تقسیط بدهی
mci-pages-sharing

کلیه مشترکین تلفن همراه که در وضعیت نرمال یا قطع می باشند و مبلغ بدهی آنها حداقل 500,000 ریال باشد می توانند از طریق سامانه همراه من (بخش صورتحساب من / تقسیط بدهی) و همچنین مراکز تلفن ثابت در تهران و یا ادارات مشترکین در استان‌ها نسبت به تقسیط بدهی خود اقدام نمایند.

لطفا قبل از اقدام به تقسیط، قوانین زیر را مطالعه فرمایید:
 • جهت تقسیط بدهی تلفن‌های تخلیه سلب امتیازی صرفاً بایستی مالک تلفن همراه به همراه کارت شناسایی معتبر به یکی از مراکز تلفن ثابت در تهران و یا ادارات مشترکین در استان‌ها مراجعه نماید.
 • در مدت تقسیط محدویت های زیر برای خطوط تقسیط شده برقرار می گردد:
  • قطع سرویس رومینگ بین الملل
  • محدودیت سقف مکالمات تا 80% مبلغ پانصد هزار ریال
  • اعمال قطع صوری تقسیط روی خط جهت جلوگیری از نقل و انتقال تا پایان اقساط
 • پس از پرداخت آخرین قسط آیتم قطع صوری تقسیط آبونمان وصل و کلیه محدودیت های بند 2 نرمال می‏گردد.
 • ضروریست پس از درخواست تقسیط بدهی حداکثر ظرف 3 روز اولین قسط پرداخت گردد.
 • در صورت عدم پرداخت حتی یکبار از موعد سررسید اقساط تعیین شده، تقسیط باطل و مانده بدهی مجددا به صورتحساب مشترک بر می گردد.
 • مشترکی که در وضعیت تسویه حساب اقساط می باشد می توانند از طریق سامانه همراه من و یا مراجعه به مراکز تلفن ثابت در تهران و یا ادارات مشترکین در استان‌ها نسبت به اخذ قبض میاندوره به روز و پرداخت آن جهت وصل تلفن خود نسبت به تقسیط مجدد خط اقدام نماید. امکان پرداخت قبض میاندوره به روز از طریق پرتال همراه اول و سامانه همراه من نیز میسر است لیکن برای وصل خط مشمول قطع "تسویه حساب اقساط" و یا تقسیط مجدد، مشترک بایستی به یکی از مراکز تلفن ثابت در تهران و یا ادارات مشترکین در استان‌ها مراجعه نماید.
 • سر رسید اقساط به صورت ماهانه توسط سیستم تعیین می شود و برای پرداخت مشترک می تواند پس از اخذ شناسه قبض و پرداخت از طریق سامانه همراه من، از کلیه روش‌های پرداخت (حضوری و غیرحضوری (تلفن بانک، ATM و ..) اقدام نماید.
 • کلیه مواردی که در مراکز تلفن ثابت تقسیط شده قابلیت پرداخت در پرتال همراه اول را داشته و کلیه موارد تقسیط شده در پرتال همراه اول و سامانه همراه من نیز قابلیت چاپ قبض در مراکز تلفن ثابت در تهران و یا ادارات مشترکین در استان‌ها و پرداخت به کلیه شیوه های اعلام شده در بند 8 را دارد.
 • در صورت عدم پرداخت قسط، درخواست تقسیط بدهی لغو شده و امکان تقسیط مجدد برای مشترکینی که 2 بار تقسیط را لغو نموده اند، تا یکسال، وجود نخواهد داشت.