اختلال در سرویس های موبایل چند استان

اختلال در سرویس های موبایل چند استان

mci-pages-sharing

به منظور ارائه خدمات هر چه بهتر به مشترکین، شرکت ارتباطات زیرساخت عملیات down time انجام می دهد که منجر به قطع کامل سرویس های موبایل در استان های بوشهر، گلستان، مرکزی، اصفهان، یزد و قم در تاریخ های زیر می شود:

ردیف استان شهر تاریخ ساعت
1 قم قم 8 مهر 01:00 تا 08:00
2 یزد یزد 9 مهر 01:00 تا 08:00
3 اصفهان کاشان 10 مهر 02:00 تا 08:00
4 مرکزی ساوه 15 مهر 02:00 تا 08:00
5 بوشهر بوشهر 16 مهر 01:00 تا 08:00
6 گلستان گرگان 17 مهر 01:00 تا 08:00
7 بوشهر بوشهر 18 مهر 01:00 تا 08:00