ارتقاء سامانه جامع خدمات مشتریان همراه اول

ارتقاء سامانه جامع خدمات مشتریان همراه اول

mci-pages-sharing
ارتقاء سامانه جامع خدمات مشتریان همراه اول

به منظور ارائه خدمات هر چه بهتر به مشترکین، سامانه جامع خدمات مشتریان همراه اول ارتقاء می یابد. به همین دلیل در بازه زمانی 31 فروردین تا 3 اردیبهشت ماه 97، اختلالاتی در برخی سرویس های مشترکین دائمی و اعتباری نظیر خرید شارژ یا تعویض بسته ها و طرح های تشویقی، همراه من، درگاه های مشترکین، سرویس های ussd و شارژ(Top Up) ایجاد می شود. توضیح این نکته ضروری است که در بازه زمانی مذکور سرویس های پایه شامل مکالمه، پیامک و دیتا کماکان دایر است.