افزایش بستانکاری
mci-pages-sharing
معرفی سرویس افزایش بستانکاری

تمام مشترکین دائمی همراه اول می توانند با استفاده از سرویس افزایش بستانکاری، میزان ودیعه خود را افزایش دهند و از قطع میان‌دوره جلوگیری کنند. با افزایش ودیعه، مشترکین می توانند در هر دوره میزان بیشتری بدهکار شوند، به این معنا که سقف مصرف آنان بالا رفته و دیرتر به سقف مورد نظر می رسند و لذا قبل از اتمام دوره‌ی قبض، خط ایشان قطع نخواهند شد.

این طرح برای چه کسانی مناسب است؟
 • آن دسته از مشترکین دائمی که مصرف بالایی دارند و ناچار به پرداخت قبوض قبل از پایان دوره هستند، می توانند با افزایش بستانکاری قبوض خود را در زمان معمول پرداخت نمایند.
 • مشترکینی که از رومینگ بین الملل استفاده می کنند و در سفر با قطع میان دوره مواجه می شوند می توانند در هر زمان از طریق روش های موجود میزان بستانکاری خود را بر اساس مصرف خود افزایش دهند و لذا از قطع میان دوره جلوگیری نمایند.
 • مشترکین سازمانی که به جهت کاربری، مصرف بالایی دارند و قطع میان دوره می تواند موجب اختلال در کار آنان گردد، می توانند با افزایش بستانکاری به مقدار لازم از بروز این مشکلات جلوگیری کنند.
روش های افزایش بستانکاری
عنوان توضیحات
آنلاین با مراجعه به پرتال همراه من
پیامک
 • ارسال B به 990009
 • انتخاب مبلغ مورد نظر
 • دریافت شناسه قبض و شناسه پرداخت
 • پرداخت با شناسه‌های دریافتی از طریق روش های معمول (تلفن بانک، اینترنت بانک، خودپرداز و ...)
کددستوری *9#
 • شماره گیری کد دستوری *9#
 • انتخاب منوی افزایش بستانکاری
کددستوری *1#
 • شماره گیری کد دستوری *1#
 • انتخاب منوی قبض
 • انتخاب منوی بستانکاری
کددستوری *10#
 • انتخاب منوی خدمات پرداخت
 • انتخاب منوی مشترکین دائمی
 • انتخاب منوی افزایش بستانکاری
حضوری مراجعه به دفاتر همراه اول و افزایش میزان بستانکاری به میزان مورد نظر