اسامی برندگان طرح شتاب در پرداخت تیر ۹۳
mci-pages-sharing
اسامی برندگان طرح شتاب در پرداخت تیر ۹۳
عنوان هدیه نام نام خانوادگی شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
یک دستگاه پراید روح ا... گل مرادی بیاتیانی 9166 *** 819 عزیز 6065 خوزستان
ردیف عنوان هدیه شماره تلفن استان شهر نام نام خانوادگی شماره شناسنامه نام پدر
1 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 349 اصفهان مبارکه حسین ایرانپورمبارکه 65 مصطفی
2 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 174 اصفهان اصفهان شهربانو باباصفری رنانی 466 رضا
3 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 038 اصفهان اصفهان زهره رضایت 1287 رضا
4 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 616 اصفهان اصفهان زهره کیانی 8 اکبر
5 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 353 اصفهان اصفهان الهام مرادی خولنجانی 7178 علی
6 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 992 اصفهان اصفهان عباداله دهقانی 73 علی
7 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 041 البرز قدس (قلعه حسن خان) صدیقه مشقی 38 غلامرضا
8 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 174 البرز نظرآباد قربانعلی حسن خانی 3 ابوالفتح
9 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 309 البرز شهریار فایزه بیات 2516 حسن
10 گوشی هواوی Ascend P6 9144 *** 870 آذربایجان شرقی هریس بابک حیدری آبریز 5411 عیوض
11 گوشی هواوی Ascend P6 9141 *** 825 آذربایجان شرقی تبریز حسین باقرزاده 74 مجید
12 گوشی هواوی Ascend P6 9143 *** 145 آذربایجان شرقی ملکان خیراله حمزه 1474 عبداله
13 گوشی هواوی Ascend P6 9141 *** 524 آذربایجان شرقی تبریز طناز مالک 4774 یعقوب
14 گوشی هواوی Ascend P6 9143 *** 358 آذربایجان شرقی تبریز حاجیه فعله نوتاش 6947 قادر
15 گوشی هواوی Ascend P6 9143 *** 906 آذربایجان شرقی تبریز رحیم حسن پورفرشور 1090 سیف اله
16 گوشی هواوی Ascend P6 9144 *** 696 آذربایجان غربی ماکو معصومه پویان 2641 حبیب
17 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 244 بوشهر بوشهر هادی روفیان 1064 خضر
18 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 573 بوشهر برازجان علی دریمی 539 محمود
19 گوشی هواوی Ascend P6 9177 *** 033 بوشهر برازجان بهروز زنگنه نژاد 3017 کرامت اله
20 گوشی هواوی Ascend P6 9177 *** 747 بوشهر برازجان عادل بوالحاجی 185 خدامراد
21 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 905 تهران تهران رضا علی پورمیاندوآب 772 غلام حیدر
22 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 677 تهران تهران مرجان قاسمی تفرشی 1313 علی اکبر-منصور
23 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 294 تهران تهران نوریه خلاقی 3771 محمدحسن
24 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 023 تهران جوادآباد محمد بیات مختاری 0 عبداله
25 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 096 تهران تهران جمهور خیری کلیشمی 825 عباسعلی
26 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 017 تهران تهران سیده زهرا مطیعه 11240 سید حسین
27 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 307 تهران تهران محمدرضا حاجی محمدحسینی 16863 داود
28 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 254 تهران تهران ابوالفضل ذوالقدر 15 محمدعلی
29 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 790 تهران تهران مسعود رجائی فیروزآبادی 595 جلیل
30 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 572 تهران تهران سیدعلی کابلی فرشچی 10762 سیدپرویز
31 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 233 تهران تهران پوراندخت کریم زاده کلخوران 25 محمد
32 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 843 تهران تهران حسن میرابی 4364 یعقوب
33 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 187 تهران تهران عبدالرضا شهبازفر 213 محمد
34 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 944 تهران تهران سیداحمدرضا میرحسینی 1776 سیداکبر
35 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 275 تهران تهران عبدالرضا میرانی 21 علی اکبر
36 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 368 خراسان جنوبی بیرجند محمد احمدی 1 علی
37 گوشی هواوی Ascend P6 9151 *** 572 خراسان جنوبی بیرجند حسین صمدیان 3 محمد
38 گوشی هواوی Ascend P6 9151 *** 662 خراسان رضوی سبزوار موسی کوشکی 0780113217 علی
39 گوشی هواوی Ascend P6 9151 *** 244 خراسان رضوی مشهد فاطمه ملک دوست 154 محمود
40 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 145 خراسان رضوی مشهد فرج کاظمی 689 غلامعلی
41 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 332 خراسان رضوی طرقبه محمدرضا تقی زاده طرقدری 5008 ابولقاسم
42 گوشی هواوی Ascend P6 9151 *** 407 خراسان رضوی اسلامیه علیرضا فاطمی پور 89 عباسعلی
43 گوشی هواوی Ascend P6 9151 *** 571 خراسان رضوی نیشابور مصطفی جلوند 38 علی اصغر
44 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 088 خراسان شمالی بجنورد مهدی درگزینی 609 اردشیر
45 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 961 خوزستان بندرامام خمینی آمنه فجری 1426 طالب
46 گوشی هواوی Ascend P6 9166 *** 127 خوزستان اهواز یدالله کرمعلی زاده 398 محمدجواد
47 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 987 خوزستان اهواز مرضیه مرادی اشکفتی 2164 علی بینا
48 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 081 خوزستان اهواز بهزاد اسفندیار 85 بهرام
49 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 766 خوزستان بهبهان منوچهر دانشیار 18 نذیر
50 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 515 خوزستان آبادان حسین برفی دریائی 116 یوسف
51 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 344 خوزستان اهواز سیدعلی جان سلطانپور 307 سیدخانقلی
52 گوشی هواوی Ascend P6 9161 *** 403 خوزستان اهواز فاطمه یوسف زاده 23650 عبدالعباس
53 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 121 زنجان زنجان جواد عباسی 0 اکبر
54 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 451 زنجان سلطانیه سیاوش جروند 895 احمد
55 گوشی هواوی Ascend P6 9151 *** 973 سیستان وبلوچستان زاهدان فاطمه سرحدی 729 ملک
56 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 761 فارس شیراز فائزه نجاتی 2360338463 خداخواست
57 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 345 فارس مرودشت عباداله مرودشت 470 حجت اله
58 گوشی هواوی Ascend P6 9177 *** 249 فارس استهبان فاطمه شجاعیان 18082 احمد
59 گوشی هواوی Ascend P6 9177 *** 606 فارس شیراز زهرا کارگران 10228 قدرت اله
60 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 014 فارس شیراز سیدعلی منافی 470 سیدحسن
61 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 494 فارس شیراز مسعود رضائی امیرسالاری 467 خلیل
62 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 172 فارس شیراز محمد ثنائیان پورشیرازی 867 علی
63 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 804 فارس خرامه زهرا عسگری 372 سیف اله
64 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 383 فارس گراش فرهاد حیدری 113 محمدطاهر
65 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 536 قزوین الوند شهرام آذرخش 3119 محمدولی
66 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 806 قزوین قزوین داود شفیعی 3963 احمد
67 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 291 قزوین آبیک علی اکبر زرگر 245 علی
68 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 514 قم قم محبوبه داودی مقدم 17205 ابوالقاسم
69 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 769 قم قم فاطمه فاضلی 206 معالم
70 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 096 کردستان مریوان سویبه بام شاد 345 محمود
71 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 051 کردستان سنندج کژال آجیلیان 342 محمدباقر
72 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 803 کردستان مریوان زاهد امجدی 4755 محمد
73 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 409 کرمان انار سیدغلامرضا هاشمی نسب 3164 سیدهدایت
74 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 579 کرمان سیرجان مهین دوخت قاسمی محمودآبادی 223 ابولقاسم
75 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 279 کرمان بم محمد جرجندی 10 محمدرضا
76 گوشی هواوی Ascend P6 9177 *** 706 کهکیلویه وبویراحمد دوگنبدان حمزه میرزاخانی 213 علمدار
77 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 068 گیلان رشت مینا کنعانی شنبه بازاری 303 اسماعیل
78 گوشی هواوی Ascend P6 9112 *** 234 گیلان خمام مریم محمدی کمساری 1315 قربان
79 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 044 گیلان رشت حامد خسروی 149 ابراهیم
80 گوشی هواوی Ascend P6 9112 *** 061 گیلان لاهیجان موسی قنوعی رستگار 348 حسن
81 گوشی هواوی Ascend P6 9112 *** 789 گیلان رحیم آباد سهراب خانی گوائی 101 سرمعلی
82 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 405 گیلان فومن فاطمه رهبرسلکی کسری 64 حسن
83 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 267 گیلان رشت سیامک خانزاده 212 محمد
84 گوشی هواوی Ascend P6 9106 *** 145 لرستان ازنا علی بیرانوند 110 نعمت اله
85 گوشی هواوی Ascend P6 9166 *** 090 لرستان خرم آباد علی وحیدی مقدم 768 مراد
86 گوشی هواوی Ascend P6 9161 *** 258 لرستان خرم آباد حسین هیربد 185 میرزاحسین
87 گوشی هواوی Ascend P6 9112 *** 571 مازندران قائم شهر بهنود محمودی 970 حضور
88 گوشی هواوی Ascend P6 9112 *** 722 مازندران بابل راحله قلی زاده 15 رضا
89 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 611 مازندران نوشهر آرزو قمی اندرور 116 غلامعلی
90 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 908 مازندران آمل ابراهیم فدایی 4342 عبداله
91 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 211 مازندران قائم شهر عباس عزیزی 1 عزیز
92 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 371 مازندران نوشهر مهین امامی 869 احمد
93 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 240 مازندران بابل سیدمحمد طاهری اطاقسرا 34 سیدابراهیم
94 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 063 هرمزگان سیریک عباس شرفی 3568 رستم
95 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 748 هرمزگان بندرعباس مصطفی ذاکری 9526 محمد
96 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 240 هرمزگان بندرعباس عباس پورشعبانی 49 محمد
97 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 534 هرمزگان بندرعباس بهرام جبلی جهرمی 554 حبیب اله
98 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 368 هرمزگان درگهان محمود خطیبی قشمی 44 عبداله
99 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 912 هرمزگان بندرعباس حسن پالاهنگ 286 محمد
100 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 488 همدان همدان میلاد شکریه 3860100343 رضا