احتمال اختلال در سرویس دهی اینترنت در چند استان

احتمال اختلال در سرویس دهی اینترنت در چند استان

mci-pages-sharing

در پی برگردان تجهیزات VGS مرکز شیراز در روز پنج شنبه 29 بهمن ماه (ساعت 23 پنج شنبه لغایت 7 صبح روز جمعه) از ساعت 3 الی 7 صبح روز جمعه 30 بهمن احتمال اختلال در سرویس دهی به مشترکین اینترنت همراه در چند استان وجود دارد.