بسته های تخفیف مکالمه
mci-pages-sharing
الف) شرح سرویس:

عیدانه همراه اول از عید سعید فطر ویژه مشترکین دائمی ارائه می گردد . با استفاده از این طرح مشترکین دائمی میتوانند با فعال نمودن بسته ها به انتخاب خود از تعرفه کمتری در هر دقیقه از مکالمات داخل شبکه بهره مند گردند.

بسته تعرفه هر دقیقه (داخل شبکه)(ریال) هزینه فعالسازی ماهانه (ریال) اعتبار زمانی طرح
۳۹۹ ۳۹۹ 50,000 یکماهه
۲۹۹ ۲۹۹ 200,000 یکماهه
ب) شرایط طرح:
  • اعتبار بسته های اعلام شده ۳۰ روزه می باشد و مشترک تا ۳۰ روز پس از ثبت نام می تواند از آن بهره مند گردد.
  • این تعرفه ها صرفا برای مکالمات داخل شبکه اعمال می گردد و مکالمات رومینگ و خارجه شامل آن نمی گردد.
  • مشترکین نمی توانند پیش از پایان یکی از بسته ها برای خرید بسته دیگری اقدام نمایند. به عبارتی مشترک امکان فعالسازی همزمان دو بسته از دو نوع متفاوت را ندارد.
  • پس از پایان یکماه از زمان فعالسازی بسته ، بسته ها به طور اتوماتیک فعال می گردند.
  • اتمام تاریخ انقضای بسته و تمدید اتوماتیک آن از طریق ارسال پیامک، ۲۴ ساعت و ۱ ساعت مانده به پایان بسته ، به اطلاع مشرکین خواهد رسید.
  • در صورت تمایل مشترک به عدم تمدید بسته ، تا مهلت زمانی ماهانه، بسته فعال بوده و در سر رسید آن غیر فعال شده و به مشترک پیامک اطلاع رسانی غیر فعال سازی بسته از سوی سیستم ارسال می گردد.
ج) درگاه ارتباطی:

مشترکین دائمی همراه اول جهت دریافت بسته های تعرفه باید ثبت نام نمایند:
فعال سازی، غیرفعال سازی و بررسی وضعیت بسته ها از طریق سامانه پیامکی ۸۰۶۱و درگاه USSD با کددستوری *۱۰*۳۳۵# و با توجه به جدول ذیل انجام می شود.

فعالیت درگاه SMS سرشماره ۸۰۶۱ درگاه SMS(سامانه جامع) درگاه USSD
فعالسازی بسته ۳۹۹ ۱لاتین ۳۳۵۱ *۱۰*۳۳۵۱#
فعالسازی بسته ۲۹۹ ۲لاتین ۳۳۵۲ *۱۰*۳۳۵۲#
لغو تمدید خودکار بسته ۸ لاتین ۳۳۵۸ *۱۰*۳۳۵۸#
راهنما ۹ لاتین ۳۳۵۹ *۱۰*۳۳۵۹#
وضعیت طرح و اعلام تخفیف ۰ لاتین ۳۳۵۰ *۱۰*۳۳۵۰#