم
15 اعظم برین 9128***344 هدفون بیسیم
16 سیده لیلا میربابازاده کوه کمر 9143***129 هدفون بیسیم
17 مهناز جمالی راد 9126***654 هدفون بیسیم
18 محسن اشرف 9133***513 هدفون بیسیم
19 حسین نادری زلان 9181***559 هدفون بیسیم
20 علی یاری 9141***703 هدفون بیسیم
21 محمدفرید فاتحی 9188***354 کارت هدیه 1000 امتیازی
22 مسعودرضا خدایاریان 9140***674 کارت هدیه 1000 امتیازی
23 نرجس حاجیان 9172***401 کارت هدیه 1000 امتیازی
24 جلیل منیری آتباتان 9904***891 کارت هدیه 1000 امتیازی
25 عباس آقامیری قوژدی 9151***664 کارت هدیه 1000 امتیازی
26 ناهیدالملوک محمودی 9122***132 کارت هدیه 1000 امتیازی
27 محمدرضا میرزانژاد 9107***194 کارت هدیه 1000 امتیازی
28 محمدتقی زمانی 9134***646 کارت هدیه 1000 امتیازی
29 فاطمه مصدق 9151***597 کارت هدیه 1000 امتیازی
30 علی محمد ناصرمنش 9188***919 کارت هدیه 1000 امتیازی
31 علی شیریان 9133***823 کارت هدیه 1000 امتیازی
32 رسول مطلبی آقجه کند 9124***442 کارت هدیه 1000 امتیازی
33 میثم محمدی خاناپشتانی 9113***574 کارت هدیه 1000 امتیازی
34 مصطفی ظفری 9157***663 کارت هدیه 1000 امتیازی
35 مریم ترخان 9125***970 کارت هدیه 1000 امتیازی
36 علیرضا قیطاسی 9123***658 کارت هدیه 1000 امتیازی
37 مرتضی عالی 9150***846 کارت هدیه 1000 امتیازی
38 اکبر جعفرزاده 9130***197 کارت هدیه 1000 امتیازی
39 سوگل نوربخش زاده 9126***531 کارت هدیه 1000 امتیازی
40 حسین قاسم نیا 9155***626 کارت هدیه 1000 امتیازی
41 سیده کبری میرزائی 9112***382 کارت هدیه 1000 امتیازی
42 ملک محمد درازهی 9153***300 کارت هدیه 1000 امتیازی
43 بهاره غیبی 9122***230 کارت هدیه 1000 امتیازی
44 اعظم منائی 9127***071 کارت هدیه 1000 امتیازی
45 فرهاد محمدیان 9122***022 کارت هدیه 1000 امتیازی
46 هادی حبیب زاده 9141***775 کارت هدیه 1000 امتیازی
47 محمد رحیمی نژاد 9132***933 کارت هدیه 1000 امتیازی
48 فاطمه پیرپکاجکی 9149***349 کارت هدیه 1000 امتیازی
49 قاسم افشاری 9133***440 کارت هدیه 1000 امتیازی
50 رضا فکاری 9131***737 کارت هدیه 1000 امتیازی
51 منظر قره قانی 9176***613 کارت هدیه 1000 امتیازی
52 سمیه ریاحی چلوانی 9133***527 کارت هدیه 1000 امتیازی
53 مریم سلیمی زاده 9124***786 کارت هدیه 1000 امتیازی
54 سهیل کاویان 9902***151 کارت هدیه 1000 امتیازی
55 محمد رحیمی 9122***349 کارت هدیه 1000 امتیازی
56 رامین جوادزاده 9127***994 کارت هدیه 1000 امتیازی
57 رضا نوری 9122***425 کارت هدیه 1000 امتیازی
58 محسن نخعی 9132***292 کارت هدیه 1000 امتیازی
59 مهدی قدمی میمندی 9177***509 کارت هدیه 1000 امتیازی
60 آرمان قبادی 9186***260 کارت هدیه 1000 امتیازی
61 مهرداد بهرامی کرکوندی 9132***895 کارت هدیه 1000 امتیازی
62 محمدعلی چروم زاده 9171***770 کارت هدیه 1000 امتیازی
63 باقر ربیعی بیجایه 9906***756 کارت هدیه 1000 امتیازی
64 حمیدرضا ابراهیمی 9128***729 کارت هدیه 1000 امتیازی
65 مهناز عبدیزدان 9132***122 کارت هدیه 1000 امتیازی
66 محمدرضا آزادی مقدم 9190***450 کارت هدیه 1000 امتیازی
67 رضوان نجف نیا 9906***770 کارت هدیه 1000 امتیازی
68 شهین مرادی 9185***427 کارت هدیه 1000 امتیازی
69 جواد شیخ انصاری 9120***964 کارت هدیه 1000 امتیازی
70 محمدحسین هنرمندجهرمی 9173***023 کارت هدیه 1000 امتیازی
قرعه کشی ویژه نمایشگاه تلکام 2018 باشگاه فیروزه ای
اطلاعات بیشتر بستن
نحوه شرکت در مسابقه:

به مناسبت نمایشگاه تلکام 2018 از 11 ام تا 14 ام مهرماه 97می توانید با ورود به صفحه باشگاه فیروزه ای و سوزاندن هر 20 امتیاز، یک شانس قرعه کشی دریافت کنید.

جوایز :

1 دستگاه کنسول بازی PS4 و 4 عدد هارد اکسترنال

 

برندگان
ردیف نام شماره تلفن جایزه
1 علی اکبر یوسف نژاد 09151***280 کنسول بازی PS4
2 غلامرضا جهان تیغ 09127***180 هارد اکسترنال
3 محمدحسین پور عبودی 09103***030 هارد اکسترنال
4 مهدی دوالی 09138***316 هارد اکسترنال
5 سید امین الدین جزایری 09133***262 هارد اکسترنال
هفته های پرجایزه باشگاه فیروزه ای
اطلاعات بیشتر بستن
نحوه شرکت در مسابقه:

از شهریور 96 شرکت کنندگان برای شرکت در هفته های پرجایزه باشگاه فیروزه ای باید دوستانشان را به باشگاه دعوت می کردند.

جوایز :

هر هفته 3 گوشی هوشمند برای بیشترین تعداد دعوت از دوستان + 20 کارت 2000 امتیازی باشگاه فیروزه ای به قید قرعه

ردیف شماره تلفن جایزه
1 09907***121 گوشی هوشمند
2 09900***207 گوشی هوشمند
3 09138***626 گوشی هوشمند
4 09109***161 کارت 2000 امتیازی
5 09119***242 کارت 2000 امتیازی
6 09184***854 کارت 2000 امتیازی
7 09171***822 کارت 2000 امتیازی
8 09142***438 کارت 2000 امتیازی
9 09127***216 کارت 2000 امتیازی
10 09113***604 کارت 2000 امتیازی
11 09169***118 کارت 2000 امتیازی
12 09131***663 کارت 2000 امتیازی
13 09199***298 کارت 2000 امتیازی
14 09900***520 کارت 2000 امتیازی
15 09171***673 کارت 2000 امتیازی
16 09106***696 کارت 2000 امتیازی
17 09167***798 کارت 2000 امتیازی
18 09128***914 کارت 2000 امتیازی
19 09199***347 کارت 2000 امتیازی
20 09135***606 کارت 2000 امتیازی
21 09159***931 کارت 2000 امتیازی
22 09178***241 کارت 2000 امتیازی
23 09156***779 کارت 2000 امتیازی
ردیف شماره تلفن جایزه
1 09159***246 گوشی هوشمند
2 09907***459 گوشی هوشمند
3 09175***278 گوشی هوشمند
4 09138***245 کارت 2000 امتیازی
5 09159***886 کارت 2000 امتیازی
6 09191***708 کارت 2000 امتیازی
7 09182***642 کارت 2000 امتیازی
8 09175***300 کارت 2000 امتیازی
9 09149***806 کارت 2000 امتیازی
10 09125***731 کارت 2000 امتیازی
11 09140***528 کارت 2000 امتیازی
12 09102***136 کارت 2000 امتیازی
13 09162***494 کارت 2000 امتیازی
14 09170***402 کارت 2000 امتیازی
15 09901***107 کارت 2000 امتیازی
16 09159***578 کارت 2000 امتیازی
17 09117***904 کارت 2000 امتیازی
18 09122***723 کارت 2000 امتیازی
19 09211***947 کارت 2000 امتیازی
20 09198***054 کارت 2000 امتیازی
21 09187***685 کارت 2000 امتیازی
22 09158***171 کارت 2000 امتیازی
23 09165***022 کارت 2000 امتیازی
ردیف شماره تلفن جایزه
1 09187***550 گوشی هوشمند
2 09133***368 گوشی هوشمند
3 09176***493 گوشی هوشمند
4 09133***323 کارت 2000 امتیازی
5 09169***577 کارت 2000 امتیازی
6 09121***712 کارت 2000 امتیازی
7 09153***677 کارت 2000 امتیازی
8 09122***956 کارت 2000 امتیازی
9 09140***920 کارت 2000 امتیازی
10 09183***860 کارت 2000 امتیازی
11 09184***961 کارت 2000 امتیازی
12 09170***114 کارت 2000 امتیازی
13 09119***543 کارت 2000 امتیازی
14 09192***747 کارت 2000 امتیازی
15 09117***499 کارت 2000 امتیازی
16 09100***714 کارت 2000 امتیازی
17 09158***935 کارت 2000 امتیازی
18 09142***882 کارت 2000 امتیازی
19 09135***593 کارت 2000 امتیازی
20 09173***958 کارت 2000 امتیازی
21 09157***671 کارت 2000 امتیازی
22 09158***543 کارت 2000 امتیازی
23 09113***076 کارت 2000 امتیازی
ردیف شماره تلفن جایزه
1 09176***994 گوشی هوشمند
2 09133***043 گوشی هوشمند
3 09159***102 گوشی هوشمند
4 09141***267 کارت 2000 امتیازی
5 09172***054 کارت 2000 امتیازی
6 09146***945 کارت 2000 امتیازی
7 09108***669 کارت 2000 امتیازی
8 09117***447 کارت 2000 امتیازی
9 09169***624 کارت 2000 امتیازی
10 09375***056 کارت 2000 امتیازی
11 09103***430 کارت 2000 امتیازی
12 09177***490 کارت 2000 امتیازی
13 09193***887 کارت 2000 امتیازی
14 09183***655 کارت 2000 امتیازی
15 09122***803 کارت 2000 امتیازی
16 09143***058 کارت 2000 امتیازی
17 09111***459 کارت 2000 امتیازی
18 09122***515 کارت 2000 امتیازی
19 09122***156 کارت 2000 امتیازی
20 09130***920 کارت 2000 امتیازی
21 09183***113 کارت 2000 امتیازی
22 09146***179 کارت 2000 امتیازی
23 09162***139 کارت 2000 امتیازی
مسابقه تلگرامی باشگاه فیروزه ای
اطلاعات بیشتر بستن
 
نحوه شرکت در مسابقه:

در آذر 95 شرکت کنندگان برای شرکت در قرعه‌کشی باشگاه فیروزه ای از طریق لینکی که در کانال تلگرام همراه اول قرار گرفته بود، نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود را وارد می کردند و در صورت برنده شدن می توانستند به صورت «رایگان» بسته‌های متنوع اینترنت، مکالمه و پیامک را فعال کنند.

جوایز :

10 کارت هدیه 2,000 امتیازی باشگاه فیروزه ای به قید قرعه

ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس
1 صلاح الدین ابراهیمی پور 091498***91
2 محمدرضا رداده 091634***06
3 مهدیه سلطان محمدی 091201***47
4 فهیمه باش قره 091194***47
5 نادر کامیاب 091776***67
6 محمدرضا یزدانی کاشانی 091396***39
7 صدیقه امیری بناب 091485***83
8 مرتضی ثناگو 091551***57
9 خسرو سیروئی 091743***23
10 علی خانیكی 091590***00