قطع موقت کلیه سرویس های سیم کارت های اعتباری

قطع موقت کلیه سرویس های سیم کارت های اعتباری

mci-pages-sharing
قطع موقت کلیه سرویس های سیم کارت های اعتباری

به منظور انجام عملیات ارتقای سیستم های مشترکین اعتباری، از ساعت 2 الی 2:45 بامداد روز دوشنبه 95/02/20 احتمال قطع شدن تمامی سرویس های مشترکین اعتباری شامل مکالمه، پیامک، اینترنت و... وجود دارد.