اسامی برندگان طرح شتاب در پرداخت بهمن 93
mci-pages-sharing
اسامی برندگان طرح شتاب در پرداخت بهمن 93
عنوان هدیه نام نام خانوادگی شماره تلفن نام پدر شماره شناسنامه استان
یک دستگاه پراید فضیله دبیری 9181 *** 581 حمزه 43 ایلام
ردیف عنوان هدیه شماره تلفن استان شهر نام نام خانوادگی شماره شناسنامه نام پدر
1 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 972 اصفهان اصفهان حسینعلی ابوالحسنی 29 علی محمد
2 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 301 اصفهان جندق حسین براتی 5 محمد
3 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 396 اصفهان اصفهان امیر صلصالی 2521 محمدرضا
4 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 805 اصفهان خوراسگان الهه اسلامی پور 6004 کریم
5 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 015 اصفهان کاشان فرانک تهامی 517 جواد
6 گوشی هواوی Ascend P6 9129 *** 096 البرز کرج نیلوفر مرادخانی 3135 جواد
7 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 630 البرز کرج جمشید اسمعیلی 15954 عهداله
8 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 138 البرز کرج جواد انگورانی 1015 قهرمان
9 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 661 البرز کرج ناصر توحیدی تشکری 61 مهدی
10 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 119 البرز فردیس احد ابراهیمی دهاتی 336 احمد
11 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 720 البرز کرج فریده دلال زاده ثانی 756 عباسقلی
12 گوشی هواوی Ascend P6 9155 *** 160 ایلام سراوان منصور غفاری 2879 یلی محمد
13 گوشی هواوی Ascend P6 9181 *** 480 ایلام دهلران اسفندیار نظری 624 کاظم
14 گوشی هواوی Ascend P6 9141 *** 469 آذربایجان شرقی میانه مینا سیف اله پور 672 شعبان
15 گوشی هواوی Ascend P6 9141 *** 230 آذربایجان غربی تکاب توفیق فیاضی قوجه 644 فرج الله
16 گوشی هواوی Ascend P6 9143 *** 832 آذربایجان غربی ارومیه عطا محمدی ساعتلو 400 حسن
17 گوشی هواوی Ascend P6 9141 *** 431 آذربایجان غربی ارومیه رقیه بیرامی امینلوئی 88 خداوردی
18 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 835 تهران تهران ارش افشاری 10567 حافظی
19 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 202 تهران تهران ام البنین نبی نژاد 9231 احمد
20 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 193 تهران تهران سیدجواد میرزین العابدینی 572 سیدعبداله
21 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 761 تهران تهران بهنام خرمی 773 ذبیح اله
22 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 628 تهران تهران بهاره کیوان 2902 احمد
23 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 987 تهران تهران فرزاد بشری 2574 ناصر
24 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 394 تهران تهران پویا شعبان خمسه 896 علی اصغر
25 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 821 تهران تهران عبدالحسین سعادت زاده 116 محمد
26 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 511 تهران تهران علیرضا یوسفیان 161 فتح اله
27 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 437 تهران تهران عفت شیخ باقری 71233 مختار
28 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 753 تهران تهران مریم السادات مرتضوی 444 ابوالقاسم
29 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 885 تهران تهران سیدعلی هاشمی فشارکی 814 سیدمحمدعلی
30 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 103 تهران تهران عباس پازوکی مرائی 11 محمدابراهیم
31 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 689 تهران تهران فاطمه گلباز جوریابی 1246 جانعلی
32 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 249 تهران تهران صفیه بیگم هاشمی 264 سیدرحیم
33 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 617 تهران تهران محبوبه تارخیان 2794 محمد
34 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 291 تهران تهران فاطمه حسین پرست 5870 عبداله
35 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 040 تهران تهران خسرو احمدی 10519 علی
36 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 297 تهران تهران علی حسنی 660 محمدرضا
37 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 799 تهران تهران محمدمتین خسروی 0150447078 ابوالحسن
38 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 851 تهران تهران بهناز محمدی اصل 10475 نادر
39 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 906 تهران تهران سیدحسن نصرالهی 3 سیداحمد
40 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 445 تهران تهران بانو معبود 35 علی
41 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 002 تهران تهران زبیده موسوی 11087 علی میرزا
42 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 597 تهران ری لیلا کفاشی محمودی 111 علی اکبر
43 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 261 تهران ری سعید افشاری 719 ابراهیم
44 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 959 تهران تهران امیر شادمان پور 10742 رضا
45 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 169 تهران تهران عباس گردان 1998 احمدعلی
46 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 436 تهران تهران محمدرضا شفیعی اردستانی 2490 مرتضی
47 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 873 تهران تهران علیرضا سوهانی 3 یداله
48 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 072 تهران تهران حسن رضائی 1315 قربانعلی
49 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 809 تهران تهران امان دوردی دارش 744 یول مراد
50 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 873 تهران تهران محمدجواد آهو 49705 مسعود
51 گوشی هواوی Ascend P6 9155 *** 366 خراسان رضوی مشهد حسین عزیزی ابرده سفلی 28584 محمدعلی
52 گوشی هواوی Ascend P6 9155 *** 497 خراسان رضوی سبزوار الهام شجریان 1744 احمد
53 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 003 خراسان رضوی مشهد امید شجری ایزدی 61576 محمدعلی
54 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 437 خراسان شمالی اسفراین سیدمحمد جوادپور 730 میرزاعلی
55 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 765 خوزستان باغ ملک ابراهیم هزاروندزنگنه 4 بهلول
56 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 656 خوزستان باغ ملک آرش کیانی 42 پرویز
57 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 572 خوزستان آبادان جابر قیم 616 عبدالساده
58 گوشی هواوی Ascend P6 9166 *** 672 خوزستان اهواز خیراله کاظم محیسن 188 جواد
59 گوشی هواوی Ascend P6 9166 *** 577 خوزستان اهواز مرتضی رضائی 182 غلامعباس
60 گوشی هواوی Ascend P6 9166 *** 120 خوزستان اهواز لیلا صبری 8421 کریم
61 گوشی هواوی Ascend P6 9166 *** 075 خوزستان خرمشهر سکینه حیدریان قهفرخی 70 کرمعلی
62 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 994 زنجان زنجان الیاس محمدی 619 فرامرز
63 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 344 زنجان زنجان حسین برهانیان 5603 پرویز
64 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 946 زنجان زنجان بلقیس عبدالهی 678 قدرت
65 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 133 سمنان گرمسار ام البنین سهرابی 52 حسن
66 گوشی هواوی Ascend P6 9155 *** 283 سیستان وبلوچستان سراوان محمدعارف درازهی 191 مرادبخش
67 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 875 فارس شیراز رقیه تیجانی 60 ناصر
68 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 843 فارس لار عایشه اخترکاویان 351 محمدعقیل
69 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 507 فارس برازجان منصور توفیقی 1711 علی
70 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 492 فارس شیراز محسن خوشنام 891 ابراهیم
71 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 167 فارس زرین دشت منوچهر خسروی 6406 سرافراز
72 گوشی هواوی Ascend P6 9177 *** 388 فارس شیراز مهرداد نگهبان 222 امیرآقاخان
73 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 397 قزوین تاکستان خان وردی قلعه قوند 14 مسلم
74 گوشی هواوی Ascend P6 9120 *** 912 قزوین قزوین علی اصغر جلالی یكتا 3140 رمضان
75 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 484 قم قم محمد آرامی 1489 کاظم
76 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 613 قم قم عاطفه حلاج زاده اردستانی 0 محمد
77 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 045 کرمان کرمان طاهره سعید 77 قاسم
78 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 341 کرمان سرچشمه حسین رحیمی راد 158 علی اکبر
79 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 931 کرمان رفسنجان محسن زین العابدینی 84 حسین
80 گوشی هواوی Ascend P6 9183 *** 949 کرمانشاه هلشی یزدانبخش شریفی 1364 جهانبخش
81 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 315 کرمانشاه کرمانشاه کرم اله اسکندری 4 امراله
82 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 732 گلستان مراوه تپه یاسین پران دوجی 5310069577 آقی
83 گوشی هواوی Ascend P6 9112 *** 970 گیلان رشت قسمت فداکاربرسری 1820 نصرت اله
84 گوشی هواوی Ascend P6 9112 *** 538 گیلان صومعه سرا قسمت کاوکار 5 سعداله
85 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 202 گیلان تالش برات نصیریان 1024 مرحوم علی اصغر
86 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 783 گیلان رشت حسین فلاح فشتمی اصلی 3881 اسماعیل
87 گوشی هواوی Ascend P6 9112 *** 983 گیلان رشت ام البنین گلبرگ خناچاه 1043 عباس
88 گوشی هواوی Ascend P6 9183 *** 876 لرستان ملایر محمدرضا واحدی 26 محمد
89 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 376 مازندران روستای بوران داود حسن زاده 417 نعمت
90 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 276 مازندران آمل مهین راعی 562 عزت اله
91 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 213 مازندران ساری علیرضا فلاح رضوان کلائی 291 زمان
92 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 184 مازندران تنکابن پرویز فرجام 217 ضربعلی
93 گوشی هواوی Ascend P6 9101 *** 547 مازندران ساری پیام دادفر 520 کاظم
94 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 264 مازندران بابل علیرضا محمدی گردوباری 383 علی مردان
95 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 625 مازندران تنکابن محمدعلی عبدالعظیمی 602 محمدقاسم
96 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 616 هرمزگان بندرعباس حسن شفاخواه 650 علی
97 گوشی هواوی Ascend P6 9177 *** 506 هرمزگان نورآباد علی فضا رضائی 11402 بابامراد
98 گوشی هواوی Ascend P6 9183 *** 339 همدان همدان فاطمه پاک ایمان 361 باقر
99 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 122 یزد مهریز سیدعلی زارع الحسینی عصمت آباد 25 سیدحسن
100 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 019 یزد یزد محمدحسین آبیارپورشیخداد 620 کاظم