mci-dynamic-faq
mci-pages-sharing

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

loading

از این بابت متأسفیم. در صورت تمایل مشکل را با ما در میان بگذارید.

captcha
هزینه دایورت چگونه محاسبه می شود ؟

هزینه انتقال مکالمه برای خط انتقال دهنده برابر با هزینه تماس معمولی(هردقیقه تماس برای خطوط دائمی 599 ریال و خطوط اعتباری 899 ریال) می باشد.

(درصورت تماس مشترکA با مشترکB و دایورت مشترک B به مشترک C ، هزینه تماس مشترک A به B برای مشترک  A ، و هزینه تماس مشترک  B به مشترک C ، برای مشترک B می باشد.)

آیا این پاسخ برای شما مفید بود؟ بلی خیر
هزینه فعالسازی و استفاده ازVMSچگونه محاسبه می شود؟

فعالسازی پیامگیر صوتی (VMS) و دریافت پیام صوتی هزینه ای نداشته و رایگان می باشد. 

هزینه شنیدن پیام، معادل هزینه تماس معمولی (برای خطوط دائمی به ازای هر دقیقه 599 ریال و برای خطوط اعتباری 899 ریال) خواهد بود.

آیا این پاسخ برای شما مفید بود؟ بلی خیر