برندگان مرحله چهل و چهارم قرعه کشی " یکصد میلیون تومانی "

برندگان مرحله چهل و چهارم قرعه کشی " یکصد میلیون تومانی "

mci-pages-sharing
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
  98/03/18 حلیمه کهن هرمزگان 917****652 بیست میلیون تومان
  98/03/18 رضا قاسمی اردبیل 914****459 بیست میلیون تومان
  98/03/18 میثم داداشی زنجان 919****617 بیست میلیون تومان
  98/03/18 منصور اسکانی تهران 391****919 بیست میلیون تومان
  98/03/18 آیلار پناهی تبریز 991****891 بیست میلیون تومان