سرویس انتقال اعتبار (شارژ)
mci-pages-sharing

سرویس انتقال اعتبار (شارژ)

معرفی سرویس:

سرویس انتقال اعتبار سرویسی که به مشترکین امکان می دهد در زمانی بسیار کوتاه از خطوط دائمی یا اعتباری برای خطوط اعتباری شارژ یا اعتبار منتقل کنند. به این ترتیب مشترکین اعتباری همراه اول می توانند علاوه روش های مرسوم تهیه شارژ، از طریق سایر خطوط همراه اول نیز شارژ خود را افزایش دهند. مبلغ منتقل شده در این سرویس در پایان دوره بر روی قبض مشترک دائمی لحاظ و یا در لحظه انتقال از حساب مشترک اعتباری انتقال دهنده کسر می گردد.

روش های انتقال اعتبار:
روش های انتقال اعتبار
شماره گیری کد دستوری *10*141#
وب سایت همراه من ، منو صورتحساب من ، انتقال اعتبار
اپلیکیشن همراه من ، آیکون خدمات شارژ ، انتقال اعتبار
شرایط و قوانین سرویس
اطلاعات بیشتر بستن
 • سرویس انتقال اعتبار ویژه مشترکین دائمی و اعتباری نیاز به فعالسازی ندارد و به طور پیش فرض برای کلیه مشترکین فعال می باشد.
 • برای انتقال اعتبار نیاز به رمز نمی باشد و مشترکین می توانند بدون رمز انتقال، انتقال اعتبار را انجام دهند.
 • مبلغ انتقالی در هر تراکنش باید مضربی از 10,000 ریال تا 100,000 ریال (1,000 تا 10,000 تومان) باشد.
 • سقف ماهانه انتقال اعتبار دائمی به اعتباری 500,000 ريال می باشد.
 • مشترکین اعتباری می بایست پس از انتقال اعتبار حداقل 5,000 ریال اعتبار باقیمانده داشته باشد.
 • مبلغ انتقال اعتبار به علاوه کارمزد سرویس (40 تومان بعلاوه %9 مالیات بر ارزش افزوده) می بایست کمتر از میزان 60 درصد سقف بدهی مجاز مشترک دائمی انتقال دهنده اعتبار باشد.
 • حداکثر مبلغ قابل انتقال در طول یک ماه 500,000 ریال (50 هزار تومان) می باشد.
 • مسئولیت انتقال اعتبار به خطوط دیگران، بر عهده ارسال کننده اعتبار می باشد لذا توصیه می گردد در حفظ و نگهداری از تلفن همراه خود نهایت دقت را به عمل آورید.
 • مشترکین دائمی با رسیدن بدهی به 60 درصد ودیعه شان، امکان استفاده از این سرویس را تا زمان وصول بدهی از دست می دهند.
 • مشترکین دائمی با شرایط غیر نرمال امکان استفاده از سرویس را ندارند.
 • پس از انجام موفقیت آمیز انتقال، برای مشترک انتقال دهنده و دریافت کننده اعتبار پیامی مبنی بر موفقیت آمیز بودن انتقال ، مبلغ انتقال یافته و اعتبار جدید ارسال می گردد.
 • فارغ از مبلغ اعتبار انتقالی، مدت زمان اعتبار مبلغ انتقال داده شده 90 روز می باشد.
 • هزینه هر انتقال اعتبار 40 تومان بعلاوه %9 مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
روش های انتقال اعتبار:
روش های انتقال اعتبار
شماره گیری کد دستوری *10*142#
وب سایت همراه من ، منو شارژ من ، انتقال اعتبار
اپلیکیشن همراه من ، آیکون خدمات شارژ ، انتقال اعتبار
شرایط و قوانین سرویس
اطلاعات بیشتر بستن
 • سرویس انتقال اعتبار ویژه مشترکین دائمی و اعتباری نیاز به فعالسازی ندارد و به طور پیش فرض برای کلیه مشترکین فعال می باشد.
 • برای انتقال اعتبار نیاز به رمز نمی باشد و مشترکین می توانند بدون رمز انتقال، انتقال اعتبار را انجام دهند.
 • مبلغ انتقالی در هر تراکنش باید مضربی از 10,000 ریال تا 100,000 ریال (1,000 تا 10,000 تومان) باشد.
 • سقف ماهانه انتقال اعتبار دائمی به اعتباری 500,000 ريال می باشد.
 • مشترکین اعتباری می بایست پس از انتقال اعتبار حداقل 5,000 ریال اعتبار باقیمانده داشته باشد.
 • مبلغ انتقال اعتبار به علاوه کارمزد سرویس (40 تومان بعلاوه %9 مالیات بر ارزش افزوده) می بایست کمتر از میزان 60 درصد سقف بدهی مجاز مشترک دائمی انتقال دهنده اعتبار باشد.
 • حداکثر مبلغ قابل انتقال در طول یک ماه 500,000 ریال (50 هزار تومان) می باشد.
 • مسئولیت انتقال اعتبار به خطوط دیگران، بر عهده ارسال کننده اعتبار می باشد لذا توصیه می گردد در حفظ و نگهداری از تلفن همراه خود نهایت دقت را به عمل آورید.
 • مشترکین دائمی با رسیدن بدهی به 60 درصد ودیعه شان، امکان استفاده از این سرویس را تا زمان وصول بدهی از دست می دهند.
 • مشترکین دائمی با شرایط غیر نرمال امکان استفاده از سرویس را ندارند.
 • پس از انجام موفقیت آمیز انتقال، برای مشترک انتقال دهنده و دریافت کننده اعتبار پیامی مبنی بر موفقیت آمیز بودن انتقال ، مبلغ انتقال یافته و اعتبار جدید ارسال می گردد.
 • فارغ از مبلغ اعتبار انتقالی، مدت زمان اعتبار مبلغ انتقال داده شده 90 روز می باشد.
 • هزینه هر انتقال اعتبار 40 تومان بعلاوه %9 مالیات بر ارزش افزوده می باشد.