اسامی برندگان طرح شتاب در پرداخت آبان 93
mci-pages-sharing
اسامی برندگان طرح شتاب در پرداخت آبان 93
عنوان هدیه نام نام خانوادگی شماره تلفن نام پدر شماره شناسنامه استان
یک دستگاه پراید علی سمیع خواه 9111 *** 408 حسین 1796 گیلان
ردیف عنوان هدیه شماره تلفن استان شهر نام نام خانوادگی شماره شناسنامه نام پدر
1 گوشی هواوی Ascend P6 9141 *** 318 اذربایجان شرقی هشترود مهدی بابازاده علی آباد 1590000821 تقی
2 گوشی هواوی Ascend P6 9141 *** 317 اذربایجان غربی ارومیه لیدا سلیمان 776 بخشعلی
3 گوشی هواوی Ascend P6 9141 *** 211 اذربایجان غربی ارومیه صدیقه صادقی 1957 نجف
4 گوشی هواوی Ascend P6 9143 *** 773 اردبیل پارس اباد فرهاد دادخواه 45 صیاد
5 گوشی هواوی Ascend P6 9144 *** 315 اردبیل اردبیل تمام جدیدمغانلو 107991 علی
6 گوشی هواوی Ascend P6 9144 *** 828 اردبیل مشكین شهر كلثوم كلثوم جلالی 12370 جلیل
7 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 220 اصفهان اصفهان عفت فریدی زاده 1100 عزیزاله
8 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 812 اصفهان اصفهان مهرنوش کاظم زاده زازرانی 9621 نصراله
9 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 790 اصفهان اصفهان حسن افغانی حسین آبادی 466 محمد
10 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 392 اصفهان اصفهان ثریا قصاب 22 علی
11 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 947 اصفهان تیران علیرضا دادخواه 214 زین العابدین
12 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 446 اصفهان اصفهان اکرم غلامی مندرجانی 1207 صفرعلی
13 گوشی هواوی Ascend P6 9132 *** 459 اصفهان اصفهان مسعود ربانی 1284 اصغر
14 گوشی هواوی Ascend P6 9143 *** 270 آذربایجان شرقی بستان آباد توحید احسانی خشندرق 221 داود
15 گوشی هواوی Ascend P6 9141 *** 401 آذربایجان غربی اوز محسن کارسازکهریزه 656 رحیم
16 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 812 بوشهر دیر عبدالرضا غلامی 1079 غلام
17 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 031 تهران تهران محمد امین رکنیان 234 باقر
18 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 199 تهران تهران مهتاب کریمی 5699 عبداله
19 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 670 تهران تهران علی اکبر مهربان 59742 زین العابدین
20 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 243 تهران تهران خداویردی محمدی 328 موسی
21 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 450 تهران تهران رضا علی نیاشلمانی 73 باقر
22 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 288 تهران تهران اکبر زمانی 290 قربانعلی
23 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 629 تهران تهران ناصر ملکی 8233 باقر
24 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 468 تهران تهران آزاده لاهوتی 11403 علی
25 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 514 تهران تهران ناصر فامیانی 562 علی
26 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 320 تهران تهران محمدرضا صالحی 172 غلامحسین
27 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 175 تهران تهران حمیدرضا معصومی گنجگاه 3098 اسداله
28 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 730 تهران تهران کورش کیان زاد 83235 علی
29 گوشی هواوی Ascend P6 9129 *** 473 تهران تهران محمد جرجانی 71270 موسی
30 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 353 تهران تهران خیرالنساء جعفری ریزی 195 نعمت اله
31 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 676 تهران تهران ابراهیم مسافری 805 قربانعلی
32 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 207 تهران تهران فرزانه سلامت مقدس 15883 ابوالحسن
33 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 280 تهران تهران میثم رفیعی 1 صفی اله
34 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 277 تهران تهران داود روستا 5872 احمد
35 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 299 تهران تهران اسمعیل موسوی 101 محمد
36 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 899 تهران تهران محترم قادری 1744 جعفر
37 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 787 تهران تهران حسین کاسب 20210 جعفر
38 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 519 تهران تهران مریم بداغی 249 اصغر
39 گوشی هواوی Ascend P6 9102 *** 893 تهران تهران محمدصادق پنادگو 0 محسن
40 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 743 تهران تهران مجید حمزه هرندی 16733 حیدرعلی
41 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 227 تهران تهران مصطفی بیک محمدی 3190 عباس
42 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 153 تهران تهران الهه قهرمانی 1944 محمود
43 گوشی هواوی Ascend P6 9123 *** 709 تهران تهران الهام ابددار 10543 منصور
44 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 666 تهران تهران محمدصالح یاوری 7598 عبداله
45 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 686 تهران تهران مجید سیاوشی 571 محمد
46 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 821 تهران تهران پیمان صفرنیا 3196 پرویز
47 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 243 تهران تهران قربتعلی یعقوبی باغجار 448 عباداله
48 گوشی هواوی Ascend P6 9124 *** 492 تهران تهران پیمان خدابنده لو 4164 محمد
49 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 187 تهران تهران هوشنگ محمدی 1950 مستعلی
50 گوشی هواوی Ascend P6 9151 *** 729 خراسان رضوی تربت حیدریه سیدرسول پاکدلان 8192 سیدحمید
51 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 710 خراسان رضوی مشهد انسیه محمدبیگی 5006 محمدعلی
52 گوشی هواوی Ascend P6 9151 *** 944 خراسان رضوی مشهد جاده رانان شرق
53 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 550 خراسان شمالی اسفراین سیده زهرا ناصرسعادتی 5860 میرزامحمد
54 گوشی هواوی Ascend P6 9125 *** 284 زنجان زنجان فاطمه عبدی 838 علی حسین
55 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 823 سمنان سمنان محمدرضا نادعلیان محمدقلی 3
56 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 098 سمنان سمنان حسین عزیزی 628 سعید
57 گوشی هواوی Ascend P6 9126 *** 638 سمنان سمنان سیدمحمد حسینی ملائی 18 سیدعلی
58 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 911 سمنان شاهرود نورمحمد منوچهری 1277 حسن
59 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 267 سمنان دامغان محمدرضا عموئی 649 محمد
60 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 508 سمنان شهمیرزاد سید حسین علیزاده ورکلائی 29 میرخالق
61 گوشی هواوی Ascend P6 9153 *** 158 سیستان و بلوچستان زاهدان اسماعیل رخشانی 14399 عیسی
62 گوشی هواوی Ascend P6 9177 *** 524 فارس شیراز محمد حسین جمالی 37 ایاز
63 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 826 فارس ارسنجان مرتضی ابراهیمی 1807 خمزه
64 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 020 فارس فسا علیرضا فیروزی 2560110180 عبدالرسول
65 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 012 فارس کازرون عبدالوهاب رئیسی 13 یارمحمد
66 گوشی هواوی Ascend P6 9177 *** 585 فارس جهرم مریم رحمانیان 1100 عبدالعلی
67 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 384 فارس فیروزآباد محمدعلی صادقی 591 مسیح
68 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 300 فارس نی ریز حمید پویان فر 172 محمد
69 گوشی هواوی Ascend P6 9128 *** 538 قزوین قزوین ولی کشاورز افشار 762 حسین
70 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 296 قزوین محمدیه غضنفر خالقی لسبو 411 محمدباقر
71 گوشی هواوی Ascend P6 9122 *** 873 قزوین قزوین حسین عبداله پور 4 کرم
72 گوشی هواوی Ascend P6 9121 *** 704 قزوین محمدیه ثریا قربان زاده 39 امیرعلی
73 گوشی هواوی Ascend P6 9102 *** 726 قزوین محمدیه حمید امینی 4310293069 صفت اله
74 گوشی هواوی Ascend P6 9127 *** 711 قم قم امیرفرخ طهماسبی 448 حمید
75 گوشی هواوی Ascend P6 9102 *** 645 قم قم غلامرضا بصیری راد 552 صادق
76 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 507 کرمان کرمان محمدحسین تقی زاده شیرازی 439 ماشااله
77 گوشی هواوی Ascend P6 9131 *** 650 کرمان کرمان شهین عارفی 25 علی
78 گوشی هواوی Ascend P6 9133 *** 050 کرمان کرمان مجید خزائی گوکی 4684 ابوالقاسم
79 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 052 کرمانشاه اسلام آباد فاطمه محمدی 158 سیاوش
80 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 099 کرمانشاه کرمانشاه سیدحسن میر معینی . سید کریم
81 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 540 کرمانشاه کرمانشاه پیمان دارابی کلهر 10 پرویز
82 گوشی هواوی Ascend P6 9171 *** 855 کهگیلویه و بویر احمد یاسوج اصغر اکبری 492 ایت اله
83 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 363 گیلان رشت کبری کریمی کرنق 2011 عوضعلی
84 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 076 گیلان لاهیجان مکرم کریمی اهندانی 11 رضا
85 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 468 گیلان رشت عزیزاله رمضانی صدر 198 علی اکبر
86 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 344 گیلان لشت نشاء محمدابراهیم محسن زاده توچاهی 1 صفر
87 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 649 گیلان لنگرود مریم محبوبی 1175 عباس
88 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 598 لرستان خرم اباد سجاد حسنوند 313 سیدعلی
89 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 860 لرستان خرم اباد محمد عینی تاری 217 علی عباس
90 گوشی هواوی Ascend P6 9166 *** 670 لرستان خرم اباد بهرام همتی 6429 علی محمد
91 گوشی هواوی Ascend P6 9161 *** 093 لرستان بروجرد آیت اله حاتمی 10 اسمعیل
92 گوشی هواوی Ascend P6 9163 *** 948 لرستان خرم اباد فضل اله اسکینی 19 ملک
93 گوشی هواوی Ascend P6 9166 *** 203 لرستان خرم اباد حدیث کردی 2039 حسن
94 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 272 مازندران قائمشهر طیبه قربانی ارات بنی 1670 جانعلی
95 گوشی هواوی Ascend P6 9112 *** 781 مازندران نکا عین اله عبدی 422 محمدقلی
96 گوشی هواوی Ascend P6 9111 *** 792 مازندران بابلسر سرورالزمان رمضان پور 23 عزت اله
97 گوشی هواوی Ascend P6 9113 *** 881 مازندران رامسر سهیلا حسین زاده قاسم اباد 995 مرتضی
98 گوشی هواوی Ascend P6 9173 *** 421 هرمزگان حاجی اباد سعید ده یادگاری 10374 محمد
99 گوشی هواوی Ascend P6 9188 *** 742 همدان رزن علی نظری 2235 احمد
100 گوشی هواوی Ascend P6 9134 *** 780 یزد یزد حامد مودب 0830088261 حسین