تغییر زمان کسر مالیات ارزش افزوده مشترکین اعتباری

تغییر زمان کسر مالیات ارزش افزوده مشترکین اعتباری

mci-pages-sharing
عکس داخلی محتوا - تغییر زمان کسر مالیات ارزش افزوده مشترکین اعتباری

در راستای توجه بیشتر به حقوق مصرف کننده، از تاریخ چهارشنبه 97/01/22 روال کسر شدن 9% مالیات بر ارزش افزوده برای خرید شارژ سیم کارت های اعتباری تغییر کرده و به جای آنکه در زمان خرید شارژ، مالیات ارزش افزوده کسر شود، هر زمان که مصرف و استفاده از شارژ رخ دهد مالیات ارزش افزوده کسر خواهد شد.

به عنوان مثال، پیش از این تاریخ، مشترکین اعتباری همراه اول در هنگام خرید شارژ 10,000 تومانی، با کسر شدن 9% مالیات بر ارزش افزوده، مبلغ ۹،۱۷۴ تومان اعتبار دریافت می کردند. اما از تاریخ 97/01/22 به بعد، با خرید شارژ 10,000 تومانی، همان مبلغ 10,000 تومان را در اعتبار و موجودی شارژ خود داشته اما در هنگام مصرف شارژ برای مکالمه، پیامک، اینترنت و غیره، 9% مالیات بر ارزش افزوده از اعتبار ایشان کسر می شود.

بنابراین به طور کلی تغییری در هزینه های مشترکین اعتباری همراه اول ایجاد نشده و صرفا زمان کسر شدن مالیات بر ارزش افزوده تغییر یافته و از زمان خرید شارژ به زمان استفاده و مصرف شارژ منتقل شده است.