قطع موقت کلیه سرویس های سیم کارت های اعتباری
mci-pages-sharing

قطع موقت کلیه سرویس های سیم کارت های اعتباری

 
قطع موقت کلیه سرویس های سیم کارت های اعتباری

به منظور انجام عملیات ارتقای سیستم های مشترکین اعتباری، از ساعت ۲ الی ۲:۴۵ بامداد روز دوشنبه ۹۵/۲/۲۰ احتمال قطع شدن تمامی سرویس های مشترکین اعتباری شامل مکالمه، پیامک، اینترنت و... وجود دارد.