صورتحساب از طریق ایمیل

صورتحساب از طریق ایمیل

mci-pages-sharing
روش دریافت صورتحساب از طریق ایمیل:
 • ابتدا آدرس ایمیل خود را به سرشماره پیامکی 990009 ارسال کنید.

  مثال : name@example.com
  در این صورت مشترک پیامکی به شرح ذیل دریافت می نماید :
  مشترک گرامی آدرس ایمیل شما به نشانی name@example.com دریافت شد.به منظور اعتبارسنجی و ثبت نهایی، یک شناسه هشت رقمی به آدرس شما ایمیل شده است.لطفا با مراجعه به ایمیل خود، شناسه دریافتی را ملاحظه و به سامانه 990009 پیامک نمایید.

 • ارسال شناسه ثبت دریافتی به سرشماره 990009

  پس از دریافت پیامک، مشترک می بایست جهت تکمیل فرآیند ثبت آدرس ایمیل خود در سامانه و دریافت ماهیانه صورتحساب از طریق ایمیل، شناسه دریافتی در ایمیل را به سرشماره پیامکی 990009 پیامک کند.
  پس از ارسال شناسه توسط مشترک و در صورت تایید آدرس ایمیل توسط سیستم، پیامک زیر برای مشترک ارسال می شود:
  مشترک گرامی آدرس ایمیل name@example.com تایید و در سامانه ثبت نهایی گردید .صورتحساب بصورت ماهیانه برایتان ایمیل می شود .

توضیحات:
 • با ارسال H به سامانه 990009 و استفاده از راهنما می توان از نحوه ی ثبت ایمیل، انصراف ازدریافت ایمیل و دریافت صورتحساب پایان دوره و میان دوره از طریق ایمیل اطلاع یافت.
 • جهت تغییر آدرس ایمیل، باید آدرس ایمیل جدید به سامانه ارسال و جایگزین آدرس ایمیل قبلی گردد و ایمیل صورتحساب به آخرین آدرس اعلام شده ارسال می گردد.