اطلاعیه ها و رویدادها

اطلاعیه ها و رویدادها

mci-pages-sharing

مرکز مدیریت و پاسخ‌گویی به رخدادهای ایمنی فاوا (MCI-CERT)

مرکز مدیریت و پاسخ‌گویی به رخدادهای ایمنی فاوا (MCI-CERT)، مسئول و مرجع دریافت، هماهنگی، مدیریت و پاسخگویی به رخدادهای ایمنی فاوای شرکت ارتباطات سیار ایران می‌باشد. ماموریت این مرکز، واکنش به رخدادهای ایمنی فاوا و انجام اقدامات پیش‌دستانه به‌منظور کاهش احتمال وقوع و تکرار رخداد و خسارات ناشی از حوادث در راستای راهبردها و سیاست‌های تداوم فعالیت و حفظ کیفیت سطح خدمات است.

مشاهده بیشتر

مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

مشاهده بیشتر