تعرفه ها

تعرفه ها

mci-pages-sharing
تعرفه پایه سیم کارت های دائمی و اعتباری
نوع خدمات سیم کارت دائمی سیم کارت اعتباری
مکالمه داخل شبکه (از همراه اول به همراه اول و تلفن ثابت) هر دقیقه 599 ریال هر دقیقه 899 ریال
مکالمه بیرون شبکه (از همراه اول به سایر اپراتورها) هر دقیقه 599 ریال هر دقیقه 899 ریال
پیامک فارسی هر صفحه 89 ریال هر صفحه 106 ریال
پیامک انگلیسی هر صفحه 222 ریال هر صفحه 264 ریال
بسته های اینترنت همراه اول مشاهده قیمت بسته ها
اینترنت تعرفه عادی هر کیلوبایت تبادل داده 0.4 ریال هر کیلوبایت تبادل داده 0.6 ریال
اینترنت تعرفه عادی در سایت های منتخب داخلی هر کیلوبایت تبادل داده 0.2 ریال هر کیلوبایت تبادل داده 0.3 ریال
تعرفه اینترنت برای پیام رسان های داخلی کاهش تعرفه به یک سوم برای گپ، آی گپ، بیسفون و سروش، جیک و پیک و لنزور
  • درآمد عمومی دولت: براساس قانون بودجه سال 99 مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، مبلغ 10 ریال به ازای هر صفحه پیامک افزوده شده که مبلغ ما به تفاوت در آیتم درآمد عمومی دولت محاسبه گردیده و جزء درآمد همراه اول نمی باشد.
  • معیار محاسبه تعرفه یک تماس بر اساس ثانیه می باشد، به عنوان مثال هزینه یک تماس 30 ثانیه ای همراه اول دائمی به تلفن ثابت برابر 285 ریال خواهد بود.
تعرفه سایر خدمات سیم کارت های دائمی و اعتباری
نوع خدمات تعرفه (ریال)
صدور قبض المثنی - دائمی 5,000 ریال
تغییر آدرس اعتباری و دائمی 25,000 ریال
تغییر نام تلفن همراه دائمی 80,000 ریال
تغییر نام تلفن همراه اعتباری 20,000 ریال
اصلاح آدرس - دائمی 25,000 ریال
وصل مفقودی - دائمی 25,000 ریال
وصل شخصی دائمی و اعتباری 25,000 ریال
وصل استعلام - دائمی 25,000 ریال
وصل تعهد بنام زدن - دائمی 25,000 ریال
وصل بدهی - دائمی 25,000 ریال
تعویض سیم کارت سوخته و مفقودی دائمی 70,000 ریال
تعویض سیم کارت سوخته و مفقودی اعتباری 50,000 ریال
وصل نمایشگر - دائمی رایگان
قطع نمایشگر - دائمی رایگان
وصل محدودیت مکالمه - دائمی 6,000 ریال
قطع محدودیت مکالمه - دائمی رایگان
وصل فکس - دائمی 50,000 ریال
قطع فکس - دائمی رایگان
وصل دیتا - دائمی 50,000 ریال
قطع دیتا - دائمی رایگان
وصل پیام کوتاه (SMS) رایگان
فعالسازی سیم کارت اعتباری (خانواده، عیدانه، حج و ...) رایگان
چاپ ریزمکالمات (تا 3 صفحه و 150 رکورد) 20,000 ریال
چاپ ریزمکالمات (بیش از 3 صفحه، به ازای هر صفحه اضافی) 2,000 ریال
ریزمکالمات بر روی لوح فشرده 20,000 ریال
دریافت رمز pin و puk 15,000 ریال
تغییر وضعیت IDLE به ACTIVE - اعتباری رایگان
خروج از لیست سیاه - اعتباری 10,000 ریال
تعرفه خدمات سیم کارت های دائمی در بستر غیرحضوری
نوع خدمات تعرفه (ریال)
تغییر آدرس بدون هزینه
دریافت pin و puk بدون هزینه
قطع به تقاضای مشترک بدون هزینه
قطع مفقودی بدون هزینه
دریافت ریزمکالمات بدون هزینه
رویت صورتحساب بدون هزینه
فعالسازی اینترنت همراه اول بدون هزینه
فعالسازی پیام کوتاه بدون هزینه
دیتا فعالسازی بدون هزینه و 50,000 ریال در هر ماه (آبونمان)
فکس فعالسازی بدون هزینه و 50,000 ریال در هر ماه (آبونمان)
محدودیت مکالمه فعالسازی رایگان و آبونمان ماهیانه مبلغ 6,000 ریال
قطع (دیتا، فکس، محدودیت مکالمه) بدون هزینه
وصل به تقاضای مشترک بدون هزینه
وصل مفقودی بدون هزینه
لینک های مرتبط تعرفه ها