بسته های ترکیبی دلخواه

بسته های ترکیبی دلخواه

mci-pages-sharing
عکس داخلی محتوا - بسته های ترکیبی دلخواه

بسته های ترکیبی دلخواه، بسته‌هایی 30 روزه شامل سه بخش اینترنت، مکالمه و پیامک هستند که حجم هر بخش متناسب با مصرف و نیاز کاربر قابل انتخاب است. بنابراین کلیه مشترکین دائمی و اعتباری می‌توانند با ساختن بسته مورد نیاز خود هزینه‌های ارتباطی را بهتر مدیریت نمایند. اطلاع از سرویس و فعالسازی از طریق سایت همراه من و اپلیکیشن همراه من (قسمت خدمات من، بسته های ترکیبی) امکان‌پذیر است.

نکات مهم:
  • بسته های دلخواه بسته رزرو پیش فرض ندارند.
  • مکالمه و پیامک بسته دلخواه برای ارتباطات درون شبکه همراه اول قابل استفاده هستند و مکالمات و پیامک‌های خارج شبکه با تعرفه عادی محاسبه می‌شوند.
  • فعالسازی همزمان بسته‌های دلخواه با هر یک از بسته های فقط اینترنت، فقط مکالمه و فقط پیامک امکان‌پذیر است و اولویت مصرف با بسته‌ای خواهد بود که زودتر به اتمام می‌رسد.
  • امکان فعالسازی همزمان بسته‌های دلخواه با سایر بسته‌های ترکیبی (بسته‌های گلخانه، بسته‌های قیمتی و یک بسته ‌دلخواه دیگر) وجود ندارد.
  • در صورتی که حجم هریک از بخش‌های اینترنت، مکالمه و یا پیامک بسته دلخواه زودتر از حجم سایر بخش‌های بسته و همچنین زودتر از زمان اتمام بسته به پایان برسد، چنانچه بسته دیگری از این نوع برای مشترک فعال نباشد، مصرف او در این بخش تا زمان اتمام بسته دلخواه با تعرفه آزاد محاسبه خواهد شد.
mci-embed-content-video
تعداد بازدید: 23936 بازدید تاریخ به روز رسانی: 17 آذر 1398 عنوان دسته بندی: محصولات و خدمات