برندگان مرحله چهل و چهارم قرعه کشی " یکصد میلیون تومانی "
mci-pages-sharing
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
  98/03/18 حلیمه کهن هرمزگان 917***652 بیست میلیون تومان
  98/03/18 رضا قاسمی اردبیل 914***459 بیست میلیون تومان
  98/03/18 میثم داداشی زنجان 919***617 بیست میلیون تومان
  98/03/18 منصور اسکانی تهران 391***919 بیست میلیون تومان
  98/03/18 آیلار پناهی تبریز 991***891 بیست میلیون تومان