فرصت های همکاری

فرصت های همکاری

mci-pages-sharing

نحوه همکاری

همراه اول با در نظر گرفتن دانش و تجربيات متقاضيان استخدام، همچنين با توجه به مهارت ها، نگرش ها و ويژگى هاى شخصيتى، متقاضيان واجد شرايط را در مناسبترين و شايسته ترين جايگاه سازمانى قرار می دهد. با عنايت به اين فرايند، توسعه توانمندى هاى افراد با توجه به مسير شغلى شان در گامهاى بعدى ممكن می شود.

hr-form-icon
ارسال رزومه از طریق فرم آنلاین

رزومه کامل خود را از طریق دکمه زیر پر کرده و برای ما ارسال نمایید

فرم همکاری آنلاین

چرا همراه اول؟

 
ارتقا فرهنگ سازمانی
 • فراهم آوردن محیطی پویا و چالشی
 • احترام به حقوق و ارزش هاى فردى و اجتماعى
 • ترويج عدالت و ارزيابى برمبناى عملكرد
 
توجه به کارکنان سازمان
 • برگزاری دوره های آموزشى به منظور توسعه افراد
 • فراهم آوردن امكانات رفاهى، آموزشى و سلامت
 • ارائه امكانات جانبى براى خانواده كارمندان
 
حمایت از منافع ذی نفعان و سرمایه داران
 • کسب رتبه 4 شرکت های سرمایه گذاری در بورس
 • 115% بازده سرمايه گذارى در سال 1392
 • تدوين برنامه هاى درآمدى و خلق ارزش
 
ارتقا صنعت
 • برترین شركت در حوزه رعايت حقوق مصرف كنندگان
 • برترين شركت كارآفرينى و حامى كار و سرمايه ايرانى
 • انتخاب برترين اپراتور در حمايت از توليد ملى
 
خدمت به جامعه ایرانی
 • تسهیل ارتباطات درخصوص ساخت جامعه اى مدرن
 • پايبندى به مسئوليت هاى اجتماعى
 • انتشار كتب تخصصى براى ارتقاء سطح آگاهى
 
حفظ محیط زیست
 • ایجاد سیستم الكترونيك صدور و پرداخت صورتحساب
 • اجراى كمپين همراه طبيعت
 • سرمايه گذارى در راستاى توسعه و كيفيت شبكه

زمینه های همکاری

توسعه کسب کار
 • نوآورى و توسعه كسب وكار
 • كسب وكار سازمانى
منابع انسانی
 • توسعه منابع انسانى
 • توسعه دانش و آموزش
 • توسعه و تعالى سازمان
بازاریابی و فروش
 • بازاريابى و برندينگ و فروش
 • خدمات ارزش افزوده (خدمات مبتنی بر محتوا)
 • تحقيقات بازار
 • خدمات مشتريان
فن آوری اطلاعات
 • کارشناس سيستم ها و توسعه نرم افزارهاى پشتيبانى كسب وكار
 • پشتيبانى زيرساخت فناورى اطلاعات
 • معمارى، تضمين كيفيت و مديريت پروژه

شایستگی ها و مهارت ها

hr-form-icon
ارسال رزومه از طریق فرم آنلاین

رزومه کامل خود را از طریق دکمه زیر پر کرده و برای ما ارسال نمایید

فرم همکاری آنلاین