شارژ فوق العاده
mci-pages-sharing
معرفی طرح:

در طرح شارژ فوق العاده همراه اول، مشترکین اعتباری می توانند علاوه بر مبلغ اصلی، شارژ هدیه نیز دریافت کنند.

طرح برای چه کسانی قابل استفاده است؟

این طرح ویژه کلیه مشترکین اعتباری می باشد.

شرایط و قوانین طرح:
  • مبلغ شارژ و مبلغ شارژ هدیه و همچنین مدت اعتبار کل شارژ به شرح جدول زیر است:
مبلغ شارژ (ریال) مبلغ شارژ هدیه (ریال) مبلغ کل شارژ (ریال) مدت اعتبارمبلغ کل شارژ (روز)
۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵
۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰ ۷
۲۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵
۵۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۲۰
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۳۰
  • مدت اعتبار قید شده در جدول، شامل میزان کل شارژ (شارژ اصلی و شارژ هدیه) می باشد. به عبارت دیگر، پس از اتمام مدت اعتبار تعیین شده شارژ اصلی به علاوه شارژ هدیه منقضی خواهد شد. لازم به ذکر است منقضی شدن اعتبار فقط مختص شارژ افزایش پیدا کرده از طریق شارژ فوق العاده بوده و شارژی که قبل و یا بعد از آن انجام شده است مشمول انقضای زمانی در نظر گرفته شده نخواهند شد.
  • شارژ هدیه شامل مکالمات داخل شبکه (همراه اول و تلفن ثابت)، پیامک و دیتای تعرفه آزاد می‏ شود ولیکن امکان خرید بسته با استفاده از شارژ هدیه وجود ندارد.
  • امکان انتقال اعتبار با شارژ فوق العاده امکان پذیر نیست.
درگاه های ارتباطی
فعالسازی *۱*۱۲#
استعلام *۱۴۰*۱۱#
راهنما *۱*۱۲۲#