ویدئو مراسم قرعه کشی برندگان جایزه بزرگ همراهی

ویدئو مراسم قرعه کشی برندگان جایزه بزرگ همراهی

mci-pages-sharing

درطرح جایزه بزرگ همراهی، هر ماه 5 جایزه 200 میلیون تومانی در مجموع به ارزش یک میلیارد تومان به قید قرعه به ۵ نفر از مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول اهدا خواهد شد. برای آشنایی با این طرح، به صفحه جایزه بزرگ همراهی مراجعه کنید.
همچنین برای مشاهده جدول اسامی برندگان هر ماه، به صفحه برندگان طرح جایزه بزرگ همراهی مراجعه کنید.

mci-embed-content-video

نمایش ویدیو این صفحه مراسم قرعه کشی «فروردین 96» جایزه بزرگ همراهی

برای نمایش ویدیو اینتر بزنید
7204 بازدید 23 فروردین 1396 جایزه بزرگ همراهی

mci-embed-content-video

نمایش ویدیو این صفحه مراسم قرعه کشی «بهمن ماه» جایزه بزرگ همراهی

برای نمایش ویدیو اینتر بزنید
2657 بازدید 28 فروردین 1396 جایزه بزرگ همراهی

mci-embed-content-video

نمایش ویدیو این صفحه مراسم قرعه کشی «دی ماه» جایزه بزرگ همراهی

برای نمایش ویدیو اینتر بزنید
1492 بازدید 11 اردیبهشت 1396 جایزه بزرگ همراهی

mci-embed-content-video

نمایش ویدیو این صفحه مراسم قرعه کشی «آذر ماه» جایزه بزرگ همراهی نسخه کامل

برای نمایش ویدیو اینتر بزنید
2867 بازدید 15 اردیبهشت 1396 جایزه بزرگ همراهی

mci-embed-content-video

نمایش ویدیو این صفحه مراسم قرعه کشی «آذر ماه» جایزه بزرگ همراهی نسخه کوتاه

برای نمایش ویدیو اینتر بزنید
2063 بازدید 20 اردیبهشت 1396 جایزه بزرگ همراهی