بسته های مکالمه درون شبکه
mci-pages-sharing

بسته های مکالمه درون شبکه

از این پس امکان استفاده از بسته های مقرون به صرفه مکالمه ی درون شبکه برای مشترکین همراه اول فراهم شده است. مشترکین میتوانند با شماره گیری کد دستوری *10*337# این بسته ها را فعال نمایند. لیست بسته ها به شرح جدول زیر می باشد:

عنوان بسته حجم (دقیقه) قیمت (تومان) کد دستوری
بسته های مکالمه ماهانه ویژه مشترکین دائمی 200 10,900 *10*3371*1#
300 15,900 *10*3371*2#
500 24,900 *10*3371*3#
700 34,900 *10*3371*4*1#
1000 44,900 *10*3371*4*2#

از این پس امکان استفاده از بسته های مقرون به صرفه مکالمه ی درون شبکه برای مشترکین همراه اول فراهم شده است. مشترکین میتوانند با شماره گیری کد دستوری *10*337# این بسته ها را فعال نمایند. لیست بسته ها به شرح جدول زیر می باشد:

عنوان بسته حجم (دقیقه) قیمت (تومان) کد دستوری
بسته های مکالمه ماهانه ویژه مشترکین اعتباری 150 9,400 *10*3371*1#
250 14,900 *10*3371*2#
400 22,900 *10*3371*3#
600 32,900 *10*3371*4*1#
800 41,900 *10*3371*4*2#
  • کلیه مشترکین دائمی و اعتباری می توانند این بسته ها را فعال نمایند.
  • مدت اعتبار این بسته ها یک ماه میباشد.
  • دقایق مکالمات این بسته ها مخصوص مکالمه درون شبکه است.
  • 9% مالیات ارزش افزوده با مبالغ جداول فوق اضافه شده و برای مشترکین اعتباری در زمان فعالسازی بسته از اعتبار کسر شده و برای مشترکین دایمی در صورتحساب محاسبه می گردد.
  • امکان فعالسازی همزمان بسته‌های مکالمه با سایر بسته‌های مکالمه (مانند بسته های مکالمه همراهی) وجود ندارد.
  • شایان ذکر است این بسته‌های مکالمه، رزرو و یاتمدید خودکار ندارند و همچنین رزرو هیچ بسته ای نمیشوند.
  • مشترکین به منظور استعلام وضعیت بسته میتوانند کد دستوری *10*3370# را شماره گیری نمایند.
mci-embed-content-video
تعداد بازدید: 50494 بازدید تاریخ به روز رسانی: 02 خرداد 1397 عنوان دسته بندی: طرح های تشویقی