برندگان طرح جایزه بزرگ همراهی

برندگان طرح جایزه بزرگ همراهی

mci-pages-sharing
عکس داخلی محتوا - برندگان طرح جایزه بزرگ همراهی
برندگان طرح جایزه بزرگ همراهی
ردیف نام نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه
1 عباس رحمانی آراللوی بزرگ 091470***38 اردبیل ملک علی 1450098649
2 احسان افضلی 091971***19 تهران قدرت 4081
3 فرزاد عبدی 091454***37 آذربایجان غربی عثمان 2740278616
4 علی حیدری اونبر بیگلو 091474***94 اردبیل بالا آقا 5470
5 سکینه خرقانی 091240***73 تهران علی 906
ردیف نام نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه
1 مژگان خیری زاده خانقاه 091477***61 آذربایجان شرقی محمد 1690083141
2 محمد مرادی فرد 091597***31 خراسان شمالی غلامحسن 5
3 محسن حمزه لو 091239***52 تهران مهدی 1160
4 مرتضی مظاهری بودانی 091391***69 اصفهان حسین 74
5 محمدرضا انصاری 091283***56 تهران جعفر 1515
ردیف نام نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه
1 مظفر خسروی 16***091886 مرکزی دلاور 606
2 رضا نورزاده 94***091191 مازندران نقی 981
3 اعظم السادات شفیعی مطهر 72***091327 اصفهان عباس 44559
4 بتول باقریان 44***091258 قزوین محمد حسن 73375
5 واحد فقه رسولی 92***091479 آذربایجان غربی رحمن 918
ردیف نام نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه
1 محمد هاشم کوهی 091721***26 فارس کاظم 4861
2 زهره محبی پور 091695***03 خوزستان لطیف 211
3 مصطفی همتی 091838***09 کردستان محمدرضا 2401
4 روح الله میرزائی شادکام 091305***89 یزد اکبر 8156
5 یدالله کرم 091084***65 کرج و توابع شمس الله 3038
ردیف نام نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه
1 مهدی رضا زاده 091111***71 مازندران یحیی 14
2 حمیرا میرزائی 091224***92 تهران حسین 153
3 محمد رضا فرج 091596***08 خراسان رضوی عزیزاله 1328
4 مهین گنجوری 091217***52 تهران حسین 1719
5 مجید محمدی آیدنلو 091444***53 آذربایجان غربی معصومعلی 3
ردیف نام نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه
1 نسرین اصلی 091275***17 مرکزی محمد 327
2 ژیلا پورنیا 091037***94 اصفهان علی 125
3 محمد دهقانی 091665***60 خوزستان ماشاءالله 246
4 علی پورحسین اصلی حسنعلی ده 091246***80 البرز حسین 16
5 علی رضا قادری 091630***68 خوزستان جواد 26787
ردیف نام نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه
1 احسان الله غلام جیلانی 91958***70 البرز غلام جیلانی 5330405
2 وحید اناری 91275***49 قم علی اکبر   2200
3 حسن قاآنی ملکی 91417***10 آذربایجان شرقی سیفعلی 282
4 عزیز خدایاری 91043***41 اردبیل بخشعلی 120
5 معصومه اسداللهی ملت بانی 91426***15 آذربایجان غربی مجید 83495
ردیف نام  نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه
1 ام البنین رمضانی 915***4940 خراسان رضوی حسین علی 2578
2 عباس جلال زهی 915***7760 سیستان و بلوچستان علی 1269
3 زهره کمال پور 913***4727 اصفهان رضا 6913
4 هلنا باتمانقلیچ 912***7323 تهران عبدالحسین 12578
5 محرم بانو آخرتی گیلاوندانی 911***6177 گیلان احمد 1775
ردیف نام نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه
1 فاطمه اسدی 919***4829 زنجان عبداله 784
2 جهاندار احمدیان 914***7002 آذربایجان شرقی جهانگیر 37
3 شمسی میرزائی موسی آبادی 913***9551 کرمان حسن 290
4 سیده ژیلا مردانی 918***8938 کردستان سیدمحمدصادق 16
5 انیسه علی نیا 911***8990 گیلان حسن 941
ردیف نام  نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه
1 محمد پورمحمد جعفری اوورج 0913***6606 کرمان حسن 8
2 علیرضا محمدی 0913***4367 اصفهان حسن 47
3 علی صالحیان 0919***1353 تهران سعید 0018346766
4 بهمن احمدی بنی 0916***0050 اصفهان ولی الله 1676
5 هادی بگلری 0918***9728 کردستان علی 1397