با شماره‏ های بین‏ المللی از دست رفته مشکوک تماس حاصل نکنید!
mci-pages-sharing

در سالیان اخیر مشکلی با نام "Wangiri Fraud" یا "Wangiri Scam" بوجود آمده است که در آن مهاجم یکسری شماره‏ های پرمیوم تهیه ‏می‏ نماید ( شماره ‏های پرمیوم شماره‏ هایی هستند که جهت ارائه سرویس خاصی ایجاد شده‏ اند و هزینه‏ ی تماس با آنها بیشتر از حالت معمولی می ‏باشد) و از آنها بصورت رندوم به شماره‏ های سراسر دنیا تماس هایی را برقرار نموده و بلافاصله قطع می‏ کنند تا یک تماس از دست رفته یا Missed Call در گوشی قربانی مشاهده گردد، در صورتی که قربانی اقدام به برقراری تماس مجدد
(Call Back) با مهاجم نماید، یک پیام ضبط شده برای وی پخش شده و بدون اینکه فرد متوجه باشد درگیر قبوض بالا می‏ گردد، اغلب مهاجمان‏ سعی می‏ کنند با طرح موضوعات جذاب مانند برنده شدن مشتری در لاتاری و غیره قربانی را جهت صحبت بیشتر ترغیب نموده و هزینه بیشتری را به وی تحمیل نمایند.
متاسفانه با توجه به اینکه این شماره ‏ها از هر کشوری می‏ تواند باشد هیچ راهی برای شناخت آنها وجود ندارد لذا در صورت مشاهده تماس بی پاسخ ( Missed Call) از سوی شماره‏ های بین المللی ناآشنا و نامتعارف از برقراری تماس مجدد با آنها جدا خودداری فرمائید. بدیهی است در صورت گرفتار شدن مشترک به این مشکل پرداخت قبوض برعهده‏ ی مشترک می ‏باشد.