اسامی برندگان طرح شتاب در پرداخت مرداد ۹۳
mci-pages-sharing
اسامی برندگان طرح شتاب در پرداخت مرداد 93
عنوان هدیه نام نام خانوادگی شماره تلفن نام پدر شماره شناسنامه استان
یک دستگاه پراید حسین زارع زردینی 9132 *** 532 غلامرضا 2 یزد
ردیف عنوان هدیه شماره تلفن استان شهر نام نام خانوادگی شماره شناسنامه نام پدر
1 گوشی هواوی Ascend P6 9141 *** 603 اردبیل اردبیل مرتضی الیاسی الانکش 7 بهلول
2 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 781 اصفهان سمیرم غریبعلی خانمیرزایی 180 سرتیپ
3 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 028 اصفهان اصفهان علیرضا جعفری رارایی 509 مرادعلی
4 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 420 اصفهان شهرضا محمدحسن نرئی 3529 منوچهر
5 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 406 اصفهان اصفهان طاهره اسدی 3637 نعمت اله
6 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 952 اصفهان بردسیر توران جوشوری 2 علیرضا
7 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 987 اصفهان اصفهان محمدرضا قاسمی فلاورجانی 96 ابراهیم
8 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 887 اصفهان زرند محمد ایزدی خالق آبادی 4 صفر
9 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 687 اصفهان اصفهان سیدجلال حسینی کندلانی 152 سیدمرتضی
10 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 420 اصفهان اصفهان مرتضی آقابابائی مرغی 158 عباسعلی
11 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 416 البرز شهریار فاطمه کلهر 243 محرم علی
12 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 509 البرز مهرویلا سیدمهدی فاطمی هدایت 5 سیدعلی
13 گوشی هواوی Ascend P6 9141 *** 212 آذربایجان شرقی مرند رقیه افتخاری 756 عزت
14 گوشی هواوی Ascend P6 9144 *** 148 آذربایجان شرقی تبریز عباس فتحی پورمقدم 14045 محمدعلی
15 گوشی هواوی Ascend P6 9143 *** 960 آذربایجان شرقی تبریز حسین محمدی معروفی 66338 میرزا
16 گوشی هواوی Ascend P6 9143 *** 117 آذربایجان غربی سلماس ابراهیم غفوری 4453 محمد
17 گوشی هواوی Ascend P6 9141 *** 541 آذربایجان غربی پیرانشهر هژار بنحسته 798 جعفر
18 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 496 تهران تهران حسین حسین زاده 17761 نصرت اله
19 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 793 تهران رودهن حسن قلی وادانی 10 اکبر
20 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 574 تهران تهران حسن میری 6718 محمدحسین
21 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 859 تهران تهران بهنام رضوی قهفرجی 1568 سیدحجت
22 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 205 تهران تهران ویدا قناعت 1181 رضا
23 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 260 تهران تهران محسن رحیمی 1555 علی نقی
24 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 028 تهران تهران مهدی حسینی 14515 حسین
25 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 801 تهران تهران نصراله لطف لو 1746 فرج اله
26 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 478 تهران تهران گلارا صوفی وند 1724 قاسم
27 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 129 تهران تهران موسی رهبر 459 محمود
28 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 690 تهران تهران فیروز امیرخانی 8 قلی
29 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 141 تهران تهران پوریا آقایی 6911 تقی
30 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 694 تهران تهران مریم وحدانی ماشاتوکی 486 محمود
31 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 409 تهران تهران محسن عبدی 3263 میکائیل
32 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 970 تهران تهران شرکت فراگیربافت بلوچ شماره ثبت صفر
33 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 881 تهران تهران صدیقه السادات میرزائیان گیزمرود 25912 سیدمحمدرضا
34 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 676 تهران تهران مرتضی ابراهیمیان 24 غلامرضا
35 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 361 تهران تهران سیدجعفر شفیعی نسب 557 سیدابراهیم
36 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 596 تهران تهران محمد حاجی شمسائی 8 حسن علی
37 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 195 تهران تهران سروین زمردی نیا 0440435137 مسعود
38 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 226 تهران تهران لیلا امیرخانی 299 یوسف
39 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 769 تهران تهران اکبر انصاری باران 8028 نوروز
40 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 251 تهران تهران پیمان گل سرخی 2133 جواد
41 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 857 تهران تهران حسین مولائی 1046 منصور
42 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 562 تهران تهران عبدالحسین خ قدیمی 19049 میرزاعلی اکبرخا
43 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 880 تهران تهران ابراهیم شاهسوند بغدادی 874 هادی
44 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 808 تهران تهران بهجت بخت 226 احمدجهانگیر
45 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 464 تهران تهران حسن قدیری نسب 295 محمدصالح
46 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 231 تهران تهران امیر گشتاسب 1615 عباس
47 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 382 تهران تهران محمدرضا عظیم زاده قره باغی 1095 یوسف
48 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 525 تهران تهران مرتضی روشن ضمیر 4 محمدجلیل
49 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 236 خراسان رضوی مشهد منصور سلیمانی چترودی 277 ابراهیم
50 گوشی هواوی Ascend P6 9155 *** 205 خراسان رضوی گناباد مهدی حسن نیا 4776 ابراهیم
51 گوشی هواوی Ascend P6 9155 *** 453 خراسان رضوی سبزوار سمیه رستمی فرد 45281 رستم
52 گوشی هواوی Ascend P6 9155 *** 438 خراسان رضوی مشهد محمدتقی رمضانی نقندری 2279 شکراله
53 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 913 خراسان رضوی مشهد ابوالفضل حسین پورمقدم بایگی 1861 علی اکبر
54 گوشی هواوی Ascend P6 9155 *** 775 خراسان رضوی کاشمر مهدی شایق 12082 محمد
55 گوشی هواوی Ascend P6 9151 *** 236 خراسان رضوی مشهد فریبا اسدیان 108 اسداله
56 گوشی هواوی Ascend P6 9151 *** 531 خراسان شمالی بجنورد زینب فرحدل 2269 طهماسب
57 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 414 خراسان شمالی بجنورد فاطمه محمدزاده 903 علی
58 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 537 خراسان شمالی شوقان عبدالعلی مهرزاد 10 حسن
59 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 487 خوزستان دزفول مجید شفیعی زاده 660 حسین
60 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 834 خوزستان اهواز یاسین سواری 3859 یسر
61 گوشی هواوی Ascend P6 9166 *** 194 خوزستان اهواز قدرت اله فروشانی 263 براتعلی
62 گوشی هواوی Ascend P6 9166 *** 528 خوزستان اهواز محمود برهان 445 غلامحسین
63 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 638 خوزستان اهواز داریوش عباده اهوازی 1321 فریدون
64 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 606 خوزستان اهواز خلف حراجی 166 عزیز
65 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 553 خوزستان بهبهان سیف اله محبی 734 نصراله
66 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 931 خوزستان اهواز مرجان داودزاده غلامی 1665 حمید
67 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 937 خوزستان شوشتر رحمن انصاری 318 علی قباد
68 گوشی هواوی Ascend P6 9102 *** 283 سمنان سمنان نسرین گلشایان 983 عباس
69 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 911 سمنان سمنان مرتضی علی بابائی 629 عباسعلی
70 گوشی هواوی Ascend P6 9155 *** 431 سیستان وبلوچستان زاهدان نادر شهرکی 1243 غلامعلی
71 گوشی هواوی Ascend P6 9151 *** 379 سیستان وبلوچستان زابل علی کمالی 1363 عیسی
72 گوشی هواوی Ascend P6 9151 *** 263 سیستان وبلوچستان خاش عبدالناصر کرد 378 مرادعلی
73 گوشی هواوی Ascend P6 9155 *** 146 سیستان وبلوچستان سراوان محمدیعقوب زهروزهی 3690615135 الله بخش
74 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 161 فارس کازرون علی محمد رضائی پور 4820 محمدرضا
75 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 838 فارس اوز ناصر فرد 76 صادق
76 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 188 فارس شیراز حداد شریفی 1509 محمدقلی
77 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 237 فارس شیراز افسون ملک جمشیدی 1601 سیاوش
78 گوشی هواوی Ascend P6 9177 *** 966 فارس شیراز حسین معین جهرمی 1100 لطف اله
79 گوشی هواوی Ascend P6 9177 *** 156 فارس شیراز سیدمهدی سجادی 129 سیدعلی رضا
80 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 362 قم قم عبدالکاظم احمدی فیروزجائی 7 رجبعلی
81 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 119 قم قم معراج خانی 1236 قندعلی
82 گوشی هواوی Ascend P6 9183 *** 367 کردستان سنندج جلیل خانی 418 عبداله
83 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 394 کردستان سنندج هایده رضاعی 604 عزت اله
84 گوشی هواوی Ascend P6 9183 *** 863 کردستان سنندج آوات مکاری 298 محمدشریف
85 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 586 کرمان کرمان ترکانه آقازاده ابراهیمی 831 مرتضی
86 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 940 کرمان سیرجان رضا دهیادگاری 1620 قاسم
87 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 286 کرمان زرند عباس عربپورگتکوئی 3 حسین
88 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 557 کرمان کرمان مرتضی سعید 486 یارعلی
89 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 367 کرمان جیرفت عباس نصری راینی 5 رمضان
90 گوشی هواوی Ascend P6 9183 *** 632 کرمانشاه کرمانشاه حبیب اله ستوده 24768 شعبان
91 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 638 کرمانشاه کرمانشاه محمدرضا فرهنگ فلاح 0311534309 محمد
92 گوشی هواوی Ascend P6 9183 *** 376 کرمانشاه صحنه حسن رضا بیگوند 681 حسینقلی
93 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 415 گیلان رشت مریم کاوه 704 منوچهر
94 گوشی هواوی Ascend P6 9112 *** 219 گیلان رشت جواد غلامی 1378 یداله
95 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 669 گیلان رضوانشهر حبیب ستوده 10 حسینعلی
96 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 692 گیلان رشت محمدعلی رویتوند غیاثوند 760 علی
97 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 962 گیلان خمام زینب طربی 2 مهدی
98 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 161 گیلان لاهیجان معصومه عادل مقدم 258 حاجی آقا
99 گوشی هواوی Ascend P6 9112 *** 849 مازندران نور علی اصغر کیانی 4 سیف اله
100 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 725 مازندران دریاکنار غلامرضا عسکریان امیری 5984 رمضانعلی