اعتبار اضطراری
mci-pages-sharing
عکس داخلی محتوا - اعتبار اضطراری

همراه اول در راستای شعار هیچ کس تنها نیست و در جهت افزایش رضایتمندی مشترکین اعتباری، سرویس جدیدی تحت عنوان اعتبار اضطراری در نظر گرفته است. سرویس اعتبار اضطراری، سرویسی است که مبلغ 600 تومان به عنوان اعتبار اضطراری یک ماهه به مشترک اعتباری اختصاص پیدا می­کند و پس از اولین شارژ توسط مشترک مبلغ مذکور به علاوه 40 تومان هزینه کارمزد از حساب مشترک کسر میگردد. لازم به ذکر است مهلت استفاده از این اعتبار حداکثر تا یک ماه پس از فعالسازی سرویس می­باشد.

این سرویس مختص مشترکینی می­باشد که که حداقل 90 روز از فعالسازی خط آنها گذشته باشد و همچنین اعتبار فعلی آن­ها کمتر از 20 تومان باشد.

جدول کدهای دستوری این سرویس به شرح جدول زیر می باشد:

عنوان درگاه *10# درگاه *1#
وضعیت *10*250# *1*170#
فعالسازی *10*251# *1*171#
راهنما *10*259# *1*179#