ویدئو مراسم قرعه کشی برندگان جایزه بزرگ همراهی

ویدئو مراسم قرعه کشی برندگان جایزه بزرگ همراهی

mci-pages-sharing

درطرح جایزه بزرگ همراهی، هر ماه 5 جایزه 200 میلیون تومانی در مجموع به ارزش یک میلیارد تومان به قید قرعه به ۵ نفر از مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول اهدا خواهد شد. برای آشنایی با این طرح، به صفحه جایزه بزرگ همراهی مراجعه کنید.
همچنین برای مشاهده جدول اسامی برندگان هر ماه، به صفحه برندگان طرح جایزه بزرگ همراهی مراجعه کنید.

mci-embed-content-video
تعداد بازدید: 8788 بازدید تاریخ به روز رسانی: 23 فروردین 1396 عنوان دسته بندی: جایزه بزرگ همراهی

mci-embed-content-video
تعداد بازدید: 2951 بازدید تاریخ به روز رسانی: 28 فروردین 1396 عنوان دسته بندی: جایزه بزرگ همراهی

mci-embed-content-video
تعداد بازدید: 1754 بازدید تاریخ به روز رسانی: 11 اردیبهشت 1396 عنوان دسته بندی: جایزه بزرگ همراهی

mci-embed-content-video
تعداد بازدید: 3122 بازدید تاریخ به روز رسانی: 15 اردیبهشت 1396 عنوان دسته بندی: جایزه بزرگ همراهی

mci-embed-content-video
تعداد بازدید: 2167 بازدید تاریخ به روز رسانی: 20 اردیبهشت 1396 عنوان دسته بندی: جایزه بزرگ همراهی