برندگان مرحله چهل و سوم قرعه کشی " یکصد میلیون تومانی "
mci-pages-sharing

برندگان مرحله چهل و سوم قرعه کشی " یکصد میلیون تومانی "

 
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
  98/02/03 علی دهقان پور تهران 0912****960 بیست میلیون تومان
  98/02/03 سمیه طاصیدی چهارمحال و بختیاری 0913****174 بیست میلیون تومان
  98/02/03 احمد حق شناس اصفهان 0990****553 بیست میلیون تومان
  98/02/03 منصور اسکانی تهران 0919****331 بیست میلیون تومان
  98/02/03 مرتضی شیخ دارائی   0913****529 بیست میلیون تومان