احتمال بروز مشکل در تمدید و خرید بسته های دیتا برای مشترکین اعتباری

احتمال بروز مشکل در تمدید و خرید بسته های دیتا برای مشترکین اعتباری

mci-pages-sharing

به منظور انجام عملیات ارتقای سیستم های خدمات مشترکین، از ساعت 23 روز دوشنبه 94/11/05 لغایت 8 صبح سه شنبه 94/11/06 ، احتمال بروز مشکل در تمدید و خرید بسته های دیتا برای مشترکین اعتباری وجود دارد.