تغییرات شبکه مورخ 1396/12/09
mci-pages-sharing

بدلیل لزوم اعمال تغییرات در تجهیزات شبکه انتقال، از ساعت 19:10 تا ساعت 19:30 چهارشنبه 96/12/09 امکان بروز مشکلاتی در ارتباطات مشترکین عزیز حاضر در محدوده زیر شهر تهران وجود دارد که پیشاپیش پوزش می خواهیم.

  • شمال: جلال ال احمد - شيخ فضل الله و اتوبان كرج
  • جنوب: خيابان قزوين و در ادامه اتوبان سعيدي
  • شرق: خيابان ولي عصر
  • غرب: تهرانسر