احتمال بروز مشکل در برخی سرویس های مشترکین اعتباری

احتمال بروز مشکل در برخی سرویس های مشترکین اعتباری

mci-pages-sharing

از ساعت 17 روز یکشنبه 21 تیرماه تا 8 صبح روز دوشنبه 22 تیرماه عملیات به‌روزرسانی و ارتقاء سامانه مدیریت مشترکین اعتباری همراه اول انجام می شود.

با انجام این عملیات ممکن است در ارتباط و برخی سرویس های مشترکین اعتباری، مشکلاتی بروز کند.

این عملیات از ساعت 17 روز یکشنبه 21 تیرماه تا 8 صبح روز دوشنبه 22 تیرماه انجام می شود که ممکن است، طی این ساعات مشکلاتی در تماس، ارسال پیامک، خرید شارژ، سرویس رومینگ بین‌الملل، اینترنت همراه، استعلام موجودی و سرویس‌های مالی برخی مشترکین اعتباری ایجاد شود.مینگ بین‌الملل، اینترنت همراه، استعلام موجودی و سرویس‌های مالی برخی مشترکین اعتباری ایجاد شود.
همراه اول پیشاپیش بابت احتمال بروز این مشکلات از مشترکین خود عذرخواهی کرده است.