اسامی برندگان طرح شتاب در پرداخت اسفند 93
mci-pages-sharing
اسامی برندگان طرح شتاب در پرداخت اسفند 93
عنوان هدیه نام نام خانوادگی شماره تلفن نام پدر شماره شناسنامه استان
یک دستگاه پراید میثم شهبازی 9188 *** 972 عباس 147 مرکزی
ردیف عنوان هدیه شماره تلفن استان شهر نام نام خانوادگی شماره شناسنامه نام پدر
1 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 784 اصفهان اصفهان نرگس کفعمی لادانی 60608 عباس
2 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 508 اصفهان اصفهان میلاد والهی 0 علیرضا
3 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 635 اصفهان اصفهان مریم پورحقانی 4734 احمد
4 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 476 اصفهان دهاقان مهدی کریمیان طالخوچه 1010 عبدالعلی
5 گوشی هواوی Ascend P6 9134 *** 409 اصفهان ملک شهر حسنا امیری 3240112701 ایوب
6 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 674 اصفهان اصفهان مرتضی محمدی 1516 رمضانعلی
7 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 694 اصفهان مبارکه ابراهیم رحمانی مزرعچه 3 مرتضی
8 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 074 اصفهان نجف آباد قدرت اله امیری محمودصالحی 891 بهمن
9 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 845 اصفهان اصفهان عبداله عیوضی 21 شیبه الحمد
10 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 481 اصفهان اصفهان مهدی سپهری 42 محمد
11 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 127 اصفهان مبارکه سعید حیدری ونیچه 19 باقر
12 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 996 اصفهان اصفهان مهناز یوسفیان 1298 جمشید
13 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 732 البرز کرج گیتی قورچی بیگی 814 تقی
14 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 211 البرز کرج کبری تراب انصاری 2547 حسین
15 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 859 البرز نظرآباد حسین آزادرنجبر 354 طهماسب
16 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 120 البرز کرج علی رضا شهابی 90 داود
17 گوشی هواوی Ascend P6 9144 *** 158 آذربایجان شرقی تبریز کشور وجودی 1555 سیف اله
18 گوشی هواوی Ascend P6 9143 *** 285 آذربایجان شرقی جلفا علی صفرخانلو 155 قنبر
19 گوشی هواوی Ascend P6 9143 *** 677 آذربایجان شرقی تبریز علیرضا نکاهی 447 عزیز
20 گوشی هواوی Ascend P6 9144 *** 262 آذربایجان شرقی تبریز ابراهیم ربیع نژاد 995 حسین
21 گوشی هواوی Ascend P6 9143 *** 347 آذربایجان غربی خوی باقر شامخ نیا 2493 نقی
22 گوشی هواوی Ascend P6 9141 *** 580 آذربایجان غربی نقده محمد صفری پور 739 جعفر
23 گوشی هواوی Ascend P6 9144 *** 565 آذربایجان غربی شوط همت رشتم زاده 126 فیروز
24 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 240 بوشهر شبانکاره حسین کایدی 575 اله کرم
25 گوشی هواوی Ascend P6 9177 *** 336 بوشهر برازجان سیدامین موسوی حقیقی 1800 سیدرضا
26 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 963 تهران تهران الهه حاجی عظیمی 841 ناصر
27 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 255 تهران تهران یعقوب خدابنده 9 ذبیح اله
28 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 673 تهران تهران معصومه محرابی 11032 ابراهیم
29 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 058 تهران تهران عصمت معمازجعفری 23 احمد
30 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 985 تهران تهران رباب رزاقی اصلی 3346 عباس
31 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 510 تهران تهران صابر یوسفی زندآباد 1389 سلیمان
32 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 417 تهران تهران ناصر رحیمی 1836 حسین
33 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 791 تهران اسلام شهر عباس ستوده نودهی 304 شریف علی
34 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 042 تهران تهران طاهره ماهکانی 5640 علی
35 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 127 تهران تهران رضا مفتخری 10666 بهروز
36 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 025 تهران تهران مسعود جلیلی 10961 فرهاد
37 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 568 تهران تهران کبری شاه پری طرئی 13669 رضا
38 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 226 تهران تهران زینب صیدآبادی 39991 حسن
39 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 547 تهران تهران پریسا نجاتی راد 908 بهمن
40 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 211 تهران تهران محمودرضا روحانی 346 میرزاامیر
41 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 963 تهران تهران تازه گل جاوید 564 احمدعلی
42 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 063 تهران تهران حسین امیدعلی 10040 ابوالحسن
43 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 852 تهران چهاردانگه امید عبدیل پور 0 بهمن
44 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 637 چهارمحال بختیاری شهرکرد مینا ابراهیمی زانیانی 1934 بهرام
45 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 023 چهارمحال بختیاری شهرکرد اردشیر رفیع زاده 4239 منوچهر
46 گوشی هواوی Ascend P6 9155 *** 973 خراسان رضوی مشهد محمد مقربی منظری 20910 ابوالقاسم
47 گوشی هواوی Ascend P6 9151 *** 201 خراسان رضوی مشهد سیداسماعیل گوهری 47439 سیدمحمد
48 گوشی هواوی Ascend P6 9155 *** 567 خراسان رضوی مشهد نجمه فرقانی 224 محمدعلی
49 گوشی هواوی Ascend P6 9151 *** 579 خراسان رضوی فریمان هادی قائمی فرد 0840014971 غلامرضا
50 گوشی هواوی Ascend P6 9155 *** 445 خراسان رضوی فریمان محمدابراهیم نظافت 1 محمدعلی
51 گوشی هواوی Ascend P6 9151 *** 289 خراسان رضوی فریمان شرکت تعاونی روستائی خواجه ربیع شرکت تعاونی روستائی خواجه ربیع
52 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 117 خراسان رضوی مشهد مهدی دشتیان 25784 عبدالعلی
53 گوشی هواوی Ascend P6 9166 *** 261 خوزستان شادگان رضا تابع جابری 503 رمیض
54 گوشی هواوی Ascend P6 9166 *** 076 خوزستان دزفول عبدالرضا براتی زارع 473 محمد
55 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 932 خوزستان اهواز صدیقه نیک فلک هفشجانی 3723 روزعلی
56 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 136 خوزستان اهواز محمدامین شعیبی 988 ناصر
57 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 398 خوزستان اهواز محمد کردزنگنه 3 حسین
58 گوشی هواوی Ascend P6 9166 *** 619 خوزستان اهواز کریم نیسی 6527 درک
59 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 551 خوزستان دزفول سیدمحمدی شارخ ندیم 64876 سیدمحمدعلی
60 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 980 خوزستان اهواز حسین خیبر 7002 عبدالحسن
61 گوشی هواوی Ascend P6 9102 *** 606 زنجان ما ه نشان حسین علی میرزائی 910 شیرعلی
62 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 432 زنجان زنجان داود محمدی 1226 فیاض
63 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 272 سمنان شاهرود امیر جلالی 1395 عباسعلی
64 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 359 سیستان و بلوچستان زاهدان عباسعلی خمرزاده علی آباد 2813 میاداد
65 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 882 سیستان وبلوچستان چابهار مولک بی زنجو 99 مسکان
66 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 730 فارس شیراز احسان نصیری 2280272008 تمراله
67 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 350 فارس لار عبداله فجری 4149 محمد
68 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 612 فارس شیراز پرویز هرمززاده قلاتی 1642 حسن
69 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 826 فارس کازرون محسن شکیبا 615 محمدحسن
70 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 688 فارس شیراز ایرج محمدی 528 شاهرضا
71 گوشی هواوی Ascend P6 9107 *** 244 فارس شیراز کریم عباسی 3 شاهرضا
72 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 629 فارس شیراز مسلم عمادی 558 خلیل
73 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 905 قزوین قزوین حجت اله زکی زاده قریه علی 2202 حسام الدین
74 گوشی هواوی Ascend P6 9183 *** 841 کردستان سقز حسن حیدریان 36 غفور
75 گوشی هواوی Ascend P6 9181 *** 343 کردستان سقز یوسف مهدوی 217 رحیم
76 گوشی هواوی Ascend P6 9181 *** 746 کردستان سنندج عبدالحسین محمدی 486 محمود
77 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 106 کرمان بم علی احسانی 9 محمد
78 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 825 کرمان رستم آباد مهرانگیز اسدآبادی 8 احمد
79 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 355 کرمان کرمان رحمان توکلی اله آبادی 10 محمد
80 گوشی هواوی Ascend P6 9183 *** 187 کرمانشاه کوزران اکبر قنبری 1 اله مراد
81 گوشی هواوی Ascend P6 9183 *** 952 کرمانشاه کرمانشاه مجتبی افراشیاب 527 عابدین
82 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 335 کرمانشاه کرمانشاه مسعود اختری 19 حسین
83 گوشی هواوی Ascend P6 9112 *** 317 گلستان رامیان فرشاد رجبلو 0 عبدالحمید
84 گوشی هواوی Ascend P6 9112 *** 178 گلستان گرگان فاطمه بیگم رحیم حسینی 191 کریم
85 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 215 گیلان رشت سالار شهابی 732 جلیل
86 گوشی هواوی Ascend P6 9112 *** 486 گیلان کلاچای تقی امیدی بی بالان 5 یحیی
87 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 219 گیلان لنگرود ذبیح اله درسا 1052 روح اله
88 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 457 گیلان آستارا علی اکبر جمشیدی 904 علی
89 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 038 مازندران بابل عاطفه رضازاده 589 رضا
90 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 317 مازندران بابل حمید خسروی راد 130 اسکندر
91 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 874 مازندران ساری حسن رمضانی 24 محمدحسین
92 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 500 مازندران آمل حمیدرضا نائیجی 737 نعمت اله
93 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 465 مازندران بهشهر رضا حسنی 1052 درویشعلی
94 گوشی هواوی Ascend P6 9181 *** 512 مرکزی اراک علی سلطانی پری 6418 حشمت اله
95 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 927 مرکزی اراک علی بهرامی 433 غلامعباس
96 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 233 مرکزی ساوه محمدحسن شعبانی 764 علی
97 گوشی هواوی Ascend P6 9183 *** 558 همدان ملایر شهناز زندکریم خانی 530 رمضان
98 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 482 همدان همدان نرگس طهوری 863 جواد
99 گوشی هواوی Ascend P6 9183 *** 347 همدان فامنین روح اله رزاقی 936 محمود
100 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 889 یزد میبد محمدحسین کارگربیده 631 غلامرضا