قطع موقت برخی خدمات مشترکین همراه اول

قطع موقت برخی خدمات مشترکین همراه اول

mci-pages-sharing

به منظور نوسازی و تقویت پاور یکی از مراکز اصلی همراه اول، ضمن حفظ خدمات اصلی، برخی خدمات قابل ارائه به مشترکین از دسترس خارج می شود.

از ساعت 18 روز پنجشنبه 24 دی تا ساعت 24 روز جمعه 25 دی ماه، همزمان با انجام این عملیات فنی، برخی سرویس های قابل ارائه در دفاتر مشترکین مانند قطع، وصل و تغییر نام سیم کارت امکان پذیر نخواهد بود.

علاوه بر سرویس های دفاتر مشترکین، خدمات مشترکین بر بسترهای USSD، پیامک و پرتال نظیر «پیامک انبوه»، «خرید شارژ از طریق سامانه ستاره اول (*1#) ، جیرینگ و یا پرتال» قطع خواهد شد.

خدمات اصلی شامل مکالمه، ارسال و دریافت پیامک و استفاده از اینترنت همراه در این مدت مشکلی نخواهد داشت.