بسته های اشتراکی دیتا

بسته های اشتراکی دیتا

mci-pages-sharing
عکس داخلی محتوا - بسته های اشتراکی دیتا
معرفی طرح:

بسته‌های اشتراکی دیتا، بسته‌های 30 روزه اینترنت هستند که حجم آنها می‌تواند میان چند مشترک به اشتراک گذاشته شود. در این سرویس فعالسازی توسط یک مشترک (خریدار بسته) انجام می‌شود. خریدار بسته در صورت تمایل می‌تواند در هنگام فعالسازی و یا در طول مدت زمان استفاده از سرویس، اقدام به افزودن یک یا چند مشترک زیر مجموعه و یا حذف آنها نموده و حجم بسته را با آنها به اشتراک گذارد.

طرح برای چه کسانی قابل استفاده است؟

در خصوص خریدار بسته و عضوهای زیر مجموعه محدودیتی به لحاظ نوع سیم‌کارت وجود ندارد و هر دو می‌توانند سیم‌کارت دائمی و یا اعتباری همراه اول باشند.

شرایط و قوانین طرح:
 • خریدار بسته در زمان فعالسازی سرویس نباید هیچ بسته ی فعالی داشته باشد.
 • خریدار بسته در هر لحظه فقط می تواند یک بسته ی اشتراکی فعال داشته باشد. اما عضو زیر مجموعه می تواند همزمان با بسته ی اشتراکی، بسته اینترنت دیگری داشته باشد.
 • افزودن هر عضو زیر مجموعه در ازای پرداخت هزینه 7,000 تومان صورت می‌گیرد.
 • خریدار بسته می‌تواند در زمان افزودن هر عضو زیر مجموعه به سرویس، برای او یک سقف مجاز مصرف تعیین کند. این سقف مصرف متناسب با نوع بسته اشتراکی فعال شده قابل انتخاب خواهد بود.
 • هر عضو میتواند فقط زیرمجموعه یک خریدار بسته باشد و تا زمان اتمام بسته اشتراکی موجود نمی تواند عضو بسته اشتراکی دیگری شود. همچنین یک عضو نمی تواند خودش به عنوان خریدار بسته، بسته اشتراکی فعال کند.
نحوه خرید و فعالسازی بسته:
مدت زمان اعتبار بسته حجم بسته حداکثر تعداد مشترکین زیرمجموعه قابل افزودن به بسته قیمت سقف مصرف مجاز به‌ ازای هر عضو زیر مجموعه
یک ماه 15 گیگابایت 1 نفر 36,900 تومان
 • تا سقف 2 گیگابایت
 • تا سقف 5 گیگابایت
 • بدون محدودیت
25 گیگابایت 2 نفر 57,900 تومان
  • تا سقف 5 گیگابایت
  • تا سقف 10 گیگابایت
  • بدون محدودیت
50 گیگابایت 4 نفر 85,000 تومان
 • تا سقف 5 گیگابایت
 • تا سقف 10 گیگابایت
 • تا سقف 20 گیگابایت
 • بدون محدودیت