آگهی استعلام شماره 98/003/004065 با موضوع انجام مطالعه پیاده سازی سیستم مشارکت کارکنان

آگهی استعلام شماره 98/003/004065 با موضوع انجام مطالعه پیاده سازی سیستم مشارکت کارکنان

mci-pages-sharing

به اگاهی میرساند این شرکت در نظر دارد از طریق استعلام نسبت به انجام مطالعه پیاده سازی سیستم مشارکت کارکنان، به شرح سه برگ RFP پیوست اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/04/19 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به اداره کل خرید ( نشانی: میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی کردستان ، برج همراه ، طبقه ۵ واحد ۱ ) اقدام نمایند. کمیته خرید متوسط در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم گیری خواهد نمود . لازم به توضیح میباشد که شرکت کنندگان در استعلام میتوانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی به آدرس ایمیل a.golshani@mci.ir و یا با شماره تلفن 81715657 (خانم گلشنی) و موارد قراردادی به آدرس ایمیل f.alimohammadi@mci.ir ارسال نمایند.

شایان ذکر است با عنایت به دو مرحله ای بودن استعلام شرکتها می بایست نسبت به درج شرح خدمات در پاکت الف و درج پیشنهاد قیمت در پاکت ب اقدام نمایند که پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد.

pdf-icon مشخصات فنی
حجم : 344 کیلوبایت
pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 115 کیلوبایت
pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 156 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران