طرح‌ها و قرعه کشی‌ها
mci-pages-sharing
معرفی سرویس:

همراه اول به کلیه مشترکین دائمی که قبض پایان دوره خود را تا 6 ام ماه و بصورت غیرحضوری پرداخت نمایند، به انتخاب ایشان یک روز مکالمه رایگان درون شبکه، 2 گیگابایت اینترنت یک روزه رایگان و یا 75 امتیاز باشگاه مشتریان هدیه می دهد.

نحوه فعال سازی و برخورداری از طرح:
 • کلیه مشترکین دائمی که قبض پایان دوره خود را تا پایان روز 6 ام ماه به صورت غیرحضوری پرداخت نمایند مشمول طرح هستند.
 • هدیه مکالمه رایگان یا هدیه اینترنت رایگان یا امتیاز باشگاه مشتریان به صورت اتوماتیک فعال نمی شود، لذا مشترکین مشمول طرح می بایست با شماره گیری یک کد دستوری، شخصاً هدیه را فعال نمایند.
 • مشترکین مشمول، از زمان پرداخت قبض تا پایان همان ماه امکان فعال سازی هدیه شتاب در پرداخت را خواهند داشت.
 • این طرح بر روی کد دستوری *10*115# تحت عنوان هدیه شتاب در پرداخت ارائه می شود.
 • مشترکین جهت فعال سازی هدیه شتاب در پرداخت می بایست در همان روزی که قصد استفاده از مکالمه یا اینترنت رایگان را دارند، کد دستوری *10*115# را جهت فعال سازی شماره گیری نمایند.
 • مهلت استفاده از هدیه مکالمه یا اینترنت شتاب در پرداخت از تاریخ فعالسازی به مدت 24 ساعت خواهد بود.
 • مهلت استفاده از 75 امتیاز هدیه باشگاه مشتریان تا پایان همان ماه خواهد بود.
 • راهنمای طرح بر روی کد دستوری *10*1159# قابل دسترسی است.
درخواست کد دستوری
فعالسازی 24 ساعت مکالمه رایگان درون شبکه *10*1151#
فعالسازی 2 گیگابایت اینترنت یک روزه رایگان *10*11521#
فعالسازی 75 امتیاز باشگاه مشتریان با مهلت مصرف تا پایان ماه *10*1153#
دریافت راهنما *10*1159#
قوانین کلی :
 • هنگامی که مشترک قبض پایان دوره خود را تا 6 ام ماه و به صورت غیرحضوری پرداخت نماید،پیامکی دریافت می نماید که طی آن اعلام می شود وی مشمول دریافت هدیه شتاب در پرداخت شده است.
 • طی این پیامک مهلت زمانیکه مشترک برای فعال نمودن هدیه خود فرصت دارد به وی اعلام می شود.
 • چنانچه مشترک پس ازتاریخ 6 ام هر ماه اقدام به پرداخت قبض پایان دوره خود نماید مشمول دریافت هدیه شتاب در پرداخت نمی شود.
 • مشترکین پس از فعال سازی هدیه یک روز مکالمه رایگان یا هدیه اینترنت رایگان، به مدت 24 ساعت از تاریخ فعالسازی فرصت خواهند داشت که از هدیه خود استفاده و آن را مصرف نمایند.
 • مشترکین پس از فعالسازی 75 امتیاز هدیه باشگاه مشتریان، تا پایان همان ماه فرصت مصرف این امتیاز را خواهند داشت.