بهینه سازی دیتابیس شارژینگ

بهینه سازی دیتابیس شارژینگ

mci-pages-sharing

به منظور بهینه سازی دیتابیس شارژینگ OCS مشهد، عملیاتی بامداد روز پنج شنبه 96/10/28 انجام می شود. در نتیجه این عملیات، قطعی سرویس از ساعت 3:00 الی 4:10 برروی سرویس Recharging و دیتا فقط برای رنج‌های تعریف شده (شماره های اعتباری 915 و 916 و 910 و 913 و 990) در مرکز ocs مشهد رخ خواهد داد.