اسامی برندگان طرح شتاب در پرداخت خرداد ۹۳
mci-pages-sharing
اسامی برندگان طرح شتاب در پرداخت خرداد ۹۳
عنوان هدیه نام نام خانوادگی شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
یک دستگاه پراید سارا اخوان 9127 *** 701 مجید 0017376866 تهران
ردیف عنوان هدیه نام نام خانوادگی شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
1 گوشی هواوی Ascend P6 سعید جعفری نژاد 9122 *** 597 عباس 15971 زنجان
2 گوشی هواوی Ascend P6 لعیا فیاضی 9143 *** 972 علی اکبر 77 اذربایجان شرقی
3 گوشی هواوی Ascend P6 جمشید عطاپور 9144 *** 940 علی 992 اذربایجان شرقی
4 گوشی هواوی Ascend P6 حسن نظرپور 9143 *** 239 علی 4629 اذربایجان شرقی
5 گوشی هواوی Ascend P6 عصمت تیموری 9141 *** 485 شکر 3 اذربایجان غربی
6 گوشی هواوی Ascend P6 فیروزه علی زاده باروق 9143 *** 204 بایرام 15039 اذربایجان غربی
7 گوشی هواوی Ascend P6 عباس افشانی 9141 *** 759 ابراهیم 497 اذربایجان غربی
8 گوشی هواوی Ascend P6 عصمت صفرپور 9143 *** 957 بایرام 94507 اردبیل
9 گوشی هواوی Ascend P6 صادق جعفرپورکلوری 9143 *** 986 احمد 3529 اردبیل
10 گوشی هواوی Ascend P6 حسین زاهد 9132 *** 143 علی اکبر 35 اصفهان
11 گوشی هواوی Ascend P6 مجتبی ابراهیمی 9131 *** 772 مانده علی 10 اصفهان
12 گوشی هواوی Ascend P6 محمدعلی امیریان 9132 *** 177 عزت اله 2074 اصفهان
13 گوشی هواوی Ascend P6 عباس نادری 9132 *** 808 کمال 255 اصفهان
14 گوشی هواوی Ascend P6 عبدالرسول تقی زاده دارانی 9131 *** 970 علی 9 اصفهان
15 گوشی هواوی Ascend P6 کیانوش ابراهیمی 9181 *** 872 قاسم 1031 ایلام
16 گوشی هواوی Ascend P6 زینب ابی الپور همائی 9171 *** 282 سیامک 2133 بندرعباس
17 گوشی هواوی Ascend P6 حسین ملکزاده 9171 *** 792 ضرغام 3249 بوشهر
18 گوشی هواوی Ascend P6 محمد صالحی 9171 *** 319 نعیم 68 بوشهر
19 گوشی هواوی Ascend P6 علی کاوئی 9121 *** 536 علی اصغر 3329 تهران
20 گوشی هواوی Ascend P6 سعید خرمی 9122 *** 117 محمد 2060 تهران
21 گوشی هواوی Ascend P6 احمد روحانی 9128 *** 144 علی اصغر 2319 تهران
22 گوشی هواوی Ascend P6 احمد امیری شاد 9122 *** 925 حسین 59588 تهران
23 گوشی هواوی Ascend P6 مائده خوانین زاده 9123 *** 610 حسین 10725040 تهران
24 گوشی هواوی Ascend P6 شهرزاد کاظمی 9127 *** 963 نجات اله 4668 تهران
25 گوشی هواوی Ascend P6 کریم مرحمعلی صومعه 9125 *** 072 شکر 13412 تهران
26 گوشی هواوی Ascend P6 مجتبی رحمت کش 9122 *** 901 محمد 789 تهران
27 گوشی هواوی Ascend P6 معصومه جعفری 9102 *** 210 احمد 5490 تهران
28 گوشی هواوی Ascend P6 صاحب حسین زاده 9127 *** 240 عباسعلی 7 تهران
29 گوشی هواوی Ascend P6 احد اله مرادی 9121 *** 360 حسن 2063 تهران
30 گوشی هواوی Ascend P6 فاطمه گل افروزشهری 9121 *** 508 علی 304 تهران
31 گوشی هواوی Ascend P6 محمد درویش 9122 *** 500 حسین 12586 تهران
32 گوشی هواوی Ascend P6 ازاده کنعانی 9126 *** 799 احمد 7704 تهران
33 گوشی هواوی Ascend P6 سیدمجتبی قدسی 9122 *** 193 باقر 161 تهران
34 گوشی هواوی Ascend P6 فاطمه فراهانی 9124 *** 104 غلامعلی 7 تهران
35 گوشی هواوی Ascend P6 صبورا نورمشرفی 9128 *** 944 اسمعیل 5 تهران
36 گوشی هواوی Ascend P6 فرزانه غلامی انجیرکی 9123 *** 330 ابراهیم 185 تهران
37 گوشی هواوی Ascend P6 جواد مزدارانی 9122 *** 468 محمدحسین 800 تهران
38 گوشی هواوی Ascend P6 زهرا شمس فسائی 9122 *** 611 فرج اله 449 تهران
39 گوشی هواوی Ascend P6 محمدرضا نصیری 9123 *** 024 حسین 108 تهران
40 گوشی هواوی Ascend P6 نادر اسکندرزاده اق قلعه 9125 *** 593 فتاح 870 تهران
41 گوشی هواوی Ascend P6 منیره معصومی راد 9122 *** 928 حسین 978 تهران
42 گوشی هواوی Ascend P6 قلج عباسی 9131 *** 130 برجعلی 456 چهارمحال وبختیاری
43 گوشی هواوی Ascend P6 عباس دهقان نژاد 9132 *** 383 علی 190 چهارمحال وبختیاری
44 گوشی هواوی Ascend P6 علی رضا مطابق 9132 *** 689 محمدحسین 63 خراسان جنوبی
45 گوشی هواوی Ascend P6 صدیقه داستانی 9155 *** 169 لطف اله 26426 خراسان رضوی
46 گوشی هواوی Ascend P6 مهدی فهیمی 9151 *** 801 نورعلی 2605 خراسان رضوی
47 گوشی هواوی Ascend P6 لیلا قاسم زاده 9153 *** 166 حسین 378 خراسان رضوی
48 گوشی هواوی Ascend P6 امین کریم ابادی 9153 *** 425 علیرضا 920783805 خراسان رضوی
49 گوشی هواوی Ascend P6 فاطمه کاظمی نژاد 9155 *** 695 علی 1641 خراسان رضوی
50 گوشی هواوی Ascend P6 کیارا اریانا 9151 *** 034 غلام رضا 183 خراسان رضوی
51 گوشی هواوی Ascend P6 هنده علی 9112 *** 627 محمد 111 خرم اباد
52 گوشی هواوی Ascend P6 منا اهوازیان 9163 *** 371 عزیز 5785 خوزستان
53 گوشی هواوی Ascend P6 محمد قلاوند 9161 *** 024 گل محمد 14610 خوزستان
54 گوشی هواوی Ascend P6 غلامرضا محمدی 9163 *** 272 چولی 639 خوزستان
55 گوشی هواوی Ascend P6 علی اکبر قنبری نوشری 9111 *** 758 محمدابراهیم 23 رشت
56 گوشی هواوی Ascend P6 حسین علی پور 9111 *** 417 اسمعیل 290 رشت
57 گوشی هواوی Ascend P6 جلال پوراصفی دیگه سرا 802 *** 9112 سبزعلی 36 گیلان
58 گوشی هواوی Ascend P6 معصومه ملکی زاده 9123 *** 166 ابراهیم 415 سمنان
59 گوشی هواوی Ascend P6 علی اصغر شفیع پورکناری 9127 *** 030 حسین 55 سمنان
60 گوشی هواوی Ascend P6 عبداله غلام سلطانی 9127 *** 780 نعمت اله 834 سمنان
61 گوشی هواوی Ascend P6 سیدحسن جلیلی پروانه 9122 *** 034 سیدعباس 77 سمنان
62 گوشی هواوی Ascend P6 علی اکبر اویزی 9151 *** 377 علی 13841 سیستان بلوچستان
63 گوشی هواوی Ascend P6 محمد رافت 9153 *** 339 علیجان 478 سیستان بلوچستان
64 گوشی هواوی Ascend P6 مرادمحمد کرد 9151 *** 840 خلیل 6099 سیستان بلوچستان
65 گوشی هواوی Ascend P6 شرکت نویل منگنز 9131 *** 636 شهرکرد
66 گوشی هواوی Ascend P6 عیدی محمد اسفندیاری بیات 9171 *** 276 حاجی 4 فارس
67 گوشی هواوی Ascend P6 احمد جعفری 9177 *** 481 علیرضا 13 فارس
68 گوشی هواوی Ascend P6 صدیقه جوکار 9177 *** 110 عبدالعلی 1422 فارس
69 گوشی هواوی Ascend P6 نسرین خورشیدی مال احمدی 9177 *** 013 حسین 5962 فارس
70 گوشی هواوی Ascend P6 محمدباقر مصطفوی 9173 *** 142 محمدجواد 177 فارس
71 گوشی هواوی Ascend P6 علی اصغری بوئینی 9127 *** 002 حسن 3502 قزوین
72 گوشی هواوی Ascend P6 رمضان وهبی 9127 *** 759 غلامرضا 620 قزوین
73 گوشی هواوی Ascend P6 فاطمه قرنلی 9127 *** 530 نظرعلی 479 قم
74 گوشی هواوی Ascend P6 مجید سخائی 9127 *** 511 محمد علی 2799 قم
75 گوشی هواوی Ascend P6 مهدی غلامی کفشگری 9125 *** 973 روح اله 111 قم
76 گوشی هواوی Ascend P6 سیدعلی هاشمی نژاد نوش ابادی 9127 *** 544 سیدرضا 531 قم
77 گوشی هواوی Ascend P6 احسان بابائی فتسمی 9124 *** 478 ربیع 13916 کرج
78 گوشی هواوی Ascend P6 جلال کریمی 9181 *** 631 محمود 939 کردستان
79 گوشی هواوی Ascend P6 ابراهیم غریبی کانی پان 9183 *** 051 محمدامین 5 کردستان
80 گوشی هواوی Ascend P6 ایوب صلواتی 9181 *** 593 محمد رحیم 3109 کردستان
81 گوشی هواوی Ascend P6 توران اوار 9132 *** 029 درعلی 681 کرمان
82 گوشی هواوی Ascend P6 مینا ولی نژاد 9132 *** 395 محمد 674 کرمان
83 گوشی هواوی Ascend P6 مجید ایرانمنش 9132 *** 617 جواد 19 کرمان
84 گوشی هواوی Ascend P6 صدیقه فارسی زاده زرندی 9133 *** 514 محمود 1076 کرمان
85 گوشی هواوی Ascend P6 علیرضا میکانیکی 9133 *** 562 اسمعیل 4511 کرمان
86 گوشی هواوی Ascend P6 مصطفی دهقان 9132 *** 136 محمد 547 کرمان
87 گوشی هواوی Ascend P6 رویا کاظمی 9188 *** 076 محمود 3242865790 کرمانشاه
88 گوشی هواوی Ascend P6 جلال داودی 9171 *** 734 قباد 494 کهگیلویه و بویراحمد
89 گوشی هواوی Ascend P6 علیرضا کردی 9112 *** 077 غلام 28 گلستان
90 گوشی هواوی Ascend P6 سکینه محمودی 9112 *** 596 حسین 7209 گلستان
91 گوشی هواوی Ascend P6 محمدرضا ممشلو 9113 *** 010 علی اصغر 280 گلستان
92 گوشی هواوی Ascend P6 نعمت اله کیاء 9113 *** 056 نظر 255 گلستان
93 گوشی هواوی Ascend P6 بیژن بهروزیان 9111 *** 015 مصیب 993 گیلان
94 گوشی هواوی Ascend P6 حسین فلاح 9163 *** 970 علی 4120249646 لرستان
95 گوشی هواوی Ascend P6 اذر عسگری 9112 *** 651 ابوالقاسم 4 مازندران
96 گوشی هواوی Ascend P6 حسن فرجی طوسی 9113 *** 107 فرج اله 4990016361 مازندران
97 گوشی هواوی Ascend P6 سعید شکوری 9188 *** 536 محمدحسین 69 مرکزی
98 گوشی هواوی Ascend P6 رسول کاشی نهنجی 9183 *** 669 اله رضا 260 همدان
99 گوشی هواوی Ascend P6 عباس محمد ابراهیم همت اباد 9131 *** 063 حسین 3 یزد
100 گوشی هواوی Ascend P6 سیدعلی حسینی ابراهیم اباد 9132 *** 034 سیدمحمود 880 یزد