برندگان مرحله چهل و پنجم قرعه کشی " یکصد میلیون تومانی "

برندگان مرحله چهل و پنجم قرعه کشی " یکصد میلیون تومانی "

mci-pages-sharing
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
98/04/31 ماشاالله انتظاری آذربایجان شرقی 914****057 بیست میلیون تومان
98/04/31 مائده صالحی البرز 912****223 بیست میلیون تومان
98/04/31 محمدرضا رمضانی تهران 912****218 بیست میلیون تومان
98/04/31 فصل ربی حیدری تهران 919****520 بیست میلیون تومان
98/04/31 نوری حکیمی کردستان 918****458 بیست میلیون تومان