تغییرات در شبکه
mci-pages-sharing

تغییرات در شبکه

Column 1 Column 1
ضوابط استفاده از تکرار کننده های مجاز مشاهده 1 بهمن 98 15
عملیات نوسازی و ارتقاء شبکه در استان های تهران و البرز مشاهده 9 مرداد 98 14
اختلال در سرویس های موبایل چند استان مشاهده 7 مهر 97 13
ارتقاء سامانه جامع خدمات مشتریان همراه اول مشاهده 31 فروردین 97 12
تغییرات شبکه مورخ 1396/12/09 مشاهده 9 اسفند 96 11
بهینه سازی دیتابیس شارژینگ مشاهده 28 دی 96 10
ارتقای اینترنت نسل سه استان کرمان مشاهده 16 آبان 96 9
تغییر نام Host/Domain مراکز HSS مشاهده 28 مرداد 96 10
قطع موقت کلیه سرویس های سیم کارت های اعتباری مشاهده 20 اردیبهشت 95 7
پروژه PS Core توسعه بخش VGSشیراز مشاهده 19 اسفند 94 6
احتمال اختلال در سرویس دهی اینترنت در چند استان مشاهده 29 بهمن 94 5
احتمال بروز مشکل در تمدید و خرید بسته های دیتا برای مشترکین اعتباری مشاهده 5 بهمن 94 4
قطع موقت برخی خدمات مشترکین همراه اول مشاهده 24 دی 94 3
عدم سرویس دهی سیستم های جامع خدمات مشتریان مشاهده 1 مرداد 94 2
احتمال بروز مشکل در برخی سرویس های مشترکین اعتباری مشاهده 21 تیر 94 1