عملیات نوسازی و ارتقاء شبکه در استان های تهران و البرز

عملیات نوسازی و ارتقاء شبکه در استان های تهران و البرز

mci-pages-sharing

با توجه به انجام عملیات نوسازی و ارتقاء شبکه در روزهای پنجشنبه و جمعه (10 و 11 مرداد ماه)، احتمال بروز اختلال و قطع ارتباط در برخی مناطق استان های تهران و البرز وجود دارد.

در این عملیات فنی که از ظهر روز پنجشنبه تا ساعات پایانی روز جمعه ادامه دارد، ممکن است در ارتباط برخی مشترکین اپراتور اول مشکلاتی بروز کند.