احتمال بروز مشکل در تمدید و خرید بسته های دیتا برای مشترکین اعتباری
mci-pages-sharing

احتمال بروز مشکل در تمدید و خرید بسته های دیتا برای مشترکین اعتباری

 

به منظور انجام عملیات ارتقای سیستم های خدمات مشترکین، از ساعت ۲۳ روز دوشنبه ۹۴.۱۱.۰۵ لغایت ۸ صبح سه شنبه ۹۴.۱۱.۰۶، احتمال بروز مشکل در تمدید و خرید بسته های دیتا برای مشترکین اعتباری وجود دارد.