مصوبات سازمان تنظیم مقررات

مصوبات سازمان تنظیم مقررات

mci-pages-sharing
مصوبات سازمان تنظیم مقررات
مصوبه شماره 300 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
حجم : 2.3 مگابایت
تعیین تعرفه پیامک فارسی و انگلیسی
حجم : 127 کیلوبایت
مقررات حاکم بر ارائه خدمات مبتنی بر محتوا محتوایی پیامکی
حجم : 88 کیلوبایت
تعرفه خدمات آوای پیشواز در شبکه های تلفن همراه
حجم : 62 کیلوبایت
دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی)
حجم : 75 کیلوبایت
تعرفه سیم کارت دائمی با تضمین شرکت ارتباطات سیار ایران
حجم : 46 کیلوبایت
تعرفه ارائه مجدد کدهای محرمانه PIN-PUK
حجم : 59 کیلوبایت
تعرفه خدمات انتقال اعتبار از تلفنهای همراه دائمی یا اعتباری
حجم : 45 کیلوبایت
تعرفه مکالمه تلفن ثابت و همراه
حجم : 78 کیلوبایت
یکنواخت سازی تعرفه های داده تلفن همراه
حجم : 38 کیلوبایت
اصلاحیه مصوبه ۱-۱۶۶ با موضوع دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی)
حجم : 177 کیلوبایت
دستورالعمل مدیریت سیم کارتهای اعتباری
حجم : 74 کیلوبایت
دستور العمل پیشگیری، شناسایی و پیگرد مرتکبان برقراری مبادله و انتقال غیرمجاز ارتباطات مخابراتی و رایانه ای
حجم : 606 کیلوبایت
ضوابط و چارچوب واگذاری خدمات ارسال پیام محتوایی بدون نمایش شماره
حجم : 591 کیلوبایت
دستورالعمل اجرایی ترابرد پذیری شماره های تلفن همراه
حجم : 110 کیلوبایت
اصلاح تعرفه داده تلفن همراه
حجم : 51 کیلوبایت
تعرفه برای تماس از / به شماره های ثابت ترابرد پذیر
حجم : 2849 کیلوبایت
مصوبه شماره 265 با عنوان تعرفه کاربران نهایی پیام رسان های داخلی
حجم : 57 کیلوبایت
مصوبه شماره 3 جلسه 270 با عنوان مقررات حاکم بر ارائه خدمات پیامکی
حجم : 93 کیلوبایت