تغییرات شبکه مورخ 1396/12/09
mci-pages-sharing

بدلیل لزوم اعمال تغییرات در تجهیزات شبکه انتقال، از ساعت 19:10 تا ساعت 19:30 چهارشنبه 96/12/9 امکان بروز مشکلاتی در ارتباطات مشترکین عزیز حاضر در محدوده زیر شهر تهران وجود دارد که پیشاپیش پوزش می خواهیم.
شمال: جلال ال احمد - شيخ فضل الله و اتوبان كرج
جنوب: خيابان قزوين و در ادامه اتوبان سعيدي
شرق: خيابان ولي عصر
غرب: تهرانسر