احتمال اختلال در سرویس دهی اینترنت در چند استان
mci-pages-sharing

احتمال اختلال در سرویس دهی اینترنت در چند استان

 

در پی برگردان تجهیزات VGS مرکز شیراز در روز پنج شنبه ۲۹ بهمن ماه (ساعت ۲۳ پنج شنبه لغایت ۷ صبح روز جمعه) از ساعت ۳ الی ۷ صبح روز جمعه ۳۰ بهمن احتمال اختلال در سرویس دهی به مشترکین اینترنت همراه در چند استان وجود دارد.