برندگان طرح شتاب در پرداخت دی 93
mci-pages-sharing
برندگان طرح شتاب در پرداخت دی 93
عنوان هدیه نام نام خانوادگی شماره تلفن نام پدر شماره شناسنامه استان
یک دستگاه پراید اکرم نوروزجم 9124 *** 310 مهدی 5425 تهران
ردیف عنوان هدیه شماره تلفن استان شهر نام نام خانوادگی شماره شناسنامه نام پدر
1 گوشی هواوی Ascend P6 9151 *** 873 خراسان رضوی سبزوار محمدعلی عسگری 504 محمد
2 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 265 تهران تهران مرتضی دوستی 3562 بلوط
3 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 523 قزوین معلم کلایه مصطفی عسگری 50 یوسف
4 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 053 البرز کرج لیلا حسینی 5411 علی اکبر
5 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 724 قزوین قزوین نسرین اب یاران 185 محمد
6 گوشی هواوی Ascend P6 9112 *** 520 مازندران بابل حسین داودی 2050023928 نجات علی
7 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 409 تهران تهران حسین دیان خوشابی 257 علی رضا
8 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 686 بوشهر کنگان عبدالرحمن گزیری 1696 علی
9 گوشی هواوی Ascend P6 9166 *** 508 خوزستان خرمشهر اقبال حسینی 711 حمودی
10 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 325 تهران تهران اشرف غیاثوند 19532 غلام
11 گوشی هواوی Ascend P6 9183 *** 871 کردستان قروه اقبال کریمی 528 محمود
12 گوشی هواوی Ascend P6 9181 *** 813 کردستان سنندج عطیه مترجمی 19740 ابراهیم
13 گوشی هواوی Ascend P6 9166 *** 996 خوزستان سلیمان حسن اسکندری 1422 محمد
14 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 575 چهارمحال و بختیاری کیار مرتضی طاهری سرتشنیزی 14 نجاتعلی
15 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 246 اصفهان مبارکه علی منصوری حسن ابادی 24 رضا
16 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 982 مازندران امل رحیم بنام 8912 شجاع
17 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 186 تهران تهران مسلم ابراهیمی 3871 محمود
18 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 957 اصفهان نجف اباد ایرج جمشیدیان 43 نبی اله
19 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 544 البرز کرج رضی حسینی 3 مرتضی
20 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 982 مازندران تنکاین زیبا فاضلی ثانی 2210131014 فریدون
21 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 397 اصفهان شاهین شهر عباسعلی سلیمانی مورچه خوری 42 ابراهیم
22 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 193 کرمان شهر بابک طاهره بهزادی شهر بابک 792 اکبر
23 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 113 تهران تهران پریوش رفاهی فرجادی تهرانی 328 جهانگیر
24 گوشی هواوی Ascend P6 9166 *** 874 خوزستان سوسنگرد هادی چلداوی 24586 عبدالحسن
25 گوشی هواوی Ascend P6 9141 *** 318 آذربایجان شرقی تبریز محمد خلیل پور اهنگری 4602 حسن
26 گوشی هواوی Ascend P6 9143 *** 375 آذربایجان شرقی تبریز علی مددپور 91908 محمد
27 گوشی هواوی Ascend P6 9141 *** 718 آذربایجان شرقی تبریز صمد بهروزی 75 حسین
28 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 273 بوشهر گناوه مسعود خرم 8607 ماندنی
29 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 883 اصفهان نجف اباد مصطفی مختاری اسفیدراجانی 3 ماندنی
30 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 637 البرز ملارد پوپک کم گویان 411 رضا
31 گوشی هواوی Ascend P6 9103 *** 406 یزد یزد مهدی دهقان 1815 محمدعلی
32 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 086 خراسان رضوی مشهد منصوره داودی مقدم 60572 حسین
33 گوشی هواوی Ascend P6 9143 *** 774 آذربایجان شرقی کلیبر احسن اله شهابی 1219 فتح اله
34 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 294 تهران تهران لیلا نیازمند 5069 اصغر
35 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 811 همدان همدان هادی رحیمی 2508 بهرامعلی
36 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 880 لرستان خرم اباد کیومرث رحمتی نژاد 4494 حسن
37 گوشی هواوی Ascend P6 9141 *** 338 اردبیل اردبیل شهرام شیرمحمد 1054 جعفر
38 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 569 اصفهان اصفهان شیلا شوشیان 3658 فیروز
39 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 940 تهران تهران صدیقه طاهری 5266 حسن
40 گوشی هواوی Ascend P6 9112 *** 436 مازندران بابل جعفر تقی پور طاهری 374 رحیم
41 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 684 تهران تهران محسن حیدری 29278 غلام حسین
42 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 336 فارس شیراز غلام علی زاهدروزگار 1691 محمدمهدی
43 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 055 اصفهان اصفهان عماد مختاری 14608 خسرو
44 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 753 یزد میبد محمدرضا دهقانی فیروز ابادی 3788 صمد
45 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 428 ایلام درهشهر ناصر سیفی 1175 نیازعلی
46 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 992 فارس جهرم علیرضا سالاری 123 چراغ
47 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 589 اصفهان شهررضا محمدرضا حقیقی 41 عوضعلی
48 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 958 سیستان و بلوچستان زاهدان محمدعلی مکی 8 محمدحسین
49 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 125 سمنان گرمسار نصرت اله سعیدی 2436 نعمت اله
50 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 379 اصفهان نجف اباد مهدی عابدینی 210 محمد
51 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 242 خراسان رضوی مشهد فاطمه رکنی 934 بمانعلی
52 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 737 گیلان استانه اشرفیه هاشم حق دوست 2730042598 رضا
53 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 436 تهران ری رقیه طاهرخانی 4 صمد
54 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 098 چهارمحال و بختیاری فارسان داریوش اکبری پور 6222 نیازعلی
55 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 216 تهران تهران حسین جعفری پرزانی 2 نوروزعلی
56 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 527 تهران تهران حبیب اله مهدوی بصیر 1427 خلیل
57 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 106 فارس لامرد حمزه قادری 3 ابوالحسن
58 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 395 مرکزی اراک محمدحسن صیادی پور 881 علی محمدی
59 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 290 خوزستان ابادان رضا شهیب زادگان 1168 توفیق
60 گوشی هواوی Ascend P6 9155 *** 134 خراسان رضوی تربت حیدریه فاطمه بیهقیان 17 احمد
61 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 278 تهران تهران زهرا هوشیار 6967 اسمعیل
62 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 311 تهران تهران سیده سپید سید حسینی 4990 حسن
63 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 526 تهران تهران پروین خلف نژاد معرف 869 عبدالصمد
64 گوشی هواوی Ascend P6 9151 *** 793 خراسان رضوی سبزوار پروین پیله وری 218 غلام علی
65 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 643 تهران تهران اسمعیل برفی 299 محمد علی
66 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 831 تهران تهران عبدالامیر حیدری 4710556148 عبدالهادی
67 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 160 خراسان رضوی بجستان حسین بهمن بجستان 0 علی
68 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 504 سیستان و بلوچستان زاهدان عبدالله شهبخش 871 درمحمد
69 گوشی هواوی Ascend P6 9134 *** 084 کرمان کرمان سمیرا امیراسمعیلی محمود ابادی 4600 رضا
70 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 523 تهران تهران شیرین بیگ زاده شامیان 60181 هراز
71 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 122 مازندران رامسر تهمینه غلام دوست شاهخانی 4298 غلام رضا
72 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 561 تهران تهران راضیه وحیدی 78600 محمدعلی
73 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 183 فارس شیراز جواد نوروزی فرد 87928 نوروز علی
74 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 587 تهران تهران حمید رضا خزایی 473 درویشی
75 گوشی هواوی Ascend P6 9141 *** 872 آذربایجان شرقی تبریز حسین پورنقی نوبریان 627 سید علی
76 گوشی هواوی Ascend P6 9177 *** 040 فارس شیراز مملکت غلام زاده 33 محمد علی
77 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 047 مازندران بابل رضا رمضانی 1 حسینعلی
78 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 074 گلستان گرگان علی رضا سارلی 4479 محمد قلی
79 گوشی هواوی Ascend P6 9141 *** 291 آذربایجان غربی ارومیه بهروز جیوار 59197 مدنی
80 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 536 سمنان دامغان سیده خدیجه قربانیان 228 سید عبداله
81 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 726 تهران تهران حسن جعفری 5 بختیار
82 گوشی هواوی Ascend P6 9166 *** 040 خوزستان اهواز محمد زمان بابایی 2083 ناصر
83 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 287 چهارمحال و بختیاری شهرکرد رحمت الله رستمی چلشتری 880 جعفر قلی
84 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 536 کردستان سنندج محمد خالد ابراهیمی 5283 فتح اله
85 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 930 تهران تهران مجتبی فیض ابادی 8418 امین اله
86 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 735 اصفهان اصفهان بتول پاکدل 26781 احمد
87 گوشی هواوی Ascend P6 9166 *** 018 خوزستان اهواز محمد جواد عبودی 43406 حمید
88 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 604 تهران تهران فاطمه جدیدی 178 فضل اله
89 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 054 یزد اشکذر حسین خواجه افضلی 39 غلام رضا
90 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 199 خراسان رضوی مشهد محمد حسین عابد فیض ابادی 16 حسن
91 گوشی هواوی Ascend P6 9166 *** 820 خوزستان اهواز عبدالکریم لویمی 3 عیدان
92 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 834 تهران تهران سامان قریشی مکری 231 قاسم
93 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 172 خراسان شمالی بجنورد اسفندیار مهرور 395 شکراله
94 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 254 تهران تهران محبوبه معامله گری 367 ابراهیم
95 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 295 خراسان رضوی مشهد عبدالمجید قاسم نژاد فرسنگی 13 حسن
96 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 223 تهران تهران حمید لطفی 499 حسین
97 گوشی هواوی Ascend P6 9143 *** 068 آذربایجان شرقی تبریز احمد دهقانی 90206 حکمعلی
98 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 871 تهران تهران جلیل بیوک بلاغی 635 سلام اله
99 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 735 هرمزگان بندرعباس حسین محسنی نژاد 1331 علی
100 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 061 اصفهان اصفهان کوروش کرمی 17 کرمعلی