اعتبار (شارژ) اضطراری

اعتبار (شارژ) اضطراری

mci-pages-sharing
 اعتبار (شارژ) اضطراری

در سرویس اعتبار (شارژ) اضطراری، مشترکین اعتباری می‌توانند یکی از بسته‌های جدول ذیل را بدون پرداخت وجه انتخاب کنند و پس از اولین افزایش اعتبار، مبلغ اعتبار اضطراری از حساب مشترک کسر خواهد شد.

سرویس برای چه کسانی قابل استفاده است؟
  • حداقل 90 روز از فعالسازی خط آنها گذشته باشد.
  • اعتبار فعلی آن‌ها کمتر از 20 تومان باشد.
  • استفاده از این سرویس حداکثر دو بار در هر ماه و پس از تسویه بدهی قبلی امکان پذیر می باشد.
درگاه ارتباطی:
ردیف عنوان زمان اعتبار درگاه *10# درگاه *1# قیمت
1 وضعیت - *10*250# *1*170# -
2 شارژ اضطراری 5,000 ریالی سی روز *10*251# *1*171# 5,400 ریال
3 شارژ اضطراری 10,000 ریالی سی روز *10*252# *1*172# 10,600 ریال
4 شارژ اضطراری 15,000 ریالی سی روز *10*253# *1*173# 16,000 ریال
5 مکالمه اضطراری 10 دقیقه ای یک ساعت *10*254# *1*174# 10,500 ریال
6 مکالمه اضطراری 15 دقیقه ای یک ساعت *10*255# *1*175# 15,500 ریال
7 راهنما - *10*259# *1*179# -