تعرفه ها

تعرفه ها

mci-pages-sharing
تعرفه پایه سیم کارت های دائمی و اعتباری
نوع خدمات سیم کارت دائمی سیم کارت اعتباری
مکالمه داخل شبکه (از همراه اول به همراه اول و تلفن ثابت) هر دقیقه ۵۷۰ ریال هر دقیقه ۶۷۰ ریال
مکالمه بیرون شبکه (از همراه اول به سایر اپراتورها) هر دقیقه ۶۲۵ ریال هر دقیقه ۹۳۷ ریال
پیامک فارسی هر صفحه ۸۹ ریال هر صفحه ۱۱۶ ریال
پیامک انگلیسی هر صفحه ۲۲۲ ریال هر صفحه ۲۷۴ ریال
بسته های اینترنت همراه اول مشاهده قیمت بسته ها
اینترنت تعرفه عادی هر کیلوبایت تبادل داده ۰.۴ ریال هر کیلوبایت تبادل داده ۰.۶ ریال
اینترنت تعرفه عادی در سایت های منتخب داخلی هر کیلوبایت تبادل داده ۰.۲ ریال هر کیلوبایت تبادل داده ۰.۳ ریال
تعرفه اینترنت برای پیام رسان های داخلی کاهش تعرفه به یک سوم برای گپ، آی گپ، بیسفون و سروش، جیک و پیک و لنزور
  • از ابتدای سال ۹۴ براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، ۱۰ ریال به ازای هر پارت پیامک افزوده گردیده که مبلغ ما به تفاوت در آیتم درآمد عمومی دولت محاسبه می گردد و جز درآمد همراه اول نمی باشد.
  • معیار محاسبه تعرفه یک تماس بر اساس ثانیه می باشد، به عنوان مثال هزینه یک تماس ۳۰ ثانیه ای همراه اول دائمی به تلفن ثابت برابر ۲۸۵ ریال خواهد بود.
تعرفه سایر خدمات سیم کارت های دائمی و اعتباری
نوع خدمات تعرفه (ریال)
صدور قبض المثنی - دائمی ۵,۰۰۰ ریال
تغییر آدرس اعتباری و دائمی ۲۵,۰۰۰ ریال
تغییر نام تلفن همراه دائمی ۸۰,۰۰۰ ریال
تغییر نام تلفن همراه اعتباری ۲۰,۰۰۰ ریال
اصلاح آدرس - دائمی ۲۵,۰۰۰ ریال
وصل مفقودی - دائمی ۲۵,۰۰۰ ریال
وصل شخصی دائمی و اعتباری ۲۵,۰۰۰ ریال
وصل استعلام - دائمی ۲۵,۰۰۰ ریال
وصل تعهد بنام زدن - دائمی ۲۵,۰۰۰ ریال
وصل بدهی - دائمی ۲۵,۰۰۰ ریال
تعویض سیم کارت سوخته و مفقودی دائمی ۷۰,۰۰۰ ریال
تعویض سیم کارت سوخته و مفقودی اعتباری ۵۰,۰۰۰ ریال
وصل نمایشگر - دائمی رایگان
قطع نمایشگر - دائمی رایگان
وصل محدودیت مکالمه - دائمی ۶,۰۰۰ ریال
قطع محدودیت مکالمه - دائمی رایگان
وصل فکس - دائمی ۵۰,۰۰۰ ریال
قطع فکس - دائمی رایگان
وصل دیتا - دائمی ۵۰,۰۰۰ ریال
قطع دیتا - دائمی رایگان
وصل پیام کوتاه (SMS) رایگان
فعالسازی سیم کارت اعتباری (خانواده، عیدانه، حج و ...) رایگان
چاپ ریزمکالمات (تا ۳ صفحه و ۱۵۰ رکورد) ۲۰,۰۰۰ ریال
چاپ ریزمکالمات (بیش از ۳ صفحه، به ازای هر صفحه اضافی) ۲,۰۰۰ ریال
ریزمکالمات بر روی لوح فشرده ۲۰,۰۰۰ ریال
دریافت رمز pin و puk ۱۵,۰۰۰ ریال
تغییر وضعیت IDLE به ACTIVE - اعتباری رایگان
خروج از لیست سیاه - اعتباری ۱۰,۰۰۰ ریال
تعرفه خدمات سیم کارت های دائمی در بستر غیرحضوری
نوع خدمات تعرفه (ریال)
تغییر آدرس بدون هزینه
دریافت pin و puk بدون هزینه
قطع به تقاضای مشترک بدون هزینه
قطع مفقودی بدون هزینه
دریافت ریزمکالمات بدون هزینه
رویت صورتحساب بدون هزینه
فعالسازی اینترنت همراه اول بدون هزینه
فعالسازی پیام کوتاه بدون هزینه
دیتا فعالسازی بدون هزینه و ۵۰,۰۰۰ ریال در هر ماه (آبونمان)
فکس فعالسازی بدون هزینه و ۵۰,۰۰۰ ریال در هر ماه (آبونمان)
محدودیت مکالمه هزینه ماهیانه ۶,۰۰۰ ریال
قطع (دیتا، فکس، محدودیت مکالمه) بدون هزینه
وصل به تقاضای مشترک بدون هزینه
وصل مفقودی بدون هزینه