اسامی برندگان طرح شتاب در پرداخت مهر 93
mci-pages-sharing
اسامی برندگان طرح شتاب در پرداخت مهر 93
عنوان هدیه نام نام خانوادگی شماره تلفن نام پدر شماره شناسنامه استان
یک دستگاه پراید مسلم نیک سرشت 9125 *** 309 برات محمد 372 البرز
ردیف عنوان هدیه شماره تلفن استان شهر نام نام خانوادگی شماره شناسنامه نام پدر
1 گوشی هواوی Ascend P6 9104 *** 766 آذربایجان غربی بوکان حسن شریف زاده 459 محمود
2 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 042 مازندران بابلسر سید رضا سید آقازاده 1783 سید علی
3 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 250 مازندران امیر کلا محمد علی پور 390 محمد مهدی
4 گوشی هواوی Ascend P6 9112 *** 836 مازندران فریدونکنار رمضان بابایی 764 محمد اسماعیل
5 گوشی هواوی Ascend P6 9112 *** 921 گیلان رشت مریم پور ابوالقیس ابد بوچال 402 حسین
6 گوشی هواوی Ascend P6 9112 *** 405 گیلان لنگرود محمد قانع 109 ابوالقاسم
7 گوشی هواوی Ascend P6 9112 *** 345 گیلان آستارا نازی واحدی امین جان 3188 امان اله
8 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 919 گیلان رشت علیرضا دوستدار حسن کیاده 97 کاظم
9 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 457 تهران تهران سید علی موثقی 7274 منوچهر
10 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 205 تهران تهران حسین سلمانی چرنی 9 اصلان
11 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 091 تهران تهران فرناز مانی 785 ایرج
12 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 991 تهران تهران فاطمه شریفی 543 یداله
13 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 764 تهران تهران گیتا پاکناد 1518 احمد
14 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 214 تهران تهران پروانه اعلائی 806 محمد علی
15 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 258 تهران ری عفت میرزایی 2671 محمد نقی
16 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 590 سمنان سمنان علی محمد زیاری 1504 ابراهیم
17 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 289 تهران تهران اعظم ایوبی 458 اسداله
18 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 041 تهران تهران نیره صالحی 801 غفار
19 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 137 قزوین قزوین مهدی مهرابی 1211 قیطران
20 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 537 تهران تهران بهنام براتی 0010958509 رستم
21 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 406 تهران تهران معصومه حصنی فقیره 2119 مرتضی
22 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 039 تهران تهران لیلا صلح جو 5524 علی رضا
23 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 069 تهران تهران علیرضا ابوالقاسمی 7037 قدرت اله
24 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 901 تهران تهران حسنعلی علی میرزایی 770 مرتضی علی
25 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 873 تهران تهران فریبا غلامی ملا علی 1495 رمضانعلی
26 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 009 تهران تهران مهرداد صادقی 464 علی
27 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 870 تهران تهران زینب خاکسار دولتخانه 12 حیدر
28 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 855 تهران تهران فرخنده کمالی چیرانی 445 هادی
29 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 876 تهران تهران علی نازک چهره 8642 غلامعلی
30 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 986 البرز کرج رضا بای 7165 موسی
31 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 673 البرز کرج داریوش سلطانی 2 اسمعیل
32 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 312 تهران تهران ربابه بصیری 890 درویشعلی
33 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 479 تهران تهران پروین رفوگر 1435 احمد
34 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 915 تهران تهران محبوبه حاجی آقا جانی مقدم 12741 غلامرضا
35 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 273 تهران تهران محسن اکبری 3987 عزت اله
36 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 059 البرز محمدشهر مصطفی سلطان محمدی 444 رجبعلی
37 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 056 البرز کرج عذرا ابراهیمی 702 خلف
38 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 189 تهران تهران مرتضی سیفی وامر زالی 1426 عقیل
39 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 796 قزوین قزوین داود فرهمند عمندی 886 همتعلی
40 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 386 تهران تهران شرکت زرین غزال شماره ثبت 10935
41 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 980 قم قم یاسر عبدالهی قمی 11386 عباس
42 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 389 البرز کرج اعظم احمدی 156 محمد
43 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 547 تهران تهران فاطمه عزیز خانی 122 علی
44 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 829 تهران تهران سید حسین بلوکی 6889 سید علی اکبر
45 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 072 سمنان سمنان راضیه دارائی 593 محمد حسین
46 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 092 سمنان گرمسار مهدیه جورابلو 4600097009 رمضان
47 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 167 سمنان گرمسار زهره کرمانی 3045 ابراهیم
48 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 897 تهران تهران علیرضا سیاوشی 0 مهدی
49 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 692 تهران اسلامشهر عارفه یوسف زاده 285 ناصر
50 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 094 اصفهان اصفهان محمد نیکبخت 663 مرتضی
51 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 170 کرمان راور محمود نیک خواه راوری 47 علی
52 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 192 کرمان زرند محمد رضا صباحی احمد آبادی 158 غلامحسین
53 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 767 اصفهان اصفهان فیروزه ماهرو 93 نصراله
54 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 764 اصفهان بهارستان حجت اله کریمیان 17 عزت اله
55 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 963 اصفهان کاشان علی رضا حسین پور سن سنی 14612 ابراهیم
56 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 533 اصفهان اصفهان مسعود سلیمانی پور 1908 هرمز
57 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 714 اصفهان رفسنجان فروغ شیخ الاسلامی 69 محمود
58 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 841 اصفهان اصفهان حدیث زاهدی 1073 رضا
59 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 699 کرمان کرمان داود سمیعی وفسی 4089 اکبر
60 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 045 کرمان جیرفت عماد مثنوی پور 1747 محمد
61 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 506 یزد میبد غلامرضا فلاح یخدانی 18 عباس
62 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 134 اصفهان حسین آباد عالی اصغر امینی مقدم 3 حبیب اله
63 گوشی هواوی Ascend P6 9141 *** 963 آذر بایجان شرقی تبریز کاظم خالقی بارنجی 4 علی اصغر
64 گوشی هواوی Ascend P6 9141 *** 708 آذربایجان غربی پیرانشهر جمال باستانی 797 بایزید
65 گوشی هواوی Ascend P6 9141 *** 723 اردبیل مشکین شهر منیزه باقر زاده مزرعه خلف 1217 یونس
66 گوشی هواوی Ascend P6 9143 *** 113 آذربایجان شرقی تبریز اسمعلی اسدزاده 3 حافظعلی
67 گوشی هواوی Ascend P6 9144 *** 752 آذربایجان غربی بازرگان رضا اسکندری 672 قنبر علی
68 گوشی هواوی Ascend P6 9144 *** 264 آذربایجان غربی ارومیه محمد سلطان بلکامه 2620 عزیز
69 گوشی هواوی Ascend P6 9151 *** 475 خراسان جنوبی بیرجند ابوالحسن زالی 219 محمد علی
70 گوشی هواوی Ascend P6 9151 *** 229 خراسان جنوبی بیرجند مهدی خسروی 51 علی
71 گوشی هواوی Ascend P6 9151 *** 506 خراسان شمالی بجنورد محسن لعل اسلامی 9731 محمد علی
72 گوشی هواوی Ascend P6 9151 *** 700 سیستان و بلوچستان زاهدان فاطمه رودینی 3668 محمد نور
73 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 730 خراسان رضوی مشهد جواد عدالتی کاظمی 9250 محمود
74 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 166 خراسان رضوی مشهد طاهره صداقتی بلوریان 61 غلامحسین
75 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 577 سیستان و بلوچستان زاهدان محمد غلامی ثانی 123 رضا
76 گوشی هواوی Ascend P6 9155 *** 979 سیستان و بلوچستان ایرانشهر اسحق سرکوری 18 جان محمد
77 گوشی هواوی Ascend P6 9161 *** 080 خوزستان اهواز شرکت توزیع نیروی برق شماره ثبت 89212
78 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 240 خوزستان اهواز حمید محاربی 692 کاظم
79 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 898 خوزستان امیدیه مریم دهقانی 67 بارانی
80 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 364 لرستان بروجرد رویا کوثری 4390 مهدی
81 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 454 لرستان پلدختر زینب پارسائی 913 لطیف
82 گوشی هواوی Ascend P6 9166 *** 982 خوزستان اهواز فرنگ نظری 142 عبدالرضا
83 گوشی هواوی Ascend P6 9166 *** 720 خوزستان اهواز الهام بخیت 346 عبدالکریم
84 گوشی هواوی Ascend P6 9166 *** 206 خوزستان آبادان داود دریاب 347 سالم
85 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 177 هرمزگان بستک احمد عزیز پور 5315 عبداله
86 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 317 فارس شیراز ابراهیم علیزاده 9 محرم
87 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 168 هرمزگان بندر عباس آمنه بلوچیان رضوانی 26141 عبداله
88 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 975 هرمزگان بندر عباس مختار حق نژاد 9380 باقر
89 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 007 فارس اهل سید مرتضی حسینی 2 سید خلیل
90 گوشی هواوی Ascend P6 9181 *** 384 مرکزی اراک شیلا گلدسته 443 ولی اله
91 گوشی هواوی Ascend P6 9183 *** 705 ایلام ایلام حسن پاشائی 40 ماشاءاله
92 گوشی هواوی Ascend P6 9183 *** 753 ایلام ایلام حمید جلیلیان 59 عزیز
93 گوشی هواوی Ascend P6 9183 *** 944 کرمانشاه کرمانشاه صابر خسروی گاو بنده 2420 علی کرم
94 گوشی هواوی Ascend P6 9183 *** 697 کرمانشاه کرمانشاه حبیب اله خزلی 431 صفر
95 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 385 کرمانشاه کرمانشاه حسین کرم الهی 210 علی جان
96 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 167 ایلام ایلام هلن کاظمی 1976 فرج اله
97 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 199 مرکزی اراک حسین جمشیدی 71 خیراله
98 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 295 کرمانشاه جوانرود ارش قنبری 1254 محمد
99 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 275 مرکزی اراک شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان شماره ثبت 2926
100 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 386 کردستان سنندج سید محمد علی ابراهیمی 19 سید شجاع