درباره همراه اول

درباره همراه اول

mci-pages-sharing

معرفی شرکت و تاریخچه

نخستین مرحله از راه اندازی فناوری تلفن همراه در سال 73 با ظرفیت سازی برای 9200 شماره در شهر تهران با مسؤولیت امور ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران آغاز شد. در 19 مرداد ماه همان سال با واگذاری 4 سیم کارت به نهاد ریاست جمهوری، برای اولین بار عرضه رسمی سیم کارت در ایران آغاز شد.
هیئت وزیـــران درجلسه مـورخ 83/05/14 بنا بــه پیشنهــاد شماره 13897/100 مورخ 83/05/14 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد مواد 2و4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 و مصوبه شماره 1901/76016 مورخ 82/04/24 شورای عالی اداری در اجرای بند ب ماده 1 قانون مذكور - با تجدید سازمان و تغییر نام و اصلاح اساسنامه مركز سنجش از دور ایران به شركت ارتباطات سیار ایران، اساسنامه شركت را با سرمایه 2000 میلیارد ریال تصویب نمود و کلیه وظایف امور ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران به شرکت ارتباطات سیار ایران واگذار شد. همچنین در سال 89 پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، این شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد.

بیشتر بدانید
مدیر عامل و هیات مدیره
دکتر مهدی اخوان بهابادی
دکتر مهدی اخوان بهابادی
مدیر عامل
دکتر علی بقایی
دکتر علی بقایی
رئیس هیئت مدیره
دکتر حجت نیکی ملکی
دکتر حجت نیکی ملکی
عضو هیئت مدیره
دکتر محمد سعید سرافراز
دکتر محمد سعید سرافراز
عضو هیئت مدیره
دکتر سعید مارکلایی
دکتر سعید مارکلایی
عضو هیئت مدیره
مهندس حسین میرزاپور
مهندس حسین میرزاپور
عضو هیئت مدیره

فرصت های همکاری

همراه اول با در نظر گرفتن دانش و تجربیات متقاضیان استخدام، همچنین با توجه به مهارت ها، نگرش ها و ویژگى هاى شخصیتى، متقاضیان واجد شرایط را در مناسبترین و شایسته ترین جایگاه سازمانى قرار می دهد. با عنایت به این فرایند، توسعه توانمندى هاى افراد با توجه به مسیر شغلى شان در گامهاى بعدى ممكن می شود.

مشاهده بیشتر

مسئولیت اجتماعی

همراه اول در راستای تحقق چشم‌انداز خود و نیز جهت تحقق اهداف راهبردی مسئولیت اجتماعی‌اش، با توجه به فرآیندهای تصمیم‌گیری و ارزیابی موجود، فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی‌اش را ذیل این محورهای سه‌گانه‌ تعریف کرده است:

  • حمایتگری و اسپانسرینگ
  • فعالیت‌های بشردوستانه
  • محیط زیست
مشاهده بیشتر