اسامی برندگان طرح شتاب در پرداخت شهریور 93
mci-pages-sharing
اسامی برندگان طرح شتاب در پرداخت شهریور ۹۳
عنوان هدیه نام نام خانوادگی شماره تلفن نام پدر شماره شناسنامه استان
یک دستگاه پراید محسن رضوانی فسقندیس 9143 *** 472 رحیم 930 آذربایجان شرقی
ردیف عنوان هدیه شماره تلفن استان شهر نام نام خانوادگی شماره شناسنامه نام پدر
1 گوشی هواوی Ascend P6 9144 *** 904 اردبیل پارس آباد اله شکر باباش 38 قدرت
2 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 357 اصفهان اصفهان حمزه ملکی امیرآبادی 15 حسین
3 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 707 اصفهان خمینی شهر رسول براتی جوی آبادی 17763 اکبر
4 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 028 اصفهان اصفهان منصور یزدی زاده 1740 رضا
5 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 107 اصفهان شاهین شهر اریک بغوزاحمدآبادی 50 نظر
6 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 265 اصفهان کاشان-نیاسر محمدرضا مدبرنیا 10008 احمد
7 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 803 اصفهان گلپایگان محمدعلی کاویانی 1 احمد
8 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 157 اصفهان نجف آباد سهیل روحانی نجف آبادی 339 عزیزاله
9 گوشی هواوی Ascend P6 9103 *** 826 اصفهان کاشان مریم محمدی 29 سیدنصراله
10 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 050 اصفهان اصفهان علی انصاری پور جرم افشاری 761 حسن
11 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 527 اصفهان خور محمد زرگر 5400001912 حسین
12 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 670 اصفهان اصفهان مصطفی شکوهیان اصفهانی 45804 حسین
13 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 290 البرز کرج فتانه قدردان 2 روح اله
14 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 358 البرز کرج حمید خان فینی 21939 محمد
15 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 910 البرز شهریار غلامعلی نعمتی 4 حسن
16 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 452 البرز هشتگرد سهراب صفری روشن 1365 محمود
17 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 120 البرز رجائی شهر علی قربان سجادی پور 1580 محمدقربان
18 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 759 البرز کرج سمیرا رسولی سقرلو 561 یعقوب
19 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 914 البرز کرج محمدمهدی حاجی حسنی بیوکی 0311071155 رضا
20 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 202 البرز نظرآباد عباد حیدری سزنقی 736 ذکریا
21 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 743 ایلام سرابله مجتبی مومنی 1008 مراد
22 گوشی هواوی Ascend P6 9144 *** 678 آذربایجان شرقی تبریز علی امیرقاسمی 264 پرویز
23 گوشی هواوی Ascend P6 9144 *** 593 آذربایجان شرقی تبریز اژدر محمدرضائی 6654 حبیب اله
24 گوشی هواوی Ascend P6 9141 *** 476 آذربایجان شرقی تبریز علیرضا احمدی 1131 حسن
25 گوشی هواوی Ascend P6 9143 *** 008 آذربایجان شرقی تبریز مهتابه کلیبری کلیبر 17176 کریم
26 گوشی هواوی Ascend P6 9144 *** 399 آذربایجان شرقی مرند حجت طالب مر؟ید 0 ابوالفضل
27 گوشی هواوی Ascend P6 9143 *** 285 آذربایجان شرقی مرند خلیل مرتضائی 1077 عبداله
28 گوشی هواوی Ascend P6 9141 *** 340 آذربایجان غربی سلماس صدیقه سیدطاهری 98 میرهادی
29 گوشی هواوی Ascend P6 9177 *** 714 بوشهر بندرگناوه مسعود بویراحمدی 15560 خداداد
30 گوشی هواوی Ascend P6 9177 *** 027 بوشهر بوشهر محمود صمیمی 278 عبدالحسین
31 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 719 تهران تهران غلامرضا كینوس 209 جهان بخش
32 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 665 تهران تهران رحیم علمی 2348 علی اصغر
33 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 098 تهران تهران مهدی سبحانی 730 علی
34 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 516 تهران تهران فرزین شعبانی 16285 خسرو
35 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 370 تهران تهران زهرا بابائیان 1398 علیرضا
36 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 126 تهران تهران علیرضا حاجی شرفی 13655 شکراله
37 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 152 تهران تهران اشرف السادات نقوی الحسینی ابیازنی 1486 سیدحسین
38 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 286 تهران تهران محمود علیزاده 1984 احمد
39 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 813 تهران تهران سیدمهدی ابراهیم موسوی 35 سیدجعفر
40 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 276 تهران تهران مهدی امینی 6004 محمد
41 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 455 تهران تهران بهزاد وحیدپور 5663 محمدباقر
42 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 566 تهران تهران میثاق ملااحمدی 5109 ابوالفضل
43 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 245 تهران تهران محمود سعیدی مجد 1326 داود
44 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 216 تهران تهران سهیل گلستانیان 59 علی
45 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 382 تهران تهران فیما توکلی یرکی 3702 اسداله
46 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 813 تهران تهران حسن برمک 483 حمود
47 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 959 تهران تهران فرهاد نعیمی اکبر 3 فریدون
48 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 220 تهران پاکدشت کهکشان رایانه الوند
49 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 236 تهران تهران اسداله عرب باقری 40 قربانعلی
50 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 332 تهران تهران علی اصغر یاوری داریانی 3414 رضا
51 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 415 تهران تهران مهناز جلالی پروین 59 ریحان اله
52 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 473 تهران ری طاهره فرخ نیا 17989 یداله
53 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 716 تهران تهران مزین رحیمی یالدوزی 4533 محمود
54 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 334 تهران تهران جمشید صولتی 1796 بالاجا
55 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 602 تهران تهران فریده عباسیان 5890 سیفعلی
56 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 308 تهران تهران علی پرور 2934 حسین
57 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 582 تهران تهران مهدی راد 7 محمدعلی
58 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 702 تهران تهران مهدی طالبی 0016585630 احمد
59 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 253 تهران تهران ربابه محمدحسین زاده خبازی 567 مسیب
60 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 464 تهران تهران فاطمه اسمعیل یارندی 4 محمدعلی
61 گوشی هواوی Ascend P6 9151 *** 148 خراسان رضوی مشهد علی خضری 325 عباسعلی
62 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 153 خراسان رضوی مشهد بی بی معصومه براتی 469 سیدعلی اصغر
63 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 088 خوزستان شوشتر حسین کرمی 11 عبدالمجید
64 گوشی هواوی Ascend P6 9166 *** 552 خوزستان ایذه یاور مرادی زیرکوهی 1881 علی اکبر
65 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 949 خوزستان اندیمشک حاجی یوسفی مفردفعلی 297 عزیزاله
66 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 893 خوزستان بهبهان آذر امینی 9478 محمدعلی
67 گوشی هواوی Ascend P6 9161 *** 728 خوزستان اهواز عبدالحمید معتمد 21816 عباس
68 گوشی هواوی Ascend P6 9166 *** 769 خوزستان اهواز یاسمن موزرمی 0 جهانگیر
69 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 417 زنجان زنجان محمدرضا فلاحی 999 علی اکبر
70 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 206 زنجان ابهر عبداله ترکی 15 مهراب
71 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 958 سمنان شاهرود شمسی شاهسونی 764 علی اکبر
72 گوشی هواوی Ascend P6 9151 *** 128 سیستان وبلوچستان زاهدان صغری شریفی مود 44 علی
73 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 138 فارس قیروکارزین سیدعلی اصغر نوری 788 سیدعلی اکبر
74 گوشی هواوی Ascend P6 9177 *** 203 فارس نورآباد محمدهادی گودرزی 3701 کرامت
75 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 026 فارس فیروزآباد حمید دهقان 9159 باباجان
76 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 872 فارس خشت بهروز دهقانی 22 غارتی
77 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 659 فارس شیراز محمدصادق شاهین 586 محمدجان
78 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 548 فارس شیراز حمیرا سپهر 7458 عطااله
79 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 332 فارس قیروکارزین احسان رضائی 29 اسداله
80 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 076 قزوین قزوین رامین طاهرخانی 0 ایرج
81 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 483 قم قم الیاس عزتی 570 فرض الله
82 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 789 قم قم مهدی احدی نیا 96176 احمد
83 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 845 کردستان کامیاران انور قبادی 3602 کیخسرو
84 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 837 کردستان سنندج جبار ظهوری 528 حاجی
85 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 826 کرمان راین شهلا محلاتی راینی 61 محمود
86 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 897 کرمان کرمان مجتبی صافی زاده 662 علی
87 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 614 کرمانشاه کرمانشاه علی کاظمی 93 اسمعیل
88 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 521 کهکیلویه وبویراحمد سی سخت بیژن ارمغان پور 565 علی کرم
89 گوشی هواوی Ascend P6 9112 *** 660 گیلان رضوانشهر ناصر نباتی آق مسجد 4 خسرو
90 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 484 گیلان رشت سیدرضی کمالی 1160 سیدرضا
91 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 344 گیلان رشت یوسف بخشی چولابی 916 عزت اله
92 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 757 گیلان آستانه اشرفیه محمدرضا حسن نزاد 624 غلامحسن
93 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 378 مازندران آمل علیرضا اشرفی 1 غلامحسن
94 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 067 مازندران نور غلامرضا آخوندمیرزا 3948 احمد
95 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 879 مازندران تنکابن جمشید جهانشاهی 296 حسن
96 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 299 مازندران قائم شهر محمد آذری 572 شکراله
97 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 093 مازندران آمل خلیل هادیزاده 1048 علی
98 گوشی هواوی Ascend P6 9183 *** 636 مرکزی اراک ابوالقاسم بادیان 472 شعبان
99 گوشی هواوی Ascend P6 9181 *** 085 همدان همدان راهله زینه 1276 عزیزاله
100 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 981 یزد یزد حسین شریفی 1031 علی اکبر