بهینه سازی دیتابیس شارژینگ
mci-pages-sharing
 

به منظور بهینه سازی دیتابیس شارژینگ OCS مشهد، عملیاتی بامداد روز پنج شنبه ۹۶/۱۰/۲۸ انجام می شود. در نتیجه این عملیات، قطعی سرویس از ساعت ۳:۰۰ الی ۴:۱۰ برروی سرویس Recharging و دیتا فقط برای رنجهای تعریف شده (شماره های اعتباری ۹۱۵و۹۱۶و۹۱۰و۹۱۳ و ۹۹۰) در مرکز ocs مشهد رخ خواهد داد.