پروژه PS Core توسعه بخش VGSشیراز
mci-pages-sharing

به منظور انجام پروژه PS Core توسعه بخش VGS شیراز، عملیلتی فنی از ساعت 22 روز سه شنبه 94/12/18 لغایت 7 صبح چهارشنبه 94/12/19 صورت می پذیرد. در پی این عملیات، در روز چهارشنبه مورخ 94/12/19 از ساعت 3 بامداد لغایت ساعت 7 صبح احتمال بروز اختلالاتی در سرویس دهی به مشترکین اینترنت در استان های ایلام، اراک، اصفهان، بویراحمد، بوشهر، سمنان ، سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خوزستان، فارس، لرستان، گرگان، گلستان، هرمزگان وجود دارد.